Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Úspora vody vodovodními bateriemi

Z řady vodovodních baterií je možné považovat za výrazně úsporné samočinné a termostatické baterie. Rovněž pákové a dvoupolohové při správném používání mohou šetřit vodu. U všech baterií je možno ještě zlepšit jejich hospodárný provoz instalací omezovače průtoku a spořiče vody (perlátoru).


© Fotolia.com
Obr. 1 Dřezová baterie s výsuvnou sprškou
Obr. 1 Dřezová baterie s výsuvnou sprškou

Úvod

Vodovodní baterie se používají i několikrát denně. Používáním úsporných baterií lze ušetřit poměrně velké množství vody. Při výběru baterie je tedy vhodné vybírat si podle množství spotřebované (protečené) a tím i ušetřené vody. I samotnou úspornou baterii je možno ještě doplnit spořičem vody (perlátorem) nebo omezovačem průtoku vody. Hospodárné mohou být všechny baterie i dřezové s výsuvnou sprškou.

Normy pro vodovodní baterie

Vodovodní baterie musí odpovídat normě. Pro každý druh baterie platí jiná norma. Nejpoužívanější normy v ČR pro baterie jsou:

  • ČSN EN 817 Zdravotně technické armatury - Mechanické směšovací baterie (PN 10) - Všeobecné technické požadavky.
  • ČSN EN 1111 Zdravotně technické armatury - Termostatické míchací armatury (PN 10) - Všeobecné technické podmínky.
  • ČSN EN 816 Zdravotně technické armatury - Samočinné uzavírací armatury PN 10.
  • ČSN EN 200 Zdravotně technické armatury - Výtokové ventily a ventilové směšovací baterie pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 - Všeobecná technická specifikace.

Na všechny baterie se vztahují základní požadavky dané nařízením vlády č. 163/2002 Sb., v návaznosti na stavební technické osvědčení. Tímto osvědčením autorizovaná osoba vymezuje technické vlastnosti výrobku ve vztahu k základním požadavkům na stavby podle toho, jakou úlohu mají výrobky ve stavbě plnit, včetně požadavků příslušných určených norem. Nesplňuje-li stavební výrobek tyto požadavky, nemůže plnit svoji úlohu ve stavbě a nelze jej k trvalému zabudování do stavby použít.

Požadavky na baterie podle norem

Výrobci mají snahu, aby jejich baterie byly co nejhospodárnější. Musí však splňovat požadavky norem. K vybraným požadavkům patří např.:

  • požadované hodnoty průtoků směšovacích baterií s příslušenstvím pro úsporu vody pro umyvadlo, bidet a dřez jsou 4 až 9 l/min = 0,066 až 0,15 l/s,
  • životnost mechanické směšovací baterie dle ČSN EN 817 činí 70 000 cyklů otevření a uzavření studené do 30 °C a teplé 65 ± 2 °C vody,
  • zkouška životnosti ventilové směšovací baterie dle ČSN EN 200 činí 200 000 cyklů otevření a uzavření studené do 30 °C a teplé 65 ± 2 °C vody,
  • vodovodní baterie musí vyhovovat zkoušce mechanické odolnosti, jejímž základem je plynulé zatížení ovládacího mechanismu ve směru otevírání (a samostatně také uzavírání) krouticím momentem 6 ± 0,2 Nm po předepsanou dobu.

Funkce baterie

Směšovací baterie je armatura, která míchá teplou a studenou vodu a která, prostřednictvím řídícího zařízení, dovolí uživateli nastavení mezi „pouze studená“ a „pouze teplá“ voda a která dovolí nastavení průtoku smíchané vody v rozsahu od nulového průtoku až po maximální průtok.

Samočinná uzavírací baterie je armatura, jejíž otevírání je ovládáno přídavným zařízením, které následně armaturu automaticky uzavře po určité době; tato doba může být nastavitelná.

