Měření průtoků a spotřeb vody v bytových domech

Datum: 17.6.2016  |  Autor: Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ing. Zdeněk Jaroň, Ing. Miroslav Kucharik, Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně  |  Organizace: Česká asociace pro obnovitelné energie, o.p.s.  |  Zdroj: Český instalatér

Zahraniční odborníci se stále zabývají problematikou aktualizace metod dimenzování vnitřních vodovodů. Také v České republice se provádí výzkum zabývající se touto problematikou. Součástí tohoto výzkumu byla měření prováděná na pěti bytových domech v Bohumíně. Výzkumný projekt byl podporován v rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje vědy a výzkumu pro rok 2015 na VŠB-TU Ostrava. Výsledky měření by měly přispět k aktualizaci stanovení výpočtového průtoku a potřeby vody a průběhu potřeby vody během dne.

 
Obr. 1 – Průtokoměr osazený za vodoměrovou sestavou bytového domu
Obr. 1 – Průtokoměr osazený za vodoměrovou sestavou bytového domu

1 Měření průtoků a spotřeb vody

Měření průtoků a spotřeb vody se prováděla od 7. 9. do 1. 12. 2015 v bytových domech postavených tradiční technologií před druhou světovou válkou i v domech panelových. V každém domě byl po dobu nejméně 14 dnů osazen průtokoměr Optiflux 1000, který každou sekundu snímal průtok v hlavním přívodním potrubí do domu za vodoměrovou sestavou (obr. 1). Naměřené průtoky byly zaznamenávány měřicí ústřednou Ahlborn umístěnou v uzamčené místnosti v suterénu domu.

2 Vyhodnocení naměřených průtoků a spotřeb vody

Byty v bytových domech, ve kterých se měření prováděla, mají standardní vybavení zařizovacími předměty. Každý byt je vybaven dřezem, záchodovou mísou s nádržkovým splachovačem a umyvadlem. V některých bytech je v koupelně osazena vana a v některých sprcha (viz tabulka 1). Ve dvou domech je ohřívač vody umístěn v domě, v ostatních třech domech se teplá voda přivádí z ohřívače umístěného mimo dům a průtoky byly měřeny na přívodu studené vody do domu. Odhaduje se, že v polovině bytů je připojena automatická pračka.

Největší naměřené průtoky a jejich porovnání s průtoky výpočtovými stanovenými podle ČSN 75 5455 a německé DIN 1988-300 je uvedeno v tabulce 1. Naměřené spotřeby vody a jejich porovnání s potřebami vody přepočtenými z vyhlášky č. 48/2014 Sb. je uvedeno v tabulce 2.

Tabulka 1 – Porovnání největších naměřených průtoků s průtoky výpočtovými
Pracovní označení domuPřívod vody
zásobuje dům
Počet obyvatelPočet bytůVybavení bytů vanou nebo sprchouNejvětší změřený průtok
[l/s]
Výpočtový průtok podle ČSN 75 5455
[l/s]
Výpočtový průtok podle DIN 1988-300
[l/s]
BAVčetně ohřívače136vanou0,481,091,05
BBVčetně ohřívače218vanou0,571,261,16
BCJen studenou vodou126vanou0,361,090,88
BDJen studenou vodou14926sprchou0,953,782,02
52vanou
BEJen studenou vodou16826sprchou0,743,782,02
52vanou

Z tabulky 1 je patrné, že největší změřený průtok je výrazně menší než výpočtové průtoky stanovené podle ČSN 75 5455 i podle DIN 1988-300. V domech, ve kterých byl měřen pouze průtok studené vody, protože teplá voda byla přiváděna z ohřívače umístěného mimo dům, je patrný největší rozdíl při porovnání největšího změřeného průtoku s výpočtovým průtokem stanoveným podle ČSN 75 5455. Je to způsobeno tím, že ČSN 75 5455 předpokládá zásobování domu buď pouze studenou, nebo pouze teplou vodou. DIN 1988-300 předpokládá směšování studené a teplé vody ve směšovacích bateriích.

Hodnoty naměřených průtoků v některých domech uvedené v tabulce 1 jsou znázorněny také v obrázcích č. 2, 3, 4, ze kterých je patrné kolísání průtoku v průběhu dne a že největší naměřený průtok se vyskytnul buď okolo poledne, nebo večer. Z obrázků 2, 3, 4 je také jasně patrné, že největší průtok trvá pouze krátkou dobu. Z tabulek 1 a 2 je zřejmé, že se výpočtový průtok velmi liší od maximální hodinové potřeby vody.

