Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Efektivní hospodaření s dešťovou vodou?

S končícím horkým a suchým létem se většina majitelů zahrad těší na deštivý podzim. Půda nutně potřebuje závlahu a je dobré se včas připravit na správné hospodaření s dešťovou vodou. Jak co nejdéle udržet vodu na pozemku a nenechat jí jen volně protéct?

Vodu je třeba zachytit, předčistit, akumulovat, využít a nakonec vrátit zpět do půdy, nebo-li nechat vsáknout.

Pro zachycení a akumulaci vod je možné použít nádrže podzemní nebo nadzemní (sloupové a nástěnné).

Existuje také zcela unikátní systém pro čištění dešťových vod, odvodňovací žlab a čištění v jednom MEA Clean. Systém MEA Clean je založen na víceúrovňovém filtračním substrátu, který čistí vodu od olejových a ropných látek a těžkých kovů. Účinnost systému je větší než 99% při životnosti 20 až 25 let.

Pro získání dostatečné vláhy do půdy je ideální využít podzemních instalací vsakovacích bloků, ze kterých se sestavují celé podzemní vsakovací galerie. Voda se při dešti akumuluje a následně vsakuje do podloží.

Návrh bloků také závisí na požadované únosnosti nebo výšce podzemní vody. Některé vsakovací bloky mají nosnost až 600 kN/m2, což spolehlivě unese i nákladní auto, které pojíždí po povrchu.

Více informací o komplexním hospodaření s dešťovou vodou najdete zde.MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...