Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vybíráte urinál? Rady, jak vybrat ten správný

Pro urinály existuje na trhu velké množství řešení, a to nás staví před zdánlivě nelehký úkol: jaký produkt zvolit? V následujícím článku se pokusíme vnést do věci trochu světla a pomoci vám vyznat se v typech urinálů a také v tom, kdy je vhodné jaký z nich použít.

Dělení podle přívodu vody

Přívod vody může být buď viditelný, nebo skrytý.

U urinálů s viditelným přívodem vody se jedná o řešení, které je náchylnější k poškození. Proto se používá méně než varianta se skrytým přívodem. Ovládání vody je možno řešit několika způsoby:

  • Ideální je automatický splachovač, který lze pořídit ve variantě k připojení do sítě, nebo s bateriovým napájením.
  • Jednoduché řešení je mechanické ovládání rohovým ventilem, nebo tlačným ventilem. Toto řešení je však méně hygienické. Rizikem je, že ne každý uživatel po sobě spláchne, což znamená větší zápach a rychlejší zarůstání sifonu či odpadu.
H8430610000001 JIKA Korint.
H8430610000001 JIKA Korint.
H8948270000001 JIKA automatický nástěnný splachovač – preferované řešení ve veřejných prostorách.
H8948270000001 JIKA automatický nástěnný splachovač – preferované řešení ve veřejných prostorách.
H8948040000001 JIKA vtoková armatura s tlačným ventilem vhodná spíše pro méně používané urinály nebo pro domácí použití.
H8948040000001 JIKA vtoková armatura s tlačným ventilem vhodná spíše pro méně používané urinály nebo pro domácí použití.

Vhodnějším a častěji používaným řešením jsou urinály se skrytým přívodem vody. U tohoto provedení je oplachová voda připojena v horní části urinálu zezadu. Splachování je ovládáno buď ventilem instalovaným do zdi nad urinálem, nebo je integrované v urinálu. U první varianty lze opět použít mechanický nebo automatický senzorový ventil.

H8402000000001 JIKA Livo je vhodný jako náhrada za stávající urinál s vnějším přívodem vody.
H8402000000001 JIKA Livo je vhodný jako náhrada za stávající urinál s vnějším přívodem vody.
H8411010000001 JIKA Domino disponuje prostornou mísou.
H8411010000001 JIKA Domino disponuje prostornou mísou.
H8948280000001 JIKA automatický splachovač s infračerveným senzorem.
H8948280000001 JIKA automatický splachovač s infračerveným senzorem.

I z hlediska ochrany před poškozením se jako nejlepší varianta nabízí montáž urinálu, který má vše potřebné integrováno ve svém těle. To znamená jak přívod vody, tak ovládání splachování. Moderní senzorové urinály jsou programovatelné a je možné je nastavit podle frekvence a typu použití. Ty nejsofistikovanější je pak možno připojit k datové síti, nebo je programovat přes bluetooth pomocí aplikace v telefonu. Tato chytrá řešení nabízíme v sortimentu značky LAUFEN. Urinály JIKA jsou předprogramované a měnit parametry nastavení lze pomocí dálkového ovládání.

H8411010004871 JIKA Domino SENSOR je vhodný jako náhrada za stávající urinál s vnějším přívodem vody.
H8411010004871 JIKA Domino SENSOR je vhodný jako náhrada za stávající urinál s vnějším přívodem vody.
H8430700004831 JIKA Golem antivandal představuje programovatelný radarový urinál odolný proti běžnému mechanickému poškození.
H8430700004831 JIKA Golem antivandal představuje programovatelný radarový urinál odolný proti běžnému mechanickému poškození.
Dálkové ovládání
Dálkové ovládání

Napájení automatických splachovacích systému je dvojího druhu: bateriové nebo z elektrické sítě.

Bateriové napájení je výhodné všude, kde není možno dovést přívodní síťový kabel až za urinál. Tedy tam, kde zcela chybí infrastruktura, nebo kde je již stávající instalace bez přívodu elektřiny a zákazník nechce, nebo nemůže přípojku realizovat. Typicky se jedná o nízkonákladovou renovaci stávajících toalet. U bateriových napájení je potřeba počítat s nutností výměny el. článků v závislosti na frekvenci používání. Daleko vhodnější je proto napájení ze sítě všude tam, kde je to jen trochu možné.

