Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak fungují SMART neboli DÁLKOVÉ ODEČTY energií? Odpovědi na 13 nejčastějších otázek

Montáž dálkově odečitatelných přístrojů je jedním z požadavků legislativy dle novely zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, která byla schválena v říjnu 2021 a je v platnosti od 1. ledna 2022. Do roku 2027 by v České republice měla být všechna instalovaná měřidla dálkově odečitatelná.

Popularita dálkových odečtů v posledních letech stoupá. Napomáhá tomu celkový trend digitalizace ve všech oborech, zdokonalování technologií, ale i touha jednotlivých uživatelů mít větší kontrolu nad svou spotřebou. Dostupnost informací online je v dnešní době již standardem a obor měření energií není pozadu.

„Pro klienty společnosti ista Česká republika jsou dálkové tzv. SMART odečty standardem již 12 let a více jak 86% klientů tuto technologii již využívá.," říká Jaroslav Plšek, obchodní ředitel ista Česká republika ,, Stávající i noví klienti mají o dálkový odečet zájem, jelikož si uvědomují usnadnění jejich práce, které jim tato technologie přináší. Věří, že digitalizace a automatizace v oboru měření bude i nadále pokračovat a nechtějí zaostávat za současným trendem,“ dodává Plšek.

Odpoví nám také na nejčastější otázky, které se týkají této technologie.

1. Jak funguje dálkový odečet sběrnicemi dat?

Měřicí přístroje vybavené rádiovým modulem komunikují se sběrnicí jednou týdně přes rádiovou síť. Přenos údajů o spotřebě a stavu měřičů probíhá automaticky, prostřednictvím sítě mobilního operátora (integrovaná SIM karta).

2. Je systém opravdu spolehlivý?

ista má jednu z nejspolehlivějších sítí, která odečítá a spravuje data o spotřebě. Je to díky schopnosti koncových přístrojů komunikovat mezi sebou, což je jedinečné řešení na trhu. Sběrnice v Česku úspěšně instalujeme již od roku 2011 a v současnosti jimi odečítáme více než 700 000 přístrojů. Celosvětově je to více jak 28 mil. přístrojů v 22 zemích. Všechna data se přenášejí a zpracují elektronicky, bez chyb způsobených lidským faktorem.

3. Jaké měřiče energií sběrnice odečítají?

Sběrnicí je možné odečítat měřiče tepla, vodoměry a poměrové rozdělovače tepla společnosti ista, které jsou vybavené rádiovým modulem. Za určitých technických předpokladů a se souhlasem dodavatele energie dokáže přidáním rádiového modulu ista odečítat i plynoměry a elektroměry.

4. Kolik sběrnic je potřebných?

Na 8–10podlažní budovu postačuje obvykle 1 sběrnice. Pokud si to vyžaduje konstrukce (půdorys) objektu, instalují se 2 sběrnice. Jedna sběrnice dokáže pokrýt 2 vchody. Jedna sběrnice dokáže odečíst až 300 měřících přístrojů.

5. Jak probíhá instalace?

Velmi jednoduše. Zařízení je umístěné ve společných prostorách budovy (např. na schodišti) a na instalaci a provoz nejsou potřebné stavební úpravy, připojení na elektřinu nebo internet. Sběrnice se jednoduše uchytí na stěnu ve výšce cca 250 cm. Je zajištěna vícenásobnou plombou a její funkčnost je dálkově monitorována. Sběrnice i měřící přístroje jsou napájeny baterií s životností minimálně 10 let.

6. Jaké jsou náklady v porovnání s pochozími odečty?

Náklady na pořízení, provoz a odečítání údajů o spotřebě během celé životnosti systému (10 let) jsou srovnatelné s pochozím odečtem dat (při odečtu jedenkrát ročně). Velká výhoda odečítání pomocí sběrnic je, že nedochází k dopočtům, jelikož jsou uchována aktuální data. To je velkou výhodou například při změně uživatele bytu, stěhování atd. Také je zajištěna plná kontrola nad funkčností přístrojů.

7. Splňuje odečet sběrnicí směrnici EED a připravovanou novelu zákona 67/2013 sb. zákona o poskytování častějších informací o spotřebě konečným spotřebitelům (jedenkrát měsíčně)?

ista řešení je na legislativní změny vyplývající z EED připraveno. Máme dostatek kapacit, zkušeností a IT zázemí na to, abychom dokázali data odečíst, bezpečně (v souladu s GDPR) skladovat a poskytovat informace o spotřebě či zpracovávat informačního rozúčtování pro uživatele bytů tak často, jak bude vyžadovat legislativa.

8. Jaké výhody má dálkový odečet přes sběrnici pro vlastníky?

Odečet se provádí bez vstupu do bytového domu, čímž je chráněno soukromí jeho obyvatel. Automaticky jsou odečtené všechny měřiče v budově a není třeba určovat náhradní spotřeby pro neodčítané byty, které často navyšují náklady na energie. Všechna data se přenášejí a zpracují elektronicky, bez chyb způsobených lidským faktorem. Online přístup k denním datům o spotřebě prostřednictvím internetu umožňuje lepší kontrolu nad spotřebou tepla a vody. Funkčnost měřičů v bytě je monitorována a v případná porucha včas odstraněna.

9. Jakým způsobem jsou informace o spotřebě přístupné pro správce nebo uživatele bytů?

Informace o spotřebě a nestandardních spotřebách jsou archivovány na webovém portálu ista24.cz. Vlastníci nebo správce budovy se připojují přes unikátní uživatelský účet. Vlastníci bytů vidí svůj byt, správce má přístup ke všem bytům a NP v budově. Služba je na objednávku a dá se aktivovat i dodatečně.

10. Proč využívat portál ista24?

Uživatelé bytů mohou svou denní spotřebu sledovat, porovnávat s referenčními spotřebami nebo předchozími obdobími, a tím lépe regulovat náklady na energie. Správce má přehled o energetickém hospodaření v budovách ve své zprávě a přístup k důležitým datům pro další zpracování nebo pro případ reklamace.

11. Co v případě, že měřič přestane fungovat?

Informace o chybách na měřičích jsou průběžně monitorovány a neodkladně je řeší servisní oddělení ista, které kontaktuje správce, případně vlastníka bytu, a chybu odstraní.

12. Jakým způsobem upozorní systém správce nebo vlastníka bytu na nestandardní spotřebu, jakou je např. i únik vody?

Dlouhodobý nepovšimnutý únik vody přes baterii nebo toaletu může navýšit spotřebu vody o tisíce Kč. Pokud systém vyhodnotí, že se jedná o nestandardní spotřebu, upozorní správce nebo vlastníka bytu formou hlášení na webové stránce ista24.cz nebo e-mailem. Musí si však objednat jako samostatnou službu.

13. Jsou v plánu nějaká vylepšení pro vaše uživatele?

ista patří k lídrům na evropském trhu v oblasti měření, ale i rozúčtování energií. Naše centrála v Německu stále investuje do inovace naší technologie. Očekávanou novinkou na našem trhu je aplikace Ecotrend, která bude velkým pomocníkem ve sledování spotřeby energií uživatelům bytu. Budou tak mít informace neustále po ruce. Aplikace již úspěšně funguje například v Dánsku a Německu, my ji teď přizpůsobujeme českému trhu a legislativě.


ista Česká republika s.r.o.
logo ista Česká republika s.r.o.

ista se specializuje na měření a rozúčtování individuální spotřeby energií a transparentní vizualizaci dat o spotřebě pro bytové domy a komerční nemovitosti. K tomu využívá portfolio svých produktů – poměrové rozdělovače nákladů na teplo, vodoměry, ...