Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Rozmístění a volba zařizovacích předmětů v bytech a rodinných domech

Počet hygienických místností v domě nebo bytě stejně jako jejich vybavení by měl odpovídat standardu bydlení, rozloze obývaného prostoru a počtu osob v domácnosti. Při navrhování dispozičního uspořádání zařizovacích předmětů v hygienických místnostech je nutné dodržet alespoň minimální vzdálenosti mezi jednotlivými zařizovacími předměty, vzdálenosti od stěn a dodržovat průchozí uličky. Speciální požadavky jsou kladeny na koupelny pro handicapované.


Tabulka 1: Dimenzování koupelen
podle počtu uživatelů bytu.

Následující text je výběrem z nové knihy doc. Ing. Zdeňky Lhotákové - Koupelny, kterou v edici Stavíme vydalo Vydavatelství ERA.

Pro vytvoření kvalitního prostředí koupelny je třeba navrhnout velmi dobré dispoziční a provozní uspořádání prostoru tak, aby byl dostatek místa pro všechny vybrané předměty a celek působil harmonicky. Počet hygienických místností v domě nebo bytě by měl odpovídat standardu bydlení, rozloze obývaného prostoru a počtu osob v domácnosti.

WC spojené s koupelnou jako jediná hygienická místnost vyhovuje např. svobodárnám pro 1 nebo 2 osoby nebo zařízení při pokoji pro hosta, ložnici apod. Vícečlenná rodina, která používá koupelnu ve stejnou dobu, by měla mít v bytě WC se samostatnou klozetovou mísou, umývátkem, popřípadě s bytovým pisoárem a bidetem a podle možností i další koupelnu.

Počet koupelen by měl odpovídat počtu místností pro spaní (např. dům se třemi ložnicemi by měl mít alespoň dvě koupelny, jednu s vanou pro děti, jednu se sprchovým koutem u ložnice rodičů a oddělené WC s umývátkem). Koupelna pro postižené osoby má mít uspořádání a typ zařizovacích předmětů přizpůsobené požadavkům postižené osoby.

Dobrý návrh koupelny vychází z prostorových možností bytového interiéru, výhledových potřeb rodiny a dodržení stylu, který si uživatel v celém bytě zvolil. Pozornost při návrhu a jeho realizaci je třeba věnovat zařizovacím předmětům, jejich výběru, umístění, barevnému sladění s ostatním zařízením koupelny, obklady i dlažbami s dobrými technickými i estetickými parametry.

Dispoziční uspořádání zařizovacích předmětů a volba rozměrů hygienických místností by měla být řešena v souladu s ČSN 73 4301 a kategorií bytu.

Při navrhování dispozičního uspořádání zařizovacích předmětů v hygienických místnostech je nutné dodržet alespoň minimální vzdálenosti mezi jednotlivými zařizovacími předměty, vzdálenosti od stěn a dodržovat průchozí uličky.Tabulka 2: Minimální vzdálenosti mezi zařizovacími předměty


Obrázek 1: Příklady manipulačních prostorů před zařizovacími předměty

Zvláště u podkrovních koupelen je třeba zvážit nejen výšky zařizovacích předmětů, ale i výškové možnosti místnosti, a do snížené části stropu dát skříňky, případně WC, bidet. Sprchy a eventuelně vany, které se používají ve stoje, situovat ke střední vyšší stěně.


Tabulka 3: Minimální výšky zařizovacích předmětů

Svébytnou atmosféru ve spojení s problematikou koupelen vytváří téma tzv. handicapu, které s sebou přináší mnoho nových požadavků na kvalitu a technické vybavení. Ne každý si uvědomuje, že jde o realitu života, kterou musíme vnímat velmi intenzivně způsobem nevytvářejícím atmosféru diferencování lidí. Je třeba hledat technická, ale i dispoziční řešení, která umožňují např. pohyb vozíčku v koupelně, umístění zvedacích zařízení umožňujících zpřístupnění např. vany, sprchy, ovládacích prvků, zajišťují bezpečnost, ale také nabízejí možnost snadného dovolání pomoci, event. i prostor pro doprovod. Zároveň s návrhem funkčního řešení je třeba pamatovat na systém údržby.


Obrázek 2: Příklad minimálních prostorů pro vozíčkáře.

Publikace Vydavatelství Era Stavíme koupelny obsahuje další zajímavé kapitoly, například:
 • technologie provádění koupelen,
 • možnosti úpravy panelových koupelen,
 • materiály pro zařizovací předměty,
 • zásobování vodou,
 • armatury,
 • příprava teplé vody,
 • požadavky, materiály a příslušenství kanalizace,
 • vytápění koupelen,
 • větrání koupelen,
 • elektrické instalace koupelen
 • i obrazovou přílohu.
Cena publikace 145,-Kč.
 
 
Reklama