Konstrukce baterií

Základní konstrukce vodovodních baterií jsou čtyři – viz obrázky. Jedna je s klasickým bateriovým vrškem. K ovládání průtoku vody se používají samostatně na studenou a teplou vodu ovládací kolečka. Další konstrukce baterií jsou už jen pákové. Ovládacím mechanismem je kartuš nebo vložka umístěná pod krytem baterie. Nejméně úsporná je baterie s ovládacími kolečky. Nejpoužívanější a také nejhospodárnější jsou baterie s kartuší, které patří k nejčastěji instalovaným.

Obr. 2 Vřetenová baterie s vrškem
Obr. 2 Vřetenová baterie s vrškem
Obr. 3 Páková baterie s diskovou kartuší
Obr. 3 Páková baterie s diskovou kartuší
Obr. 4 Páková baterie s mixážní posuvnou vložkou
Obr. 4 Páková baterie s mixážní posuvnou vložkou
Obr. 5 Páková baterie s kulovou vložkou
Obr. 5 Páková baterie s kulovou vložkou

V ČR se používají baterie vřetenové a pákové s kartuší. Typy s mixážní nebo kulovou vložkou se u nás neinstalují.

Hospodárnost baterií

Vodovodní baterie má v co nejkratším čase smíchat studenou a teplou vodu na vodu o požadované teplotě. Baterie, u nichž vyteče relativně mnoho vody, než se namíchá na potřebnou teplotu, nepatří mezi úsporné. V místech, kde tyto starší nehospodárné baterie stále slouží, se postupně vyměňují za hospodárnější. Úsporné baterie umí velmi rychle smíchat studenou vodu s teplou a voda zbytečně neodtéká bez užitku.

Pákové baterie proti bateriím s ovládacími kolečky (kohoutkovým) výrazně zkracují dobu potřebnou k nastavení požadované teploty vody a jsou přibližně o 30 % úspornější.

Mechanické směšovací baterie (kohoutkové)

Nepatří mezi hospodárné baterie. Doba než se smíchá studená voda s teplou na požadovanou teplotu, je ze všech baterií nejdelší. Z baterie vyteče příliš mnoho vody a nemůže být považována za úspornou. Tyto baterie jsou osazovány na zařizovací předměty (stojánkové) nebo na stěnu (nástěnné).

Obr. 6 Nehospodárné směšovací baterie s ovládacími kolečky
Obr. 6 Nehospodárné směšovací baterie s ovládacími kolečky
Obr. 6 Nehospodárné směšovací baterie s ovládacími kolečky
Obr. 6 Nehospodárné směšovací baterie s ovládacími kolečky

Obr. 6 Nehospodárné směšovací baterie s ovládacími kolečky

Pákové baterie

Patří mezi velmi často používané. Rychlost namíchání vody na požadovanou teplotu je přijatelná, baterie lze považovat za průměrně úsporné. Délka ramene baterie nemá na hospodárnost provozu žádný vliv, a ani to, zda je baterie stojánková nebo nástěnná.

Obr. 7 Běžné páková baterie - stojánková s dlouhým ramenem
Obr. 7 Běžné páková baterie - stojánková s krátkým ramenem
Obr. 7 Běžné páková baterie - nástěnná

Obr. 7 Běžné páková baterie; vlevo stojánková s dlouhým ramenem, uprostřed stojánková s krátkým ramenem, vpravo nástěnná

Termostatické baterie

Termostatické vodovodní baterie se ovládají dvěma ovládacími prvky. Levým se nastaví průtok vody a pravým se nastaví žádaná teplota vody. Termostatické baterie se vyrábí v montážním provedení nástěnné, podomítkové i stojánkové. Instalují se k vanám, umyvadlům, sprchám i bidetům.

Obr. 8 Termostatické baterie - sprchová
Obr. 8 Termostatické baterie - vanová

Obr. 8 Termostatické baterie; vlevo sprchová, vpravo vanová
Obr. 9 Funkční schéma termostatické baterie
Obr. 9 Funkční schéma termostatické baterie

Hlavním úkolem termostatické baterie je udržovat stále stejnou teplotu vytékající vody a to i při náhlé a výrazné změně tlaku v přívodu studené nebo teplé vody. Většina termostatických baterií má z výroby nastavenu teplotu vody na 38 °C, tato teplota však se může podle požadavku uživatele měnit. Rychlost smíchání studené vody s teplou je poměrně velká. Hlavní funkční částí baterie je pohyblivý prvek (regulační pouzdro). Posouvá se uvnitř baterie tak, aby teplota namíchané vody byla po celou dobu neměnná.

