Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dálkové odečty tepla a vody. Pochybnosti nejsou na místě

O vlastnostech dálkových odečtů a některých nepravdách, které jsou s ním spojené, hovoří Jana Machková, ředitelka společnosti ista Česká republika a místopředsedkyně Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu.

S blížícím se termínem legislativní povinnosti dálkových odečtů tepla a vody v bytových domech se v tisku objevují některá tvrzení, která by mohla vést ke zkreslení budoucích povinností a výhod dálkových odečtů. O vysvětlení jsme požádali Janu Machkovou, ředitelku společnosti ista Česká republika a místopředsedkyni Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu.

V souvislosti s očekávanou legislativou, stanovující povinnost instalace dálkově odečitatelných měřičů tepla a vody jsme mohli zaznamenat informaci, že dálkové odečty a budoucí povinnost předávání častějších informací o spotřebě konečnému uživateli, bude pro SVJ znamenat další výdaje.

Dálkové odečty je nutné vnímat jako jednu ze služeb, které SVJ nebo družstva běžně využívají a nikdo výdaje nezpochybňuje. Z naší praxe rozúčtovatele sledujeme, že již nyní má řada SVJ problém v rámci osobních odečtů v jednotlivých bytech nezbytné údaje získat. Přitom se stále jedná o záznam naměřených hodnot jedenkrát ročně. Na povinnost dálkových odečtů bude navazovat povinnost poskytovat údaje o spotřebě častěji než v ročních intervalech. Problémy se získáváním hodnot přímo od uživatelů bytů by se tak násobily. V případě dálkových odečtů formou walk by, kdy se pracovník rozúčtovatele musí dostavit před dům, případně do společných prostor domu a čtečkou hodnoty odečíst, by při nutnosti četnějších příchodů cena za službu úměrně narůstala. Automatické dálkové odečty tak představují ekonomicky nejvhodnější variantu. Další výhodou dálkových odečtů je daleko vyšší kvalita předávaných dat, což vede ke snížení chybovosti a zároveň ke zvýšení kvality rozúčtování.

Dalším tvrzením, se kterým se můžeme setkat je, že je zbytečné instalovat dálkově odečitatelná měřidla dříve, než to bude povinné ze zákona.

Každodenně se v nejrůznějších oblastech běžného života setkáváme s novými technologiemi a aplikacemi. Výjimkou nemůže být ani oblast bydlení. Technologie dálkových odečtů představuje současný standard získávání a zpracovávání dat. Díky automatickému a průběžnému získávání údajů o spotřebě je možné využívat i nadstavbové služby, například průběžné sledování spotřeby energií domu i domácností prostřednictvím portálu ista24 nebo službu Detekce úniku vody, která upozorní na neobvykle vysokou spotřebu a zabrání tak zbytečným výdajům.

Je předpoklad, že zákonná povinnost instalovat v rámci pětiletých cyklů výměny vodoměrů již pouze dálkově odečitatelná měřidla, nastane v průběhu příštího roku. Čeká-li vás výměna vodoměrů, i z tohoto pohledu vychází rozhodnutí pro dálkově odečitatelná měřidla jako jednoznačná volba.

Setkat se můžeme i s námitkou, že úspory ve spotřebě tepla a vody díky dálkovým odečtům a častější informovanosti o spotřebě budou zanedbatelné, což smysluplnost nových požadavků zpochybňuje.

Zda se naplní předpoklad, že častější informovanost o spotřebě povede k úsporám a do jaké výše, ukáže s odstupem až praxe.

Chtěla bych ale upozornit, že dohled nad spotřebou energií v rámci bydlení není jen o úsporách, ale je to běžný standard, který již řadu let využívají tisíce bytových domů. Rozúčtování a vyúčtování nákladů na bydlení přináší z pohledu bydlících zcela zásadní informace a dálkové odečty s možností sledování spotřeby i v průběhu roku tvoří jejich pevný základ.

 
 
Reklama