Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

První realizace vsakování dešťové vody s biologickým dočištěním od ropných látek v České republice

Odvodnění zpevněné plochy skladového areálu LIDL o velikosti 6 000 m2 bylo v dubnu 2017 realizováno formou vsakování dešťové vody zpět do půdy s biologickým dočištěním od ropných látek. Společnost MEA Water Management s.r.o. přišla s řešením čištění filtračním substrátem Biocalith MR, který biologicky zneškodní ropné látky a zpětně se dokáže zregenerovat. Pod vsakovací galerii je do spodní vrstvy vsakovacích X-Boxů do výšky 20 cm nasypán substrát a podle naměřených hodnot IUT je voda vyčištěna na 88-94% od solí, ropných látek a těžkých kovů bez snížení hydraulických schopností.

V případě použití certifikovaného substrátu Biocalith K, který je schopen vázat těžké kovy, jako je olovo, zinek, měď, nikl, cín, chrom nebo kadmium, je účinnost více než 99%. Minimální životnost substrátu je 50 let (s odhadem až 80 let).

Prodejní řetězec je tak první investor v České Republice, který si uvědomil, že ochrana půdy je zcela zásadní pro kvalitu podzemních vod a požádal o ekologické řešení čištění dešťové vody“, komentuje Jan Ochec, jednatel MEA Water Management s.r.o., a dodává: „Dosud jsme systém s víceúrovňovým filtračním substrátem instalovali pouze se žlaby MEA Clean pro čištění podzemních vod u pozemních komunikací, parkovacích ploch, garáží a jiných frekventovaných ploch znečištěných dopravou.

Voda ze zpevněných parkovacích a pojezdových ploch bývá čištěna centrálně pomocí odlučovačů ropných látek s různou účinností. Voda, která se dostane standardním čistícím procesem do retenčních nádrží, kanalizace nebo přímo do vsakovacích systémů bývá víceméně „čistá“. V závislosti na intenzitě srážek může ale ve vodě zbýt určité množství minerálních (ropných) lehkých látek. Firma MEA Water Management s.r.o. proto přišla s unikátním řešením dodatečného biologického dočištění, které je součástí vsakovacího systému a nevyžaduje žádné přídavné zařízení.

Průběh realizace odvodnění skladové plochy s biologickým dočištěním vody

V průběhu března až dubna 2017 probíhala realizace návrhu vsakování pro zpevněnou plochu skladového areálu LIDL o velikosti 6 000 m2. Návrh provedl projekční tým MEA na základě hydrotechnického výpočtu a hydrogeologického posudku okolní zeminy. Objem vsakovací galerie byl navržen v závislosti na vsakovacích podmínkách na 254,86 m3. Vsakovací galerie se skládá z vsakovacích boxů MEA X-Box velikosti 600x600x600 mm, jejímž středem prochází kontrolní a čistící box po celé délce přes 42 metrů, který tvoří kontrolní a čistící páteř systému. Sestava je položena na podkladní štěrk a první vrstva 200 mm vysokých X-Boxů je vyplněna filtračním substrátem Biocalith MR v objemu 56 m3. Vsakovací systém je napojen na nátokovou šachtu, zabalen do geotextilie a zasypán. Bezúdržbový vsakovací systém je odolný vůči mrazu, tlaku a dokáže biologicky dočištěnou srážkovou vodu přivést zpět do půdy.

Fotodokumentace:

Schéma návrhu odvodnění plochy 6 000 m2
Schéma návrhu odvodnění plochy 6 000 m2
Znázornění průtoku dešťové vody vsakovací galerií s MEA X-Boxy s filtračním bi-osubstrátem Biocalith MR v podkladní vrstvě
Znázornění průtoku dešťové vody vsakovací galerií s MEA X-Boxy s filtračním bi-osubstrátem Biocalith MR v podkladní vrstvě

Pro odvodnění byla navržena vsakovací galerie velikosti 6600x42600x4000 mm. Na dno výkopu byl umístěn podkladní štěrk.
Pro odvodnění byla navržena vsakovací galerie velikosti 6600x42600x4000 mm. Na dno výkopu byl umístěn podkladní štěrk.Na podkladní štěrk se na geotextilii usadí první úroveň vsakovacích boxů výšky 200 mm a vyplní se filtračním substrátem Biocalith.
Na podkladní štěrk se na geotextilii usadí první úroveň vsakovacích boxů výšky 200 mm a vyplní se filtračním substrátem Biocalith.

Vsakovací X-Box výšky 200 mm vyplněný filtračním biosubstrátem Bioca-lith MR pro biologické dočištění dešťových vod od ropných látek.
Vsakovací X-Box výšky 200 mm vyplněný filtračním biosubstrátem Bioca-lith MR pro biologické dočištění dešťových vod od ropných látek.

Vsakovací X-Box výšky 200 mm vyplněný filtračním biosubstrátem Bioca-lith MR pro biologické dočištění dešťových vod od ropných látek.

Na biofiltrační vrstvu se poskládaly MEA X-Boxy do délky 41 400 mm.
Na biofiltrační vrstvu se poskládaly MEA X-Boxy do délky 41 400 mm.

Před zasypáním se celý vsakovací systém zabalí do geotextilie.
Před zasypáním se celý vsakovací systém zabalí do geotextilie.
Zasypání výkopu a finální úprava povrchu umožňuje využít prostor k zatravnění nebo jako manipulační nebo odkládací plochu.
Zasypání výkopu a finální úprava povrchu umožňuje využít prostor k zatravnění nebo jako manipulační nebo odkládací plochu.


MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...