Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zařizovací předměty z umělého mramoru

Umělý mramor neboli mramor litý je materiál vhodný pro výrobu sanitárních zařízení a stavebních prvků. Protože má kromě jiných výhod i vysoké tepelně-izolační vlastnosti, jsou z něj dokonalé vany, umyvadla, sprchové kouty i koupelnový nábytek a doplňky do koupelen.

O materiálu obecně [1]

Historie mramoru - přírodního, rostlého kamene sahá až do dob starých Egypťanů, ale je velmi drahý a stejně jako klasické keramické obklady, studí a zebe. Umělý mramor má celou řadu výborných užitných vlastností. Kromě vysokých tepelně-izolačních vlastností litý mramor umožňuje probarvení všech prvků v koupelně do jednoho odstínu a vyhovuje i nejpřísnějším hygienickým normám. Svými dokonalými tepelně-izolačními vlastnostmi v oblasti sanitární techniky nemá konkurenci. Jeho vývoj navíc pokračuje, a tak se dnes můžeme v nabídkách firem, které se na litý mramor specializují, setkat také s granity, onyxy a dalšími aplikacemi.


Obr. 1

 
Obr. 2


Obr. 3
 
Obr. 4

Při výrobě dílů z litého mramoru se používá technologie odlévání do forem. Tím se dosahuje homogenity materiálu ve všech směrech a speciální povrchová vrstva chrání mramor před běžnými kosmetickými a hygienickými přípravky, které se v koupelnách používají. Údržba výrobků z umělého mramoru je jednoduchá. Jednou z velkých předností je, že se povrch neznehodnotí například ovocnými šťávami, pivem, vínem či kosmetickými výrobky. Povrch totiž tvoří vysoce lesklá ochranná vrstva z polyesterových pryskyřic. Eventuální znečištění se snadno odstraní běžným tekutým saponátovým prostředkem a opláchne se vodou.

Druhy umělého mramoru [2]

Mramorit: jednobarevný materiál nebo materiál s barevnými efekty, které napodobují přírodní mramor.
Onyx: částečně průsvitný materiál, který může být jednobarevný nebo s barevnými efekty. Onyx dokonale napodobuje přírodní mramor.
Granit: materiál napodobující přírodní žulu.

Základní surovinou pro výrobu káranického umělého mramoru je vápenec těžený v tuzemsku, materiály sloužící jako pojivo a dále materiály pro vytváření povrchových vrstev. Podle požadavků zákazníka jsou používána speciální plniva vytvářející struktury a barvy mramoru, granitu, onyxu či tzv. unibarvy, tedy jednobarevného povrchu. Je proto možné přizpůsobit odstíny a strukturu svých výrobků jak přírodním materiálům (zejména mramoru), tak i výstřední fantazii zákazníka. Odstíny v jednobarevném provedení jsou sladěny s keramickými sanitárními výrobky a lze je tedy vzájemně doplňovat, aniž by byl narušen celkový estetický dojem. Výjimečnou vlastností výrobků z mramoritu je kompletní vybavení koupelny v jednom barevném provedení.


Obr. 5
 
Obr. 6

Vany, umyvadla, doplňky [3]

Ve vanách z umělého mramoru voda chladne podstatně pomaleji než ve vanách vyrobených z klasických materiálů. Vany mohou být rohové, standardní, ale také relaxační, vybavené hydromasážními prvky.

Umělý mramor je ideální také pro výrobu umyvadel - oblíbená jsou umyvadla v desce jako jeden odlitek, která výrobci dodávají ve velikostech od 60 až po 350 centimetrů. Podle délky desky s jedním, dvěma, třemi nebo i čtyřmi umyvadly. Sprchové kouty zase mají díky vlastnostem litého mramoru protiskluzové dno. Stejně příjemné dno mají i vany.

Specializované firmy nabízejí z litého mramoru i další výrobky: držáky ručníků, držáky na šampony, mýdelníky či schránky na toaletní papír.

Instalační pokyny

Sanitární výrobky Mramorit se osazují do finálně připraveného prostoru, to znamená, že veškeré instalace musejí být hotové (voda, elektřina a odpady nainstalované pod omítkou nebo pod obkladem). Veškeré napojovací body vodoinstalace by měly být zakončeny rohovými ventily 3/8".

Umyvadla:

Ke standardním umyvadlům je dodáván montážní materiál pro uchycení, pro atypická umyvadla je nutné objednat nosné středové konzole a krajní úhelníky u výrobce. Umyvadla na skříňky se usazují do silikonu. Standardní umístění otvoru pro instalaci baterie je vyznačeno v katalogu. Odlišné umístění otvoru pro baterii, nebo jejich počet je nutno dohodnout s výrobcem písemně.

