Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Chytré vodoměry Kamstrup: samy odhalí závady, úniky i neoprávněnou manipulaci

Díky využití moderních technologií dosahují nejnovější vodoměry značky Kamstrup mimořádné přesnosti měření spotřeby vody. Tzv. chytré vodoměry jako Kamstrup MULTICAL® 21 nebo Kamstrup flowIQ® 3100 ale navíc nabízejí i řadu pokročilých funkcí: monitorují stav vodovodní sítě i měřidla samotného, měří teplotu vody a chrání uživatele před zbytečnými finančními ztrátami. Hlášení spojená s těmito funkcemi jsou vždy zobrazována jak na displeji vodoměru, tak v rámci dálkově odečítaných dat.

Klíčové funkce LEAK, BURST, REVERSE a TAMPER

flowIQ 3100
flowIQ 3100

První z nich, LEAK, informuje o možných netěsnostech ve vodovodní síti. K zobrazení této informace dojde, jakmile voda ve vodoměru nebyla během posledních 24 hodin alespoň jednu celou hodinu bez průtoku. Důvodem tohoto stavu je například protékající nádrž toalety nebo netěsnící kohoutek. Vysoce citlivé vodoměry Kamstrup identifikují i velmi malé průtoky již od hranice 1,6 litru za hodinu, přičemž netěsnící souvisle odkapávající kohoutek znamená ztrátu asi 4 litrů za hodinu.

Funkce BURST je určena k odhalení větších netěsností v distribuční síti nebo poškozeného potrubí. K aktivaci tohoto hlášení dojde vždy, když je odběr vody po dobu půl hodiny trvale vysoký. Hodnotu průtoku, kterou uživatel považuje za hraniční a po jejímž překročení se kód BURST zobrazí, lze u vodoměru individuálně nastavit. Zároveň je možné tuto funkci vypnout, pokud uživatel vysoký odběr vody předpokládá (např. při napouštění bazénu).

Vodoměry Kamstrup MULTICAL® 21 i Kamstrup flowIQ® 3100 také zaznamenávají veškeré pokusy o manipulaci s výsledky měření. K tomu je určena funkce REVERSE. Tento kód se zobrazí, jakmile vodoměr zaznamená, že voda jím protéká v opačném směru (tedy v případě pokusu o tzv. „odtočení“ vodoměru). Množství vody, která opačným směrem protekla, je velmi přesně změřeno a zaznamenáno, takže provozovatel sítě či správce SVJ získá kromě informace o manipulaci i nezkreslené údaje o skutečné spotřebě vody. Obdobný význam má i funkce TAMPER, která slouží jako hlášení o jakékoliv neoprávněné manipulaci s vodoměrem. V takovém případě již vodoměr nelze dále používat pro účely fakturace.

Další funkce a kódy v datových registrech

MC21 right GB HOT+COLD
MC21 right GB HOT+COLD

Další funkce a s nimi spojené kódy mají spíše informativní charakter. Kód DRY hlásí, že vodoměr není naplněn vodou a neprobíhá žádné měření. Kód RADIO OFF je pak znamením, že vodoměr je stále v přepravním režimu a jeho vestavěný bezdrátový vysílač je vypnutý. Jakmile však vodoměrem proteče první litr vody, vysílač se zapne automaticky. Informační kódy LEAK, BURST, DRY a REVERSE automaticky zmizí, jakmile pominou důvody pro jejich aktivaci. Veškerá naměřená data a informační kódy jsou však zaznamenávány do datových registrů, kde jsou uloženy až po dobu 36 měsíců, takže informace o provozu vodoměru lze velmi snadno zpětně dohledat.

Dánská společnost Kamstrup je předním světovým dodavatelem v oblasti inteligentních řešení pro měření energií. Vodoměry Kamstrup patří ke světové špičce. Nabízejí mimořádně přesné měření, pokročilé funkce včetně populární možnosti dálkových odečtů, vysokou kvalitu zpracování a dlouhou životnost. Proto získávají nejpříznivější hodnocení jak od provozovatelů sítí, tak i koncových uživatelů.

Společnost Kamstrup působí ve více než 60 zemích světa. Pro více informací o jejích produktech či pro pomoc s jejich objednáním je vám k dispozici i zastoupení Kamstrup v České republice.


Kamstrup A/S
logo Kamstrup A/S

Přímé zastoupení dánské společnosti Kamstrup A/S - výrobce měřičů energií. Dodáváme ultrazvukové měřiče tepla, chladu a vodoměry. Rovněž nabízíme komplexní systémy dálkových odečtů a zpracování naměřených dat.