Dvoupolohové baterie

Jedná se o pákové baterie, které mají 2 nastavitelné polohy průtoku vody. Množství protékající vody lze měnit nastavením páky do první nebo druhé polohy. Pozdvižením páky do první polohy se spustí výtok vody v určitém množství. Dalším zdvižením se množství protékající vody zdvojnásobí. Používáním baterie na první stupeň se ušetří polovina vody.

Obr. 10 Páková dvoupolohová baterie - uzavřená
Obr. 10 Páková dvoupolohová baterie - otevřená na 1. polohu
Obr. 10 Páková dvoupolohová baterie - otevřená na 2. polohu

Obr. 10 Páková dvoupolohová baterie; vlevo uzavřená, uprostřed otevřená na 1. polohu, vpravo otevřená na 2. polohu

Dávkovací baterie

Obr. 11 Dávkovací baterie
Obr. 11 Dávkovací baterie

Obr. 11 Dávkovací baterie

Do provozu se uvádějí zatlačením ruky na horní plochu část baterie. Teplotu lze nastavit natočením doleva nebo doprava. Doba výtoku vody se může nastavit od 5 sekund po 20 sekund. Doba toku vody se nastaví a nemění. Mechanismus baterie obsahuje pružinu, kterou lze nastavit a podle nastavení pak trvá výtok vody po určitou dobu. S těmito bateriemi se běžně setkáváme v marketech, restauracích a dalších zařízeních s velkým počtem osob. Baterie mají označení studené vody modrou značkou a teplé červenou. Některé výrobky mají označení jen studené vody. Natočením kolečka na opačnou stranu se pouští teplá voda.

Samočinné uzavírací baterie

Podle ČSN EN 816 Zdravotně technické armatury - Samočinné uzavírací armatury PN 10 se jedná o armatury, jejichž otevírání je ovládáno přídavným zařízením, které následně armatury automaticky uzavře po určité době, přičemž doba může být nastavitelná. Tyto armatury jsou vhodné pro koupelny, doporučený tlak vody je v rozsahu 1 – 5 bar.

Bezdotykové baterie mají teplotu vytékající vody buď pevně nastavenu bez možnosti její regulace, nebo se teplota vytékající vody může regulovat. Ovládání regulace teploty vody je na bateriích umístěno na jejich horní části nebo zboku. Regulace teploty vody se provádí termostatickým ventilem umístěným v těle baterie nebo pod umyvadlem.

Obr. 12 Samočinné uzavírací baterie bez možnosti okamžité regulace teploty vody
Obr. 12 Samočinné uzavírací baterie bez možnosti okamžité regulace teploty vody
Obr. 12 Samočinné uzavírací baterie bez možnosti okamžité regulace teploty vody

Obr. 12 Samočinné uzavírací baterie bez možnosti okamžité regulace teploty vody

Samočinné baterie fungují pouze pod elektrickým napětím, které je od 6 V do 24 V podle různých výrobců. Základem automatického provozu baterie je elektromagnetický ventil.

Při zastínění ve snímané zóně (přítomnost rukou) reaguje snímač spuštěním vody. K vypnutí dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 až 7,75 s). Čas doběhu baterie je z výroby nastaven na 1 s. Rovněž tento čas je možno nastavit až na dobu 4 s. K nastavování času se používá dálkový ovladač stejný jako u pisoárů. Ovladač musí být při nastavování času umístěn nejdále 200 mm od snímače, protože to je délka jeho dosahu.