Box pro bateriové napájení
Box pro bateriové napájení

V případě instalace urinálu, kde je splachování napájeno z elektrické sítě, je potřeba myslet na to, že součástí balení není napájecí zdroj. Volba zdroje se odvíjí od počtu na něj připojených zařízení, která napájí. Lze je použít pro napájení nejen urinálů, ale také senzorových baterií, podomítkových splachovačů, nebo automatických WC splachovačů. Vzhledem k počtu napojených zařízení je třeba vybrat i velikost a kapacitu napájecího zdroje. Zároveň je nutné dát pozor na výstupní napětí napájecího zdroje, to se může lišit v závislosti na výrobci senzoru a vždy je proto nutné použít doporučený zdroj, nebo situaci konzultovat s naší technickou podporou a ujistit se, že stávající instalace odpovídá požadovaným parametrům. Pokud je k urinálu již doveden silový kabel napájený 230 V/50 Hz je možné použít malý zdroj pro jeden senzor, jež se umístí za keramiku. Anebo pořídit přímo urinál se zdrojem. V sortimentu značky JIKA je toto řešení dostupné u výrobku Golem antivandal, u produktů LAUFEN pak u většiny urinálů.

Napájecí zdroje pro senzorová zařízení JIKA: velký pro max. 9 urinálů, střední pro max. 5 urinálů a jednoduchý pro 1 urinál.
Napájecí zdroje pro senzorová zařízení JIKA: velký pro max. 9 urinálů, střední pro max. 5 urinálů a jednoduchý pro 1 urinál.
H8430700004901 JIKA Golem antivandal s integrovaným zdrojem. Kompletní řešení v případě, že je k urinálu doveden napájecí kabel 230 V/50 Hz.
H8430700004901 JIKA Golem antivandal s integrovaným zdrojem. Kompletní řešení v případě, že je k urinálu doveden napájecí kabel 230 V/50 Hz.

Výhody a nevýhody jednotlivých řešení

V sortimentu JIKA a LAUFEN máme především dva typy senzorů – infračervený a radarový. Na trhu se objevuje a objevovala i celá řada dalších možností jako například různá teplotní čidla, čidla pracující na základě vodivosti tekutiny, čidla reagující na elektromagnetická pole a další. Teplotní čidla mohou mít problém při vyšších teplotách vzduchu, kdy se voda ve vodovodním potrubí a sifonu ohřívá. Elektromagnetická čidla mohly mást vodivé prvky a elektroinstalace ve stěnách atd. Naše společnost proto zůstala u osvědčených řešení. V sortimentu LAUFEN existují také kombinovaná řešení, která jsou ještě spolehlivější. Infračervený senzor pracuje na principu pro nás neviditelného infračerveného světla, ale stále se jedná o světlo, a proto jej mohou zmást vysoce odrazivé povrchy, jako zrcadla nebo leštěné obklady. V těchto interiérech je vhodné použít radarové řešení. Radarový senzor je přesně to, co název napovídá, tedy mikrovlnný zářič o velmi malém výkonu s dosahem pouhých několik centimetrů (max. 20 až 30 cm). Takový radar má velmi nízký výkon a své okolí prakticky vůbec nezahřívá, je tak pro člověka zcela bezpečný. Fungování zajišťuje detekce odražené mikrovlny a tím reaguje na pohyb. Což znamená, že musíme zvážit jeho instalaci tam, kde dochází k chvění a otřesům. Je to z toho důvodu, že senzor detekuje nejen kapalinu pohybující se v míse, ale také chvějící se keramiku urinálu a reaguje spláchnutím. V provozech s těžkou technikou nebo v méně stabilních budovách u rušných komunikací je tedy vhodné zvolit spíše urinál s infračerveným senzorem.

Radarový senzor emituje mikrovlnné záření a jeho senzor detekuje to, které se odrazí zpět od pohybujících se předmětů v míse urinálu.
Radarový senzor emituje mikrovlnné záření a jeho senzor detekuje to, které se odrazí zpět od pohybujících se předmětů v míse urinálu.
Infračervený senzor detekuje od uživatele odražené světlo.
Infračervený senzor detekuje od uživatele odražené světlo.

