Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ekologická a ergonomická hlediska při navrhování bytových koupelen (II)

Článek je pokračováním přehledu zařizovacích předmětů a okolností jejich použití. Tento díl je věnován vanám, sprchám, WC, bidetům a pisoárům. Článek shrnuje argumenty pro použití v kontextu současných požadavků na hygienu a úspory včetně novinek - například posledním "hitem" je akrylátová vana s vodotěsnými dvířky z plexiskla a s možností volby hydromasážního systému. Vana je pro seniory velmi bezpečná a ještě pohodlnější než sprcha.

Vana

O volbě vany do bytové koupelny rozhoduje mnoho hledisek. Nejzákladnějším problémem, před kterým stojí projektant bytové dispozice, je vybavení koupelny vanou nebo sprchou. Tyto dva předměty jsou nejvíce rozhodující pro uspokojení racionálních požadavků uživatele a také nejvíce ovlivňují velikost koupelny. Podle hygienických požadavků (teoretických) je žádoucí umývání celého těla večer pro odstranění zašpinění z celodenní činnosti a ráno pro spláchnutí sekrecí po vystoupení z teplého lůžka. Znamená to omývání těla 2krát denně, a to večer s použitím mýdla a ráno pouze vodou (aby nebyla pokožka příliš odmašťována). Dodržení teoretického hygienického požadavku je velmi hygienicky správné a pro člověka příjemné. Vyžaduje však velké množství času v denním shonu zaměstnaných lidí. Volba ZZP by měla umožnit splnění těchto požadavků v co nejširší míře.


Obr. 15. Vana s klasickým rozměrem důsledně
ergonomicky tvarovaná, vhodná pro seniory a tělesně
postižené. Plocha za zády koupajícího je zešikmená,
pro ruce jsou vytvarovány postranní opěrky a dno je
profilované proti uklouznutí. Hloubka vany 38 cm.

Jako doklad toho, že jsou to časové nároky, které brání někdy omývání celého těla 2krát denně, uvádím související příklad z praxe. Při průzkumu využívání koupelen v hotelech (pro jiný účel) uváděli recepční, že tzv. "cestující americké babičky" se myjí po příjezdu do hotelu a ráno se probouzejí ve vaně. Nemají časové problémy.

Položme si staronovou otázku: je výhodnější vana nebo sprcha? Na otázku nelze jednoznačně odpovědět. Vana je racionálně méně výhodná než sprcha, protože její používání je časově náročnější a pro ergonomické užívání vyžaduje zvláštní úpravy. Hygienické požadavky však splňuje. Musíme odmítnout tradovanou poučku, že při koupání ve vaně se koupeme ve vlastní špíně. Člověk, který se omývá denně (nebo téměř denně), není tak špinavý a po koupání ve vaně se stejně samozřejmě osprchuje ruční sprchou.

Vana má další přednosti. Umožňuje zdravotní a rekreační ponoření celého těla do vody (prohřátí a relaxace), využití masážních trysek vodních a perličkových s ozónem, což má baktericidní účinky a posiluje celkovou tělesnou kondici.

Při instalaci vanových zástěn je možné sprchování ve stoje. Zástěny zabrání nastříkání vody dále do koupelny a vyplavení koupelny. Účel bude splněn, i když sprchování ve stoje nebude tak pohodlné jako ve sprše.

Výběr van je velmi široký. Na obr. 15 je vana s klasickým rozměrem 170/70 cm. Jsou využity (dokumentovány) možnosti pro ergonomické využívání. Část vany, kde se sedí, je zešikmena pro pohodlné opření těla, na ruce jsou vytvarovány postranní opěrky a část u nohou, kde se stojí, má profilované dno proti uklouznutí. Úprava dna je důležitá pro všechny uživatele. Vzpomeňme, že americký kosmonaut Glen, který přežil všechny nástrahy vesmíru, se zranil ve vaně. Vana je určena pro seniory a tělesně postižené osoby a má hloubku 38 cm. Žádoucí by bylo doplnění madel (úchytek) pro ruce. Anatomický tvar umožňuje úsporu vody. Do malých koupelen je určena zkrácená vana (délka cca 140 cm), která má vylisované výstupky pro položení sedátka (obr. 16). Do exkluzivních koupelen jsou určeny velké vany s nadstandardním originálním designem. Ekonomické hledisko úspory vody zde není zřejmě rozhodující. Na obr. 17 je velká rohová anatomická vana s masážními tryskami a zástěnou pro sprchování ve stoje. Mírný soklík usnadňuje vstup do vany, ale i tak je pro seniory překonání okraje vany obtížné.Obr. 16. Vana do malých koupelen s možností
umístění sedátka na tvarované výstupky přímo
ve vaně. Délka vany cca 140 cm.

