Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Umyvadla II

Druhý díl seriálu je věnován rozdělení umyvadel podle materiálu, podle velikosti, zmiňuje i umyvadla pro handicap a umyvadla v dopravních prostředcích.

Rozdělení umyvadel podle materiálu

Materiálů, ze kterých se vyrábí umyvadla, je poměrně mnoho – technická (sanitární) keramika, ocelový plech nerezový nebo smaltovaný, měděný plech, bezpečnostní sklo, corian, varicor, litý mramor, granit, dřevo a plast. Dále se vyrábějí umyvadla také z říčního kamene a z materiálu prodávaného pod označením exmar (směs pryskyřice a drceného křemene vytvářející matně bílý, na dotek sametově příjemný povrch).

Sanitární keramika je materiál, ze kterého se vyrábí nejvíce umyvadel používaných v ČR, známý pod názvem fajáns. Základními surovinami pro výrobu jsou křemičitý písek, kaolín, živec a přísady a cíničitá glazura. Keramická umyvadla se vyrábí také s ochrannou vrstvou, která činí povrch sanitární keramiky téměř dokonale hladkým. Zabraňuje se tím usazování nečistot, bakterií a vodního kamene, které odtékají spolu s kapkami vody pryč. Ochranné povrchy jsou na výrobky aplikovány přímo ve výrobě při teplotě přibližně 300°C. Pro čistění výrobků s tímto povrchem nejsou potřeba žádné chemické prostředky, stačí hadřík navlhčený vodou. Uživatelé však musí dodržovat pokyny výrobce a nečistit takové výrobky čisticími prostředky s abrazivními částicemi, které by mohly povrch narušit.

Ocelový nerezový plech je další poměrně často používaný materiál pro výrobu umyvadel. I z ocelového plechu je možné vyrobit umyvadla různých tvarů. Tato umyvadla se používají jak v domácnostech, tak ve veřejných budovách, dopravních prostředcích atd. Plechová umyvadla se nedají tak snadno poškodit jako keramická, někteří výrobci je nazývají antivandalová.

Obr. 17 Umyvadla z nerezového plechu; kruhové v restauraci
Obr. 17 Umyvadla z nerezového plechu; hranaté v nemocnici

Obr. 17 Umyvadla z nerezového plechu; vlevo kruhové v restauraci, vpravo hranaté v nemocnici

Umyvadla z plechu se osazují do základových desek z různých materiálů, na nábytkové skříňky nebo tvoří s odkládacími plochami jeden celek.

Obr. 18 Ocelová nerezová umyvadla jako jeden celek se základovou deskou
Obr. 18 Ocelová nerezová umyvadla jako jeden celek se základovou deskou

Umyvadla i základové desky se vyrábějí také jako jeden celek v provedení „antivandal“. Ocelový plech se nepoškodí ani v případě, že na něj upadne nějaký drobný předmět. Rovněž provedení antivandal je možné použít pro několik umyvadel umístěných vedle sebe. Umyvadla nejsou k základové desce připevňovaná. Deska s umyvadly tvoří celek vylisovaný z jednoho kusu velkého ocelového nerezového plechu.

Ocelový smaltovaný plech je materiál, ze kterého se dříve umyvadla vyráběla ve velkých sériích. Osazovala se do bytových jader ve velkých bytových domech (paneláky). Nejvíce jich bylo nainstalováno v koupelnových buňkách typu B3 až B6. Tato umyvadla (obr. 19) mají možnost natáčení podle okamžité potřeby. Umístěna jsou nad vanou a jejich otočením se zvětší v určitém místě prostor v koupelně. Dnes se umyvadla tohoto tvaru vyrábějí z akrylátu.

Měděný plech je méně obvyklým materiálem pro umyvadla. Umyvadla se vyrábí z kvalitní mědi (99,7%), patina je vytvářena procesem zakuřování. Tento proces je trvanlivější než běžné chemické patinování.

