Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Úspora vody na splachování v revolučním řešení

Splachování WC představuje podstatnou část denní spotřeby vody, proto je jedním z hlavních cílů úsporných opatření. Dvojité splachování a stop tlačítka jsou dnes již známým a účinným řešením. Novinkou je spojení recyklace vody z umyvadla a splachování přímo v místě.

1. Potřeba vody na splachování

Pouze 3 % vody v domácnosti se používá jako pitná. Zatímco v mnoha částech světa je 10 litrů vody pro osobu a den nedosažitelný luxus, my je použijeme na jedno spláchnutí. Zajištění pitné vody a základní hygieny pro všechny lidi na světě do roku 2015 je jeden z rozvojových cílů tisíciletí. Podle všeho se však nepovede ho splnit. Dostatečný přístup k pitné vodě se definuje jako dostupnost nejméně 20 litrů vody na osobu a den ze zdroje vzdáleného do 1 km od místa bydliště.

V evropských podmínkách podíl spotřeby vody pro WC vychází cca 32 % z celkové spotřeby, spotřeba vody je v ČR nyní průměrně 90–120 l/os. Směrná čísla spotřeby vody v ČR podle Vyhlášky č. 120/2011 Sb. uvádí pro bytové domy 35 m3 pro obyvatele/rok.

Splachování WC představuje v domácnostech podstatnou část denní spotřeby vody, jeho podíl je ještě výraznější ve školách a administrativě, zejména pokud neuvažujeme související stravovací provozy. Není tedy divu, že splachování bylo jedním z prvních cílů opatření na úsporu vody. Ovládací tlačítka splachování pro 2 množství vody (tři litry pro "malé" a šest litrů pro "velké" spláchnutí) a tlačítka s funkcí stop umožňují individuální dávkování splachování. Ve srovnání s devítilitrovým "plným" spláchnutím se přitom spotřeba vody snižuje až o 60 %.

Dalším cílem v hledáčku úspor na splachování je fakt, že splachování pitnou vodou je naprostý hřích. Řešením je splachování dešťovou vodou, splachování vodou ze studny a splachování recyklovanou vodou, tzv. šedou. Zatímco splachování akumulovanou dešťovou vodou nebo vodou ze studny se ještě někdy z návrhu do praxe prosadí, recyklace odpadní vody je vzácností, přestože sama myšlenka znovuvyužití šedé vody pro splachování není vůbec nová, ale je již dlouho v literatuře a konceptech ekologických budov uváděným možným konceptem řešení úspory pitné vody. Problémů tohoto řečení je více. Je řešeno jako samostatný systém centrálního shromažďování šedé vody v rámci objektu v akumulační nádrži, součástí systému je filtrace a dezinfekce vody a automatické doplňování vodou a následným samostatným potrubím vody pro splachování WC. Tento klasický systém klade nároky na speciální zařizovací předměty, které jsou schopny oddělovat šedou vodu a rovněž potřebujeme samostatné odpadní systémy pro šedou a černou vodu.

Revoluční řešení konceptu W+W Roca filtruje vodu z umyvadla do splachovací nádržky toalety k novému použití při splachování přímo v místě spotřeby.

Opakované použití vody z umyvadla pro splachování WC sníží spotřebu vody až o 25 % ve srovnání se standardním dvojitým splachováním WC 6 a 3 litry. W+W má dva odpady. Při používání umyvadla má uživatel možnost zvolit odvádění odpadní vody do kanalizace (např. v případě, že umyvadlo je používáno pro holení nebo čištění zubů), nebo recyklaci odpadní vody, tj. odtok do nádrže pro splachování.

Koncept W+W – princip

Pokud je zvolena možnost recyklace vody, je zabráněno odtoku šedé vody do kanalizace a probíhá naplnění nádrže, přičemž je využito automatického systému dvojitého filtru pro odstranění bakterií a zápachu. Tento systém filtrace odstraní nečistoty a odpadní vodu před akumulací v nádržce splachovače chemicky ošetří. Přefiltrovaná a desinfikovaná voda je shromažďována ve splachovací nádržce s objemem 4 l a s přepadem do kanalizace. Pokud není splachovací nádržka naplněna vodou použitou z umyvadla, plovákový systém zajistí automatické doplnění běžným způsobem z vodovodu.

 

Video o použití
Funkčnost

2. Koncept W+W – ekologie a design

W+W – průlomový design od ROCA z dílny LabinovaceRoca ve  spolupráci s designéry Gabriele a Oscarem Buratti
W+W – průlomový design od ROCA z dílny LabinovaceRoca ve spolupráci s designéry Gabriele a Oscarem Buratti

Doposud jsme chápali řešení designu v koupelně a řešení úspor vody do jisté míry jako dva oddělené obory. Průnik jsme zaznamenali pouze u splachování WC, kde technologie dvojitého splachování se projevila v nových designových řadách ovládacích tlačítek splachovacích nádržek. Další průnik bylo možné zaznamenat u van, kde se spojoval design a anatomie vany s menším objemem vany a tudíž úsporou vody a rovněž designové sprchové hlavice poslední doby musí být rovněž úsporné, chtějí-li uspět na trhu.

Ale zařizovací předmět W+W od Roca 2 v 1, Vyvinutý InnovationLab, ve spolupráci s designéry Gabrielem & Oscarem Buratti, je nejen spojením ekologie a designu, ale je zcela novým přístupem, ve zcela nové dimenzi. Tento jedinečný zařizovací předmět ve tvaru L s WC umístěným ve spodní části a se zvýšeným umyvadlem pro komfortní používání přináší zcela nové originální řešení s unikátním prvkem šetření vodou. Bonusem k designu a ekologii je úspora místa.

W+W se hodí pro kompaktní lofty, malé městské domy i pro designové koupelny.

 

Koncept W+W pro úsporu místa

tradiční řešení minimáně 105 cm
tradiční řešení minimáně 105 cm

Exkluzivní design ve tvaru „L” slučuje do jediného kusu dva dosud samostatné zařizovací předměty. Pokud uvažujeme rozměry dvou samostatných předmětů a k použití nutné odstupové vzdálenosti, je tento sjednocující prvek významným příspěvkem k úspoře místa.

Koncept W+W 86 cm
Koncept W+W 86 cm
 
Koncept W+W – pohled

Díky W+W Roca vytvořila jedinečný produkt, který spojuje funkčnost, udržitelnost a estetický design, což dokazuje také řada ocenění tohoto výrobku, z posledních například v roce 2011 Silver Delta Award.

Výrobek je dostupný i v ČR, jeho cena je však v úrovni jiných designových výrobků. Cena s DPH je například v www.bathshop.cz 64 744,06 Kč.
Zde najdete prodejny Roca.

Vyšší cenu konceptu W+W musíme chápat nejen jako cenu za designový výrobek, ale v rovině ekologické ji musíme srovnávat s cenou investic v uvedeném tradičním pojetí, tj. samostatného systému na shromažďování dešťové vody a odděleného vodovodu na splachování, případně speciálních zařizovacích předmětů na oddělení šedé vody, její shromažďování, úpravu a opět samostatné vedení recyklované vody ke splachovačům.

 
 
Reklama