Obr. 17. Velká rohová anatomická vana s tryskami
a zástěnou pro sprchování ve stoje. Překonání
vysokého okraje vany je pro seniory obtížné.


Do exkluzivních koupelen je nabízen luxusní sortiment van - např. velká rohová vana s průhledem pod hladinu z plexiskla nebo rohová vana pro společné koupání manželského páru s masážními tryskami a opěrkami pro hlavu (obr. 18). Obě vany již svými prostorovými nároky a velkou spotřebou vody překračují únosný standard pro vybavení bytové koupelny. Posledním "hitem" je akrylátová vana s vodotěsnými dvířky z plexiskla (bez nebo se sedací částí) a s možností volby hydromasážního systému (obr. 19). Vana je pro seniory velmi bezpečná a ještě pohodlnější než sprcha. Odpadají zde problémy s překonáváním vysoké stěny vany. Zapuštěné a polozapuštěné vany mohou sice usnadnit vstup do vany, ale obtížný výstup z vany zůstává.Obr. 18. Velká vana pro společné koupání - např. manželského páru se soklíkem
pro snadnější vstup do vany, s masážními tryskami a 2 opěrkami pro hlavu. Velikost
vany a spotřeba vody je pro bytové koupelny vysoce nadstandardní.


Přístup k odpadnímu sifonu lze řešit z příčky za vanou a zakrýt jej obkladačkou s magnetickým uchycením. Tam, kde je vana vyráběna z jednoho kusu a kde nelze odejmout boční ani čelní panel, je přístup k sifonu problematický. Spáru mezi vanou a stěnou je možné zaplnit tmelem (např. silikonovým), event. zakrýt speciální lištou.Obr. 19. Akrylátová vana s vodotěsnými dvířky z plexiskla. Může být provedena
bez nebo se sedací částí. Možné je vybavení vany hydromasážním systémem.


Sprcha


Obr. 21. Sprchová vanička s profilovaným
povrchem proti uklouznutí

Problematika hygienických požadavků na udržování tělesné čistoty byla probrána v kapitole "Vana" a zde byly také posouzeny funkce, které může vana splňovat. Posuďme nyní funkce, které může splňovat sprcha. Budeme-li uvažovat pouze racionální, zejména hygienická a ergonomická hlediska, je sprcha výhodnější. Umývání je pohotovější, děje se proudící čistou vodou, spotřeba vody je menší a rovněž spotřeba místa pro sprchu v koupelně je menší.

Komfortní sprchové kabiny umožňují i delší pobyt pod proudící teplou vodou, event. při použití masážních trysek, ovšem za cenu značně větší spotřeby vody a při větším vývinu páry. Ponoření celého těla do vody v uvolněné ležaté poloze a delší relaxaci tímto způsobem sprcha neumožňuje.

Nejjednodušší sprchou je stavebně vytvořený sprchový kout se sprchovými dveřmi z bezpečnostního skla s nízkou prahovou lištou (obr. 20). Kout má téměř bezbariérový přístup. Může v něm být umístěna jednoduchá sprcha nebo kompletní sprchovací panel. Dlažba musí být nepropustná vyspádovaná k podlahové vpusti.

Druhou možností je sprchový kout sestavovaný na místě ze sprchové vaničky (obr. 21) a jednoduché sprchy nebo sprchového panelu (obr. 22 - na obrázku není doplněno uzavření sprchového koutu z přední strany).Obr. 20. Dvoukřídlé sprchové dveře z bezpečnostního
skla s nízkou prahovou lištou umožňující vytvořit
téměř bezbariérový přístup do stavebně vytvořeného sprchového
koutu (dlažba musí být vyspádovaná k podlahové výpusti).

Obr. 22. Sprchový kout sestavovaný na místě
ze sprchové vaničky a sprchového panelu
(není doplněno uzavření sprchového koutu z přední strany)


Další možností je užití sprchové kabiny (sprchovacího boxu), který je kompletně provedený (mobilní) a vyžaduje min. stavební připravenost. Na obr. 23 je hydromasážní sprchový box s nejvyšší úrovní vybavení. Důležitá je zde termostatická směšovací baterie s dětskou pojistkou proti opaření.

