Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Využití různých systémů pro hospodaření s dešťovou vodou ve světě

Ať už pro vás hospodaření s  dešťovými vodami znamená příležitost nebo velký problém, společnost ASIO, spol. s r.o. nabízí výrobky pro snadné řešení obou situací. A o tom, že se jedná o řešení důmyslná, svědčí skutečnost, že se tyto výrobky, systémy a technologie dodávají po celém světě. Zároveň je vidět, kde všude lze tato zařízení využít – od rodinných domů po větší aplikace, jako jsou kancelářské budovy, výrobní objekty, hotely, kasárny, správní střediska, mateřské školky, apod.

Afrika

Rodinný dům, Kapské Město, JAR

První plně automatická provozní a monitorovací jednotka s čerpadlem, ovládáním a s integrovaným automatickým doplňováním pitné vody AS-RAINMASTER Eco byla v jižní Africe instalována v rodinném domě v Kapském městě. V tomto krásném městě díky mediteránnímu podnebí nemrzne, proto mohou být nádrže nadzemní.

V rodinném domě jsou dešťové vody sbírány ze střechy o ploše 350 m2. Pomocí do U tvarovaných podzemních přívodních trubek jsou vody sváděny do akumulace o objemu 10 000 l. V akumulační nádrži je osazen samočisticí filtr pro dešťové vody AS-PURAIN. AS-RAINMASTER Eco pak řídí zásobování toalety, pračky a tří zahradních kohoutů. V tomto případě je tímto způsoben ušetřeno 50 % měsíční spotřeby pitné vody.

 Správní středisko v Kapském Městě, JAR

Při výstavbě nové správní budovy se Kapské město rozhodlo pro osazení zařízení AS-RAINMASTER F-40SC duplex. Inovativní a ekologicky orientovaní architekti se rozhodli pro instalaci systému AS-RAINMASTER Duplex na základě nízké spotřeby energie a spolehlivosti fungování systému. Potíže s nedostatkem pitné vody jsou v Jižní Africe pořád aktuální, takže zastupitelstvo chtělo jít využíváním vlastního ekologicky přátelského a trvale udržitelného zařízení příkladem obyvatelstvu. Dešťová voda je sbírána ze střešních ploch všech budov o celkové ploše cca 430 m2. Přes samočisticí filtr dešťové vody AS-PURAIN s vysokým stupněm účinnosti je voda odváděna do šesti 5000litrových cisteren. Voda se využívá pro splachování toalet a pisoárů v tříposchoďové budově. Je možné očekávat až 40% úsporu spotřeby pitné vody.
Radnice v Kapském Městě, JAR

Úřad, kam chodí obyvatelé platit za elektřinu a vodu, byl vybudován jako velmi ekologická stavba. Budova získala řadu ocenění za ekologický design – stěny jsou tvořeny pytli s pískem, využívá se solární i větrná energie, počítalo se pochopitelně i s využitím dešťových vod. Shromážděná dešťová voda se používá pro splachování toalet. Zpočátku docházelo k problémům s ventily u toalet, protože byly zanášeny nečistotami spláchnutými spolu s dešťovou vodu ze střechy. Proto je nyní dešťová voda filtrována přes externě namontovaný filtr AS-PURAIN 150 filtr, který zajišťuje, že se tyto nečistoty nedostanou dál do systému.
Evropa


Rodinný dům, okres Heinsberg, Německo

Rodinný dům manželů Heelových se nachází ve vesnice v okrese Heinsberg, tedy v západním Německu přímo na holandských hranicích. Ze střechy novostavby je sbírána voda pro splachování toalet, praní a zavlažování zahrady. Vše je spolehlivě řízeno zařízením AS-RAINMASTER Eco, které v případě nedostatku dešťové vody zařídí doplnění pitnou vodou z řádu.

 

Rodinný dům Christenových, Belgie

Dům Christenových v německy mluvící části východní Belgie byl budován jako energeticky úsporná dřevostavba. Zvláštní důraz byl kladen na výběr ekonomicky a ekologicky šetrných spotřebičů a zařízení. Proto je jasné, že ani zde nemůže chybět jednotka AS-RAINMATER Eco a filtr na dešťovou vodu AS-PURAIN.