Vany:

Při montáži vany s čelními krycími panely musí být dokončené obklady stěn a podlah. Obklad musí zasahovat jak na podlaze, tak i na stěně minimálně 45 mm dovnitř prostoru obrysu vany. Podlaha pod vanou, pokud není obložena, musí být vybetonována se zajištěním dostatečné rovinnosti. V prostoru pod výpustí z vany je nutno zhotovit prohlubeň pro čištění sifonu. V případě montáže rohových van je nutné provést důkladnou kontrolu úhlů zdí 90°.


Obr. 7
 
Obr. 8

V případě vany bez čelních krycích panelů Mramorit musí být provedeno vyzdění čelní, případně boční krycí zdi (nebo použit sádrokarton, polystyrén atd.) - nezapomeňte do čelní nebo boční zdi podle typu vany osadit montážní dvířka, nebo jen vynechat montážní otvor a zakrýt jej obkladem upevněným na magnet nebo suchý zip. Druhá montážní dvířka nebo montážní otvor osaďte u vany vybavené hydromasážním systémem do prostoru blízko zádové části vany, kde jsou umístěny čerpadlo, kompresor a el. rozvodnice. Tímto otvorem bude možné provádět elektrorevizi hydro a airmasážního zařízení v běžném uživatelském provozu bez nutnosti demontáže vany. Je-li vana osazena perličkovou lázní nebo přídavnou vzduchovou pumpu pro hydromasáž, musí být pod vanou otvory pro přístup vzduchu ke kompesoru (chlazení) a pumpě (sání vzduchu). Umístění otvorů pro instalaci baterií přímo do vany je nutno s výrobcem dohodnout písemně.

Masážní vana je zařízení třídy "I" proto musí být zajištěna instalace, řádné napojení na hlavní elektrickou síť a musí být uzemněna. Uzemnění a elektrický obvod v konstrukci, ve které je zařízení instalováno, musí být dle normy. Elektrické vedení pro připojení masážního zařízení musí mít minimální průřez 2,5 mm2 měděného vodiče (CGTG 3C x 2,5). Mimo to vana musí mít samostatný dvojpólový vypínač 220V/16A (doporučujeme signalizační, krytí min 44), jistič o hodnotě 16 A a proudový chránič s citlivostí 0,03 A.


Obr. 9

Sprchové vaničky:

jsou standardně připraveny pro montáž sifonů firmy RAVAK. Použití jiných sifonů s odlišnými rozměry je nutno dohodnout s výrobcem. Pro sprchové vaničky čtvrtkruhové jsou vhodné sprchové zástěny např. firmy RAVAK typu SKKP6 - 80/90.

Údržba hydromasáže

Z hlediska hygieny a zabezpečení činnosti celého systému vám doporučujeme provádět následující postup 1 x za 3 měsíce. Za účelem dokonalejšího vyčištění vnitřních ploch vany, odstranění vlasů a jiných nečistot odšroubujte příruby trysek a regulátoru vzduchu. Po očištění našroubujte kroužky zpět. Vlastní tryska je ve svém lůžku upevněna kruhovou přírubou. V případě odšroubování kruhové příruby můžete ve směru hodinových ručiček vyjmout trysku a vyčistit ji. Stejným způsobem trysku uložte zpět do lůžka. Sací koš je upevněn dvěma protilehlými šroubky nebo je nasunut na tělese koše. Po uvolnění šroubků nebo odpáčením sacího krytu sejměte koš a důkladně jej vyčistěte. Po odšroubování příruby vzduchového regulátoru lze vyjmout celé tělo regulátoru, po vyčištění nasaďte zpět a zašroubujte přírubu.

Odstranění vodního kamene

Vanu napustíte vodou cca 5 cm nad trysky, nalijte do vody cca 1/4 l octa, zapněte systém a nechte běžet asi 20 minut. Vypustíte vodu a napustíte vanu čistou vodou k propláchnutí systému. Sepněte systém na cca 10 minut. Tuto údržbu provádějte minimálně 1 x za tři měsíce.

Dezinfekce systému

Pokud hydromasážní vana neobsahuje samostatnou dezinfekční jednotku, provádí se dezinfekce takto: Vanu napustíte vodou cca 5 cm nad trysky, nalijte do vody cca 1/4 l SAVA, zapněte systém a nechte běžet asi 20 minut. Vypustíte vodu a napustíte vanu čistou vodou k propláchnutí systému. Sepněte systém na cca 10 minut. Tuto údržbu provádějte minimálně 1 x za měsíc.

Zdroje:

[1] Mladá fronta Dnes 29. 04. 2006
[2] IZOMAT Káranice, firemní materiály
[3] San Marble s.r.o.

 
 
Reklama