Bezvodé urinály

Bezvodé urinály se hodí tam, kde je nedostatek vody ke splachování nebo v moderních, k přírodě šetrných projektech, které si berou za cíl šetřit vodou. Existují i projekty uvažující s takto separovanou močí jako surovinou pro výrobu hnojiv. V budoucnu bude separovaná moč možná sloužit i k výrobě surovin a energií. Pro většinu projektů je ale bezvodý urinál nyní hlavně způsobem, jak ušetřit vodu. Bezvodý urinál je vhodné montovat tam, kde je nové, hladké odpadní potrubí. Jelikož u něho dochází k méně častému proplachu vodou, napomůžeme tím pomalejšímu usazování nečistot v potrubí. Bezvodé urinály lze vyřešit mnoha způsoby. Princip tekuté zápachové uzávěry používá lehkou plovoucí kapalinu plovoucí na tekutině v sifonu. Moč protéká skrz tuto kapalinu, ale výpary z ní se již zpět nedostanou. Nevýhodou je, že je poměrně snadné tekutou uzávěru vyplavit při údržbě a pak je nutné ji nahradit. U bezvodých urinálů LAUFEN jsme dříve používali systém postavený na principu Erlenmeyerovy baňky. To je nádoba, která se směrem vzhůru zužuje, a tedy čím více těkavé kapaliny v ní je, tím menší je i povrch hladiny. V našem případě byla hladina, ze které mohly stoupat močové výpary, tvořena pouze úzkou štěrbinou po okraji sifonu. O zbylý zápach se pak starala aromatizovaná gelová kapsle. V případě, že se výrazně zhoršila schopnost sifonu odvádět moč, bylo ale třeba poměrně drahý sifon vyměnit. Nyní používáme membránovou výpusť, která funguje na podobném principu jako přisávací ventily na odpadním potrubí. Moč proteče a membrána se za ní uzavře. Tímto sifonem lze jednak pomocí přestavného setu nahradit původní řešení, jednak je u něj podstatně snadnější výměna a údržba. V případě, že dojde k poškození, je pořízení nové vložky také výrazně levnější.

Princip membránové uzávěry používaný u bezvodých urinálů LAUFEN. Minimálně jednou denně by se měl urinál opláchnout a sifon prolít čistou vodou.
Princip membránové uzávěry používaný u bezvodých urinálů LAUFEN. Minimálně jednou denně by se měl urinál opláchnout a sifon prolít čistou vodou.
Princip Erlenmeyerovy baňky dříve používaný u bezvodých urinálů LAUFEN. Minimálně jednou denně by se měl urinál opláchnout a sifon prolít čistou vodou.
Princip Erlenmeyerovy baňky dříve používaný u bezvodých urinálů LAUFEN. Minimálně jednou denně by se měl urinál opláchnout a sifon prolít čistou vodou.
Princip bezvodých sifonů s tekutou uzávěrou. V případě propláchnutí větším množstvím vody hrozí riziko vyplavení tekuté zápachové uzávěry. Proto je proplachování zakázáno.
Princip bezvodých sifonů s tekutou uzávěrou. V případě propláchnutí větším množstvím vody hrozí riziko vyplavení tekuté zápachové uzávěry. Proto je proplachování zakázáno.

H8402860000001 LAUFEN VAL rimless urinál bez oplachového kruhu.
H8402860000001 LAUFEN VAL rimless urinál bez oplachového kruhu.

Údržba a rimless urinály

Samostatnou kapitolou je údržba urinálů. Urinály jsou pravidelně splachovány, tím dochází k proplachu odpadního systému, nicméně povrch urinálu je potřeba také čistit. Z hlediska jednoduchosti údržby jsou nejvhodnější tzv. rimless urinály, které nemají oplachový kruh. Varianta mísy bez oplachového kruhu nenabízí možnost usazování jakýchkoli nečistot. Toto řešení bez oplachového kruhu je už delší dobu známo u klozetů, kde již u nových kusů prakticky toto řešení převládá. Právě vzhledem k úspěchu tohoto typu se aplikuje i u urinálů.

www.jika.cz
www.laufen.cz
www.roca.cz

Produkty značek Laufen, Roca a Jika jsou k vidění na pražském showroomu na adrese I. P. Pavlova 5 (vchod z Legerovy ulice), Praha 2.