Někteří zahraniční výrobci udávají, že akrylátové vaničky se nemusejí uzemňovat. Prohlášení by bylo nutné ověřit u českého dohlédacího úřadu (je zde přívod elektřiny pro osvětlení, reprodukční techniku a některé masážní trysky).Obr. 23. Sprchová kabina (box) ve špičkovém
vybavení a min. rozměry 900/900 mm se zaoblenou
vstupní částí, obsahuje pevnou a ruční sprchu,
masážní trysky, sedátko, poličky, zrcadlo a event.
napojení na reprodukční techniku (audio).

Obr. 24. Univerzální sprchová vanička polyban


Zvláštním druhem sprchové víceúčelové vaničky je polyban (obr. 24). Jeho zavádění upadlo v poslední době v zapomnění, přesto, že je svými mnoha funkcemi výhodný. Vaničky se vyráběly smaltované litinové nebo plechové. S možnostmi, které dnes dává akrylát, by byla jeho výroba snadnější. Na obr. 25 jsou vyznačeny funkce, ke kterým je možno polyban použít. Mytí rukou a obličeje je poněkud ztíženo. Je možné pod ruční sprchou, pro kterou je nutné zřídit tvarovanou úchytku. Ostatní funkce lze vykonávat pohodlně. Umývání malých dětí je možné v přenosné vaničce postavené na okraj polybanu. Vzhledem k funkci polybanu jako bidetu nelze tyto 2 funkce slučovat do polybanové vaničky.Obr. 25. Funkce polybanu


Klozet

Klozet je ZZP, u kterého nejvíce záleží na dodržování hygienických požadavků. Bude-li umístěn v koupelně, mělo by být zásadně voleno tzv. hluboké splachování, při kterém je omezeno šíření zápachu a spláchnutí je dokonalejší. Bude-li na toaletě, měli bychom se řídit stejnou zásadou, ale volit takový typ klozetu s hlubokým splachováním, který umožní v budoucnu na přání uživatele záměnu za klozet s plochým splachováním - ze zdravotních důvodů (záměna je u většiny typů možná).

Hygiena klozetů musí být dodržována ve všech detailech. Nejvíce nečistot ulpívá na vnitřním splachovacím kruhu klozetové mísy a proto vyžadujeme, aby byl glazovaný a rovněž tak i odpad klozetu. Zabrání se zde ulpívání nečistot a mikroorganismů. K dostatečnému splachování je zapotřebí určité minimálně nutné množství vody.

Co rozumíme minimálním množstvím vody pro "velké" spláchnutí, které by již nemělo být snižováno? Je to množství 6 l vody, které propustí dvojitý splachovací systém DUAL FLUSH, nebo splachování se STOP tlačítkem. Tendence k dalšímu snižování množství vody je nutné odmítnout, protože by nemohly být splněny hygienické požadavky. Zde je nutno připomenout, že "okřídlené" opakování věty, že voda je drahá - zde neplatí. Pokusy snížit dále spotřebu vody pro "velké" splachování ze 6 l na 4,5 l by znamenaly úsporu 1,5 l, což se rovná úspoře 6 haléřů (při průměrné ceně vody v ČR 40 Kč/m3).

Sedátko klozetu velmi trpí při používání. Je žádoucí, aby bylo provedeno s antibakteriálním a protiplísňovým účinkem a aby umožňovalo snadnou údržbu. Módní dřevěná sedátka s poklopem jsou hygienicky méně vhodná. K hygieně přispívá rovněž volba závěsného klozetu.

Podlaha, která nejvíce trpí postříkáním vodou a zašpiněním, by měla být volná. Jsou vyloučeny spáry mezi ZZP a podlahou, do všech míst je snadný přístup a udržování čistoty je ideální. Ke komplexním hygienickým požadavkům náleží také snižování hluku v koupelně. Výhodné jsou kombi klozety se splachovací nádržkou na klozetu a nízko položené nádržky obecně. Vysoko položené nádržky (které splachují velmi dobře) a tlakové splachovače jsou hlučnější a také z tohoto důvodu je jejich používání dnes výjimečné. Klozetové sedátko s poklopem je výhodné opatřit zpomalovacím mechanismem, který vyloučí prudký a hlučný náraz sedátka při volném dopadu na okraj klozetu, nebo uspoří uživateli shýbání při pokládání sedátka. Z hygienických a ergonomických důvodů by bylo vhodné nabízet nízký stupínek ke klozetu pro dočasné používání malými dětmi.

Používání klozetu a bidetu může být v exkluzivním provedení sloučeno do jednoho ZZP (obr. 26). V klozetu je pod sedátkem nainstalováno sprchové rameno, které se po stisknutí knoflíku bezhlučně vysune a jemným teplým proudem vody plní funkci bidetu. V luxusní verzi je v klozetu zabudován fén, který důkladně vysouší. Na přání se dodává i dálkové ovládání sprchy a splachování. Dalším zdokonalením, které je známé již dlouho, je klozet s odsávacím potrubím vzduchu z klozetové mísy, zaústěným do odpadního potrubí. Takový klozet by byl vhodný do koupelen.