 

Hotel Domus, Lucembursko

Hotel Domus leží v blízkosti historického centra města Luxemburg a nabízí elegantní atmosféru a vkusné zařízení jednotlivých pokojů a dalších prostor. Využívat dešťovou vodu umožňují tři akumulační nádrže, které shromažďují vodu svedenou ze střech budovy. S využitím dvou filtrů na dešťovou vodu AS-PURAIN jsou vody čištěny a díky jednotce AS-RAINMASTER Eco jsou jí zásobeny všechny vhodné spotřebiče v hotelu.


McDonaldˈs, Dortmund, Německo

McDonaldˈs je dnes celosvětově v čele prodeje rychlého občerstvení. V nově otevřené pobočce v Dortmundu (Kleyer Weg) byla instalovaná inteligentní zařízení na využití dešťových vod spolu s velkým zádržným systémem pro tyto vody. Dešťová voda ze splachů střech je předčištěna pomocí filtru AS-PURAIN DN 150 a je akumulována v betonové cisterně o objemu 10 m3. Využívá pro splachování WC. Z důvodu zajištění trvalého provozu je požadováno použití systému dvojitých čerpadel. Optimálním řešením je doplňavací jednotka AS-RAINMASTER Favorit Duplex – dvě vysoce kvalitní zařízení na dešťovou vodu s frekvenčním měničem a řídící jednotkou s bluetooth.

 

Kancelářská budova v Aachenu, Německo

Zařízení AS-RAINMASTER Favorit 40 pro využití dešťových vod rozvádí v této budově vodu ke splachování WC v rámci optimalizace spotřeby vody a energie.

Soustružnická dílna, Roetgen, Německo

Systém na dešťovou vodu AS-RAINMASTER slouží k chlazení a úpravě maziv pro soustruhy v soustružnické dílně, dále také pro splachování toalet.

Kasárny, Aachen, Německo

Systém na využití dešťových vod pro potřeby splachování toalet, zavlažování venkovních ploch a umývání automobilů.


Mateřská školka, Sterntaler, Německo

Zařízení bylo přestavěno v roce 2001. Ekologický prvek do tohoto prostředí přináší zařízení na využití dešťových vod pro splachování WC. Ovládání čerpadel a řízení procesu má na starost jednotka AS-RAINMASTER Favorit 20.

 

Nürburgring, Německo

Od roku 2009 existuje zábavní park na Nürburgringu, který nabízí svým návštěvníkům několik atrakcí souvisejících s motoristickým sportem. Pod arénou je nainstalována 250 m3 betonová nádrž pro sběr dešťové vody pro účely splachování toalet. Filtr AS-PURAIN DN400 zaručuje vysokou kvalitu vody s maximální účinností filtrace.

 

Škola v Kronberg im Taunus, Německo

Kronthal School, v centru Kronbergu, je základní škola s přípravnou třídou. V nové budově byl nainstalován systém pro sběr dešťové vody spolu s filtrem AS-PURAIN DN300. Voda slouží ke splachování toalet a pro zavlažování zahrad na školních pozemcích. Přístup k filtrované dešťové vodě vynikající kvality šetří školní peníze a zároveň učí děti, jak šetřit přírodní zdroje.

USA

Manheim Car Auction, Atlanta, USA

Dešťová voda je shromažďována ze střechy o ploše 3 720 m2 a je filtrována pomocí AS-PURAIN DN 300. Filtr je namontován uvnitř nádrže a spolu se skimmerem slouží i jako přepad. Voda z nádrže je používána pro mytí automobilů určených k prodeji. Voda se čerpá rychlostí 225 l/min do ohřívače vody. V závislosti na počasí systém ušetří odhadem až 3,8 mil. litrů vody ročně.

Další informace najdete na stránce http://www.asio.cz/cz/hospodareni-s-destovymi-vodami.