Obr. 2 – Ukázka kolísání průtoku vody v průběhu dne v domě BA v pondělí 12. 10. 2015, kdy se vyskytl největší průtok
Obr. 2 – Ukázka kolísání průtoku vody v průběhu dne v domě BA v pondělí 12. 10. 2015, kdy se vyskytl největší průtok
Obr. 3 – Ukázka kolísání průtoku vody v průběhu dne v domě BB ve středu 16. 9. 2015, kdy se vyskytl největší průtok
Obr. 3 – Ukázka kolísání průtoku vody v průběhu dne v domě BB ve středu 16. 9. 2015, kdy se vyskytl největší průtok
Obr. 4 – Ukázka kolísání průtoku vody v průběhu části dne v domě BD ve čtvrtek 15. 10. 2015, kdy se vyskytl největší průtok
Obr. 4 – Ukázka kolísání průtoku vody v průběhu části dne v domě BD ve čtvrtek 15. 10. 2015, kdy se vyskytl největší průtok
Tabulka 2 – Porovnání naměřených spotřeb vody s potřebami přepočtenými podle vyhlášky č. 48/2014 Sb.
Pracovní označení domuPřívod vody zásobuje důmPočet obyvatelNaměřená spotřeba
za den celkem
[l/den]
Naměřená spotřeba přepočtená
na obyvatele a den
[l/obyv. den]
Potřeba vody
na obyvatele a den přepočtená podle vyhlášky č. 48/2014 Sb.
[l/obyv. den]
Maximální naměřená hodinová spotřeba
[l/h]
průměrnámaximálníprůměrnámaximální
BAVčetně ohřívače131 3251 64710212796238
BBVčetně ohřívače211 4972 050719896268
BCJen studenou vodou12568847477168150
BDJen studenou vodou1498 3029 886566668799
BEJen studenou vodou1689 09411 069546668813

Z tabulky 2 je patrné, že hodnoty potřeby vody na obyvatele a den přepočtené ze směrných čísel roční potřeby vody (předpokládá se užívání bytů 365 dnů v roce) většinou odpovídají maximálním naměřeným hodnotám spotřeby vody. Při porovnání naměřených hodnot průměrných a maximálních denních spotřeb vody lze zjistit, že součinitel denní nerovnoměrnosti má hodnoty od 1,2 do 1,5 a hodnota součinitele hodinové nerovnoměrnosti činí 1,8 až 4,3.

Průběhy změřených spotřeb vody v některých domech uvedených v tabulce 2 jsou znázorněny také na obrázcích č. 5, 6, 7. Z obrázků jsou patrné průběhy spotřeb, ve dnech, kdy se vyskytla maximální spotřeba vody. Jednalo se o volné dny. Maximální hodinová spotřeba se v těchto dnech vyskytla v ranních a dopoledních hodinách.

Obr. 5 – Ukázka průběhu spotřeby vody v domě BB v jednotlivých hodinách v neděli 13. 9. 2015, kdy se vyskytla maximální spotřeba vody
Obr. 5 – Ukázka průběhu spotřeby vody v domě BB v jednotlivých hodinách v neděli 13. 9. 2015, kdy se vyskytla maximální spotřeba vody
Obr. 6 – Ukázka průběhu spotřeby vody v domě BC v jednotlivých hodinách v sobotu 21. 11. 2015, kdy se vyskytla maximální spotřeba vody
Obr. 6 – Ukázka průběhu spotřeby vody v domě BC v jednotlivých hodinách v sobotu 21. 11. 2015, kdy se vyskytla maximální spotřeba vody
Obr. 7 – Ukázka průběhu spotřeby vody v domě BE v jednotlivých hodinách v sobotu 14. 11. 2015, kdy se vyskytla maximální spotřeba vody
Obr. 7 – Ukázka průběhu spotřeby vody v domě BE v jednotlivých hodinách v sobotu 14. 11. 2015, kdy se vyskytla maximální spotřeba vody
 

3 Závěr

Článek ukazuje průběžné výsledky dosud nedokončeného výzkumu. Dále budou vyhodnocována měření prováděná ve spolupráci s firmou Hamrozi v Českém Těšíně. Na základě vyhodnocení měření bude aktualizováno dimenzování ohřívačů vody, stanovování výpočtových průtoků a maximální hodinové potřeby vody v obytných domech.

Poděkování

Článek je výstupem výzkumného projektu „Měření spotřeby vody a špičkových průtoků v domovních vodovodech na Ostravsku“ podporovaného v rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje vědy a výzkumu VŠB-TU Ostrava pro rok 2015.

Další poděkování patří městu Bohumín a firmě Hamrozi.

Literatura

  1. Vyhláška č. 48/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
  2. ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů.
  3. DIN 1988-300 Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen – Teil 300: Ermittlung der Rohrdurchmesser; Technische Regel des DVGW.
 

Hodnotit:  

Datum: 17.6.2016
Autor: Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně   všechny články autoraIng. Zdeněk JaroňIng. Miroslav Kucharik, Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně   všechny články autora Organizace: Česká asociace pro obnovitelné energie, o.p.s.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (1 příspěvek, poslední 21.06.2016 08:17)


Témata 2018

Tipy pro projektanty

Partneři - Voda, kanalizace

logo WILO
logo NICOLL ČR
logo MEA
logo ASIO
logo WAVIN EKOPLASTIK
logo RAYCHEM
 
 

Aktuální články na ESTAV.czPražští radní podpořili zbourání Libeňského mostu, schválit záměr musí zastupitelstvoProč se bránit výskytu tepelných mostů? Mohou způsobit i plísně. Jsou i další důvodyPardubice dojednaly odkup pozemků pro autobusový terminálVystrojený vrt kolektorem je jednou z nejdůležitějších částí systému XI.