Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Využití dešťové vody ve veřejném zájmu

Efektivní hospodaření s dešťovou vodou na veřejných prostranstvích, budovách a komunikacích má pro správce, obce, místní nebo krajskou samosprávu několik možností řešení.

Akumulace dešťové vody v nádržích

Zabudování podzemních velkokapacitních nádrží pro akumulaci srážkové vody, která se dále používá pro zalévání veřejné zeleně nebo i jako užitková voda v budovách. Velkokapacitní nádrže pojmou standardně 1 000 až 10 000 litrů, ale je možné vyžádat objem až 50 000 litrů. Nádrže obsahují filtrační techniku, takže voda se udrží čistá, bez zápachu a je hygienicky nezávadná. Při volbě nádrže je kromě velikosti objemu třeba dbát i na stabilitu proti spodní vodě, přesnost dílů, pevnost, odolnost proti deformacím, zatížení na pojezd nákladních vozidel a další parametry.

Podzemní velkokapacitní nádrže MEA N válcovitého tvaru, které jsou samonosné až do objemu 50 000 litrů
Podzemní velkokapacitní nádrže MEA N válcovitého tvaru, které jsou samonosné až do objemu 50 000 litrů

Vytvoření nádrží na úrovni terénu

Pokud se obec rozhodne pro vytvoření nádrže na úrovni terénu, například jako vodní nádrž se stálou vodní hladinou, musí zajistit předčištění vody od hrubých nečistot a nebezpečných lehkých kapalin před jejím vtokem do nádrže. Pro předčištění srážkové vody od lehkých kapalin (ropných látek) jsou k dispozici různé systémy. Jednou z novinek je kruhový odlučovač lehkých kapalin TechneauSphere s konstrukcí 3v1, která umožňuje snadnou instalaci i čištění. Jedná se o unikátní výrobek s novou konstrukcí z recyklovatelného polyetylenu, ve kterém je jádro systému zcela nezávislé na korpusu s inovativním koalescenčním filtrem.


Unikátní kruhové konstrukční řešení odlučovače ropných látek, TechneauSphere s novým konceptem nádoby, koalescenčním filtrem, pojetím toku vody uvnitř. Produkt 3v1.
Unikátní kruhové konstrukční řešení odlučovače ropných látek, TechneauSphere s novým konceptem nádoby, koalescenčním filtrem, pojetím toku vody uvnitř. Produkt 3v1.

Vybudování bezúdržbových vsakovacích příkopů s pojezdem aut

Údržba příkopů a pravidelné seřezávání krajnic silnice v zastavěných zónách měst a obcí může být nahrazeno funkčním vsakovacím příkopem s filtrací. Bezúdržbovým.


Systém vsakování MEA Enregis Stone Flex se používá pro vytvoření vsakovacího filtračního příkopu s výškou již od 10 cm
Systém vsakování MEA Enregis Stone Flex se používá pro vytvoření vsakovacího filtračního příkopu s výškou již od 10 cm

Místo vykopání běžného příkopu pro svod vody z veřejných ploch, je možné vytvořit vsakovací příkop s filtrací, který zvládne i pojezd vozidel. Se vsakovacími tvarovkami (MEA Enregis Stone Flex) je možné volitelně po 10 cm výšky vybudovat vsakovací galerii, která po vyplnění filtračním biosubstrátem zvládne zachytit až 99 % těžkých kovů. Vsakovací galerie zvládne zatížení až C 250 kN, takže přes příkop mohu přejíždět i nákladní vozy.

Tvarovky MEA Enregis Stone Flex pro vsakovací filtrační příkop
Tvarovky MEA Enregis Stone Flex pro vsakovací filtrační příkop
Při využití filtračního biosubstrátu Biocalith MR je možné zachytit až 99 % těžkých kovů před vsakem dešťové vody do půdy
Při využití filtračního biosubstrátu Biocalith MR je možné zachytit až 99 % těžkých kovů před vsakem dešťové vody do půdy

Vsakovací zóny z veřejných prostranství a areálů

Odvodnění zpevněných ploch ze střech veřejných budov, z parkovišť, areálů, pěších zón je možné řešit vsakováním srážkové vody do půdy přímo v místě jejího dopadu. Zajištění soustavného odtoku z komunikací a chodníků přispívá nejen k bezpečnému pohybu vozidel a chodců, ale současně může přinést i vláhu zeleni. Důležité ovšem je vodu nejdříve předčistit od nebezpečných chemických látek. Vodu lze zbavit ropných látek pomocí odlučovačů, nebo také dodatečným biologickým dočištěním filtračním substrátem Biocalith MR, který je nasypán přímo pod vsakovací galerii a má samoregenerovací schopnosti. Toto řešení zvolila také společnost LIDL při vsakování dešťových vod u svých nově postavených distribučních skladů. Podle naměřených hodnot IUT je voda vyčištěna na 88 - 94 % od solí, ropných látek a těžkých kovů bez snížení hydraulických schopností. V případě použití certifikovaného substrátu Biocalith K, který je schopen vázat těžké kovy, jako je olovo, zinek, měď, nikl, cín, chrom nebo kadmium, je účinnost více než 99 %. Minimální životnost substrátu je 50 let (s odhadem až 80 let).

Vsakovací galerie s MEA X-Boxy rozložené na podkladní vrstvu s filtračním substrátem Biocalith MR pro dočištění srážkové vody od ropných látek
Vsakovací galerie s MEA X-Boxy rozložené na podkladní vrstvu s filtračním substrátem Biocalith MR pro dočištění srážkové vody od ropných látek
Tvarovka vyplněná biosubstrátem Biocalith
Tvarovka vyplněná biosubstrátem Biocalith

Projekční servis MEA je schopen správcům veřejných budov a prostranství navrhnout řešení na míru podle lokálních podmínek, místního množství srážek a potřeby využití dešťové vody.


MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...