Obr. 19 Umyvadlo otočné ze smaltovaného plechu
Obr. 19 Umyvadlo otočné ze smaltovaného plechu
Obr. 19 Umyvadlo otočné ze smaltovaného plechu
Obr. 20 Měděné umyvadlo
Obr. 20 Měděné umyvadlo

Bezpečnostní sklo pro umyvadla je rovněž možné vytvarovat do velmi různých tvarů. Umyvadla mohou být vyrobena různých velikostí a také s odkládacími plochami. Také jejich montáž se provádí různým způsobem, a to právě v závislosti na jejich tvaru a velikosti.

Obr. 21 Umyvadla z bezpečnostního skla různých tvarů a velikostí
Obr. 21 Umyvadla z bezpečnostního skla různých tvarů a velikostí
Obr. 21 Umyvadla z bezpečnostního skla různých tvarů a velikostí

Obr. 21 Umyvadla z bezpečnostního skla různých tvarů a velikostí

Corian i varicor jsou uměle vyrobené kameny z tepelně zpracovaných přírodních minerálů. Corian obsahuje čistý akrylový polymer. Varicor obsahuje polyesterová vlákna a povrch výrobků obsahuje speciální antibakteriální složku. Obě tyto suroviny určené pro výrobu podléhají přísné kontrole v souladu s hygienickými předpisy EU, aby výrobky z nich mohly být použity v koupelnách a kuchyních. Oba materiály jsou pevné, syntetické a zároveň neporézní, což zaručuje dokonale hladkou plochu a snadnou údržbu. Při používání mohou vzniknout drobné oděrky nebo škrábance na povrchu materiálu. Jejich ošetření je možné přebroušením pomocí speciální žínky, která spojí ošetřené místo s okolní plochou. Z těchto materiálů se vyrábějí jak umyvadla, tak také základové desky pro umyvadla.

Obr. 22 Výrobky z corianu, základová deska
Obr. 22 Výrobky z corianu, umyvadlo

Obr. 22 Výrobky z corianu, vlevo základová deska, vpravo umyvadlo

Mramorová umyvadla z litého mramoru se vyznačují dokonale hladkým a rovným povrchem. Umyvadla z litého mramoru jsou odlita ze speciální směsi, jejímiž hlavními složkami jsou přírodní mletý vápenec a epoxidová pryskyřice.

Obr. 23 Umyvadlo mramorové
Obr. 23 Umyvadlo mramorové
Obr. 24 Granitové umyvadlo
Obr. 24 Granitové umyvadlo

Granitové umyvadla se vyrábí z přírodní drcené žuly (asi 80 %) pojené akrylátovou pryskyřicí (asi 20%) s přidáním barviv. Umyvadla jsou v celém svém objemu homogenní. Tím se liší od levných napodobenin, které jsou vyrobeny z plastu, a pouze jejich vrchní vrstva napodobuje granitový materiál. Při běžném používání jsou umyvadla prakticky nepoškoditelná a po celou dobu užívání si zachovávají stále stejný vzhled. Díky kvalitnímu materiálu a výrobě na ně výrobci poskytují záruku až 25 let.

Dřevěná umyvadla se vyrábí jen ze dřeva některých stromů, protože musí mít specifickou vlastnost – schopnost dlouhodobého nasání speciálního oleje, který pak zabrání vsakování vody do dřeva. Stromy, které rostou u nás pro výrobu umyvadel, jsou modřín a jasan. Ze zahraničí se dováží teakové a cedrové dřevo. Výroba se uskutečňuje lepením lamel (běžně 7 tenkých vrstev). Dřevo se hloubkově napouští přírodními oleji s atesty na dětské hračky. Dlouhodobé napouštění dřevěného umyvadla zaručuje maximální nasátí dřeva olejem. Tento proces zabrání následnému vsakování vody při běžném používání. Schopnost dřeva nabírat olej do svých pórů je zásadní pro zajištění trvanlivosti. Před nanášením poslední (vrchní) vrstvy se umývadlo brousí a kontroluje se jeho funkční plocha. Vrchní vrstvou je dvousložkový lak, který nedovolí proniknout vlhkosti k dřevu a ještě plní účel antibakteriální ochrany.