Většina samouzavíracích baterií je vybavena funkcí start/stop, která zvyšuje hospodárnost provozu. Při zastínění (asi 0,5 sec) dojde k otevření elektromagnetického ventilu a puštění vody. Opětovným zastíněním se automaticky tok vody ihned uzavře.

Obr. 13 Samočinná stojánková uzavírací baterie s bočním ovládáním nastavení teploty vody
Obr. 13 Samočinná stojánková uzavírací baterie s bočním ovládáním nastavení teploty vody

Obr. 13 Samočinná stojánková uzavírací baterie s bočním ovládáním nastavení teploty vody
Obr. 14 Piezo nástěnná baterie
Obr. 14 Piezo nástěnná baterie

Baterie na infračervené ovládání se instalují na zařizovací předměty (stojánkové) nebo na stěnu (nástěnné). Pro jejich správnou funkci zajišťující hospodárnost provozu je třeba, aby elektromagnetický ventil pracoval zcela bezchybně. K tomu je nezbytná jeho údržba, která je velmi jednoduchá. Jedná se pouze o jeho vyčištění. Návod je zveřejněn na videu na internetu. Ventil se rozšroubuje a vyčistí se jeho dvě sítka a otvor v membráně. Tělo ventilu má dva otvory, které se pročistí pouze proudem vody.

Obr. 15 Joysticková baterie
Obr. 15 Joysticková baterie

Obr. 15 Joysticková baterie

Dalším typem úsporné samočinné vodovodní baterie je baterie s piezo ovládáním. Baterie spouští tok vody mírným stlačením piezo tlačítka. Vypnutí vody nastává po uplynutí nastavené doby, standardně z výroby je nastavena doba 10 s. Hospodárnost baterie spočívá v možnosti opakovaného stlačení piezo tlačítka, kdy dojde k okamžitému zastavení vody. Rovněž piezo baterie mají možnost trvalého nastavení předem zvolené teploty vody nebo regulaci teploty podle okamžité potřeby.

Joysticková baterie má až sedmistupňový náklon raménka. Baterie jsou z výroby nastavené na 50 % omezení průtoku vody. Joystickem se nastavuje průtok a teplota vody – viz https://www.kludi.com/shop/cz/bath/kludi-o-cean/

Omezovač průtoku vody

Nejedná se o spořič vody (perlátor), není přišroubovaný k výtokové trubici vodovodní baterie. Omezovačem průtoku vody je možné snížit průtok o 50 %. Omezovač může být připevněn buď na výtoku vodovodní baterie, nebo u některých typů baterií pod umyvadlem v konstrukci přívodu studené a teplé vody. Častější způsob je našroubování mezi vodovodní baterii a sprchovou hadici. Výrobek se používá u všech typů běžných sprchových hadic díky standardnímu závitu 1/2". Montáž/demontáž pod umyvadlo se provádí pomocí šroubováku.

Obr. 16 Omezovač průtoku vody; vlevo výrobek, vpravo našroubovaný k baterii a hadici
Obr. 16 Omezovač průtoku vody; vlevo výrobek, vpravo našroubovaný k baterii a hadici
Obr. 17 Omezovač průtoku vody umístěný pod umyvadlem
Obr. 17 Omezovač průtoku vody umístěný pod umyvadlem

Závěr

Z řady vodovodních baterií je možné považovat za výrazně úsporné samočinné a termostatické baterie. Rovněž pákové a dvoupolohové při správném používání mohou šetřit vodu. U všech baterií je možno ještě zlepšit jejich hospodárný provoz instalací omezovače průtoku a spořiče vody (perlátoru). O spořičích vody montovaných na vodovodní baterie v tomto článku není zmínka, protože je o nich napsán samostatný článek.

Použitá a doporučená literatura

https://vodovodnibaterie.wordpress.com/
http://voda.tzb-info.cz/116003-nova-vodovodni-baterie-eurodisc-joystick-firmy-grohe
http://voda.tzb-info.cz/armatury-pro-vodovod/10778-vodovodni-baterie-se-kterymi-usetrite
https://www.kludi.com/shop/cz/bath/kludi-o-cean/

 
 
Reklama