Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Inteligentní vodoměry si pamatují vaši spotřebu vody až 3 roky

Měřit spotřebu vody s maximální přesností je klíčové, ale stejně důležité je mít aktuální i historická data o naměřené spotřebě dlouhodobě k dispozici – například kvůli řešení reklamací či nejasností ohledně odběru vody. Běžná praxe ukazuje, že využití archivovaných dat je velmi přínosné jak pro koncové uživatele či SVJ, tak samotné provozovatele vodovodní sítě.

Inteligentní vodoměry Kamstrup kromě přesnosti, odolnosti a možnosti dálkových odečtů poskytují ještě jednu přínosnou funkci – mají velká datová úložiště, do nichž jsou údaje o spotřebě pravidelně zaznamenávány.

Jaké informace v datových úložištích najdete? Především jde o denní a měsíční naměřené hodnoty o spotřebě vody. Vodoměry Kamstrup umožňují zpětně zobrazit denní data za posledních 460 dní nebo měsíční data za posledních 36 měsíců. Kromě údajů o spotřebě je v datových úložištích zapsáno i 50 posledních stavových hlášení, upozorňujících na mimořádné situace.

Stavová hlášení se na vodoměru objevují zejména v případech, kdy software měřidla odhalí úniky vody nebo dokonce pokusy o neoprávněnou manipulaci.

Nejdůležitější stavová hlášení

  • LEAK (upozorňuje na možnou netěsnost v síti)
  • BURST (větší netěsnost či poškozené potrubí)
  • REVERSE (upozornění, že voda protékala vodoměrem v opačném směru, tj. s největší pravděpodobností šlo pokus o tzv. „odtočení“ vodoměru)
  • TAMPER (neoprávněná manipulace s vodoměrem, po níž již nelze měřidlo používat pro fakturační účely)Veškeré uložené hodnoty o spotřebě jsou označeny časovou známkou, lze tedy snadno zjistit, za jakých okolností denní nebo měsíční hodnota vznikla, popřípadě zda bylo v té době aktivní některé ze stavových hlášení. Díky tomuto opatření je pak možné vyřešit jakékoliv případné spory či reklamace, které se k naměřeným hodnotám spotřeby vody vztahují.

Aby byla úroveň dohledatelnosti dat ještě navýšena, odesílají vodoměry Kamstrup uložená data během dálkových odečtů do databáze provozovatele vodovodní sítě. Zde jsou dále archivována. Pro odeslání dat je přitom použita pokročilá šifrovací technologie, aby byla 100% zajištěna bezpečnost údajů.

Dánská společnost Kamstrup je předním světovým dodavatelem v oblasti inteligentních řešení pro měření energií a působí ve 24 zemích světa. Pro více informací o jejích produktech či pro pomoc s jejich objednáním je vám k dispozici i zastoupení Kamstrup v České republice.


Kamstrup A/S
logo Kamstrup A/S

Přímé zastoupení dánské společnosti Kamstrup A/S - výrobce měřičů energií. Dodáváme ultrazvukové měřiče tepla, chladu a vodoměry. Rovněž nabízíme komplexní systémy dálkových odečtů a zpracování naměřených dat.