Obr. 26. Speciální sprchovací kombiklozet CLEANET je proveden se sprškou pro omytí jemným teplým
proudem vody po použití uživatelem. Může být doplněn dálkovým ovládáním sprchy a splachování
a případně fénem pro vysoušení (vyžaduje napojení na přívod elektřiny)


Pisoár

Ještě donedávna byly pisoáry určeny pro veřejná zařízení s větší frekvencí mužů. S narůstáním výstavby velkých rodinných domů a velkoplošných bytů, kde mohou být koupelny a toalety plošně bohatěji dotovány, nalézá pisoár uplatnění i zde. Například v bytových toaletách, kde není žádoucí ani malé stříkání na podlahu (k zamezení roznášení vody po bytě), je výhodné pro "malé" použití toalety vyhradit mužským členům rodiny pisoár. Pro bytové použití by měl mít pisoár poklop, vnitřní přívod vody a odsávací zařízení (viz obr. 5). Méně důvodů mluví pro umisťování pisoáru v koupelně, kde by bylo jeho využití sporadické.


Bidet

Bidet je ZZP, který se se zvyšujícími nároky na hygienu a tělesnou kulturu dostává dnes co nejvíce do popředí. Není sporu o tom, že civilizovaní lidé se nespokojují s pouhým použitím toaletního papíru po použití klozetu, ale vyžadují, aby měli k dispozici vodu v hygienicky a ergonomicky navrženém zařízení. Tam, kde v bytových stavbách nebyla z omezujících hledisek z minulé doby jiná možnost než navrhnout umyvadlo s vanou nebo sprchou do koupelny a samotnou klozetovou mísu na toaletu, tam se umývání vodou po použití klozetu improvizuje - ruční sprchou nad vanou nebo sprchovou vaničkou, nebo i žínkou. Hygiena je dodržena, ale za cenu nepohodlí uživatele a ergonomicky náročným způsobem. Proto bychom měli v nové bytové výstavbě a při modernizaci starého bytového fondu kategoricky požadovat doplnění bidetu na toaletu nebo do koupelny.

Na provozní vazby bylo poukázáno v kap. "Společná problematika". Jaký bidet je možno doporučit? Bidet se užívá čelem ke zdi. Nejběžnějším typem je bidet se speciální bidetovou armaturou s výtokem do bidetové vaničky, umístěnou na zadním okraji. Některé typy bidetu mají spršku na dně vaničky (sprška se užívala hojně dříve) a některé i vytahovací ruční sprchu. Dodržování hygieny umožňují všechny typy. S ohledem na udržování čistoty podlahy je výhodnější bidet nástěnný ze stejných důvodů jako klozet. Výjimečně může být bidetová vanička překryta poklopem s výřezem pro armaturu. Pro poklop by měly platit stejné zásady jako u klozetu. Zdá se však, že jeho použití u bidetu není nezbytné.


Závěr

Problematika bytových koupelen a toalet je velmi široká. Patří sem návrh dispozice koupelny a jejího umístění v bytě a rodinném domě. Z hlediska technických zařízení budov sem náleží volba optimálního vytápění, větrání a osvětlení koupelny a návrh všech zdravotních instalací - kanalizace, vodovodu, plynovodu a elektroinstalací. Z dílčích profesí sem spadá problematika zdravotních zařizovacích předmětů, jednak z celkového hlediska a jednak z hlediska ekologie a ergonomie - o rozbor této užší problematiky jsem se v článku pokusil. Žádoucí by bylo doplnění problematiky zdravotně technických armatur pro ZZP.

V článku byly použity prosp. materiály firem:
ALEESSI, Itálie; RAVAK a.s.; ROCA LAUFEN cz s.r.o.; ROEDL; JIKA LAUFEN CZ s.r.o.; Koupelny CASCADA spol. s r.o.; Catalana, Itálie; Ceramika Paradyz sp. Zo. O, Polsko; Ideal Standard a.s.; KERAMAG Sanitec s.r.o.; Koralle; LAUFEN bathrooms; LEBON spol. s r.o.; M a K stavební servis spol. s r.o.; MEBLE Vega systém, Polsko; Santech plus s.r.o.; Villeroy & Boch; POOL SPA, Polsko; Banya Corporate, Czech.

 
 
Reklama