Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Water Intelligence, softwarová platforma od dánské technologické špičky v oboru měření energií

Kompaktní ultrazvukové vodoměry Kamstrup jsou výkonné, přesné a vykazují vysokou spolehlivost. Vodoměry nabízí i velké množství dalších dat, která je možné využít pro správu vodárenských sítí. Mnoho dat ovšem samo o sobě řešením není. Tím je až jejich další zpracování. Dovolte nám tedy představit modul Water Intelligence, který s těmito daty pracuje.

Rychlé a efektivní vyhodnocení úniků a ztrát vody

Dodavatel vody Tønder, Dánsko

S pomocí analytického nástroje Water Intelligence se dodavateli vody Tønder podařilo snížit ztráty vody a rychle odhalovat poruchy sítě i v náročných provozních podmínkách. Díky tomu výrazně snížili i náklady na údržbu a daří se jim optimalizovat rovněž náklady na opravy.

Když byl vodárenské společnosti Tønder představen analytický nástroj Water Intelligence, společnost v něm rychle rozpoznala velký potenciál pro údržbu infrastruktury a snížení ztrát vody. Síť je pod neustálým dohledem, jak výroba vody, tak spotřeby v jednotlivých odběrových oblastech. Modul sleduje parametry v síti, nabízí přehlednou vizualizaci a podrobné reporty.

„Automatizace je cesta vpřed“

Vodárenská společnost Tønder používá dálkově odečítaná měřidla již od roku 2014, takže měla přístup k provozním datům. Zájem společnosti tak podle provozního ředitele Johna Pies Christiansena upoutala možnost jejich dalšího využití a rovněž možnost monitorovat síť automaticky: jak konstatuje: „Počet našich zaměstnanců se nezvyšuje, ale počet úkolů ano, takže automatizace je pro nás v podstatě jedinou cestou.“

V minulosti jsme trávili spoustu času zpracováním dat v tabulkovém procesoru. Bylo to časově náročné a bylo těžké eliminovat lidské chyby při zpracování. Nyní máme nástroj Water Intelligence, který vše provádí automaticky. Potřebujeme systém, který pracuje samostatně. Potřebujeme systém, který sleduje kritické hodnoty a nabízí řešení. Řešení, díky kterým můžeme cíleně nasazovat prostředky na opravy a údržbu až v momentě, kdy v síti není něco v pořádku,“ vysvětluje provozní technik Christian Møller.

Efektivnější správa a včasná identifikace úniků vody

V minulosti pracovala společnost Tønder pouze s údaji z čerpací stanice. Když byl celkový objem vody dodávaný na ostrov Rømø příliš velký (ve srovnání s jejich zkušenostmi a historickými daty ze systému SRO), jednalo se zpravidla o únik vzniklý poruchou na potrubní síti. Technici pak museli postupně uzavírat jednotlivé větvě, ulice a odběrné oblasti. To se provádělo většinou v nočních hodinách, aby to mělo co nejmenší dopad na odběratele. Navíc šlo vždy o poměrně časově náročný proces.

Naproti tomu je dnes množství dodávané vody automaticky porovnáváno se spotřebou v jednotlivých sekcích a skutečnou ztrátu lze snadněji identifikovat.

S modulem Water Intelligence únik přímo lokalizujeme. Dříve se stávalo, že při lokalizaci úniku strávili dva pracovníci i devět nocí v terénu a další den jim ještě trvaly přípravné práce spojené s opravou. Dnes to všechno zvládneme během dvou dnů. Je to velká úspora času a peněz,“ říká John Pies Christiansen. „Vše je vlastně jen o tom zjistit, kde je naše práce nejefektivnější – a to vyžaduje přesná data. Jezdit a hledat únik půl kubíku je jako hledat jehlu v kupce sena. A ač se to nezdá, stojí to opravdu nemalé prostředky.“

S přehledem, jaký máme dnes, dokážeme také rychle identifikovat možná rizika a být tak proaktivní v údržbě,“ vysvětluje Christian Møller. „Mimo jiné nám to umožňuje zlepšovat naše služby, které nabízíme zákazníkům. Když máme síť pod kontrolou, tak více vnímáme i naši společenskou zodpovědnost.“

Vzpomíná si na konkrétní případ z roku 2018. Modul Water Intelligence zaznamenával postupné zvyšování ztrát vody v jedné ze zásobovaných oblastí. Díky tomu mohli příčinu přesně lokalizovat, najít únik a zahájit opravu mnohem rychleji než kdykoli předtím. „Úniky v minulosti často nepozorovaně postupně vzrůstaly. Kromě ztrát vody ale postupně vedly až k prasknutí potrubí. Nyní se prostě k poruchám dostaneme mnohem dříve, dříve než to způsobí skutečnou škodu,“ vysvětluje dále Christian Møller.

Vodárenská společnost Tønder se postupně zaměřila na přesnou detekci úniků ve všech 14 oblastech, které zásobuje vodou. Jak vyplývá z jejich analýz, dříve zabrala lokalizace jedné poruchy často více než týden, někdy i 10 dní. Dnes se podaří místo lokalizovat i během jednoho dne. Jen na těchto činnostech ušetří ročně více než 13.500 EUR. A to bez zahrnutí ztrát vzniklých samotnými úniky pitné vody.

Vodárenská společnost Tønder odložila rovněž plánovanou celkovou rekonstrukci potrubní sítě na ostrově Rømø. Díky podrobné znalosti stavu provozované sítě jí to umožní mnohem lépe stanovit priority opravárenských prací. „Kompletní přehled nám pomůže najít oblasti, kterým by měla být dána priorita při opravách a rekostrukci,“ říká John Pies Christiansen.

Až dosud neměla společnost věrohodné podklady, na jejichž základě mohla stanovit priority oprav. „S modulem Water Intelligence lokalizujeme poruchy a zároveň máme přehled o celkovém stavu naší vodárenské sítě.