Obr. 25 Dřevěná umyvadla
Obr. 25 Dřevěná umyvadla

Obr. 25 Dřevěná umyvadla

Plastová umyvadla se vyrábí buď jako samostatná umyvadla nebo jako součásti větších celků. Materiálem pro výrobu je polymetylmetakrylát (PMMA) nebo vysoce kvalitní polypropylen. Samostatná umyvadla se instalují jako nábytková, zápustná, polozápustná a do základové desky. Plastová umyvadla mohou být součástí velkých celků – buněk WC v autobusech nebo vlacích.

Rozdělení umyvadel podle velikosti

Podle norem ČSN EN 14688 Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Umyvadla – Funkční požadavky a zkušební metody (říjen 2016) a ČSN EN 31+A1 Umyvadla - Připojovací rozměry se rozdělují umyvadla na tři velikosti:

  1. Umývátko – umyvadlo šířky ≤ 530 mm určené pouze k mytí rukou
  2. Umyvadlo běžné šířky v rozsahu 530 – 750 mm
  3. Umyvadlo širší více než 750 mm

Standardní umyvadlo má šířku 50 – 65 cm a hloubku 42 – 50 cm. Zákazníci jej kupují nejčastěji. Do malých koupelen se osazují umyvadla široká 50 – 55 cm. Umyvadlo by mělo mít šířku takovou, aby se do něj vešly paže, aniž by voda stříkala ven. Musí se u něj stát pohodlně a být přitom zachován alespoň 80 cm volný prostor před umyvadlem. Záleží přitom na tělesné konstituci uživatele. Samostatné skupiny tvoří dvojumyvadla a umyvadla osazovaná do základových desek. Šířky dvojumyvadel nebo délky základových desek pro umyvadla mohou být velmi různé – závisí na požadavcích uživatelů.

Obr. 26 Plastová umyvadla
Obr. 26 Plastová umyvadla
Obr. 26 Plastová umyvadla
Obr. 27 Půlkruhové dvojumyvadlo šířky 150 cm
Obr. 27 Půlkruhové dvojumyvadlo šířky 150 cm

Umyvadla pro špatně pohyblivé osoby

Osoby, které se pohybují na vozíku nebo jsou omezeny v pohybu, se nemusí dostat přes umyvadlo k vodovodní baterii. Pro tyto osoby se vyrábějí speciálně tvarovaná umyvadla. Přední část je tak „vykrojená“, aby se osoby mohly dostat blíže k vodovodní baterii. I těchto umyvadel je v obchodech dostatečně velká nabídka. Navíc se vyrábí vodovodní baterie s prodlouženou ovládací pákou (obr. 28 vpravo). Vzhledem k tomu, že musí být v koupelně dostatek místa pro pohyb vozíku, stavějí se koupelny s větším prostorem. Umyvadlo se umístí tak, aby se k němu osoby pohodlně dostaly.

Obr. 28 Tvarově upravená umyvadla
Obr. 28 Tvarově upravená umyvadla
Obr. 28 Tvarově upravená umyvadla

Obr. 28 Tvarově upravená umyvadla

Umyvadla v dopravních prostředcích

Umyvadla se instalují do dopravních prostředků již mnoho let. Namontovány jsou ve vlacích, v autobusech, v lodích, v karavanech, v letadlech. Ve většině dopravních prostředků mají umyvadla menší rozměry, než jsou v domácnostech. Nejmenší umyvadla se používají v autobusech a v letadlech, aby zabírala co nejmenší užitný prostor dopravního prostředku.

Každá dopravní společnost si do svých dopravních prostředků nechává nainstalovat jiná umyvadla, než mají jiné dopravní společnosti. Následující obrázky ukazují různé velikosti, tvary i materiály umyvadel ve vlacích, které jezdí v naší republice. Nejvíce zahraničních vlaků s poměrně velkými umyvadly je z Německa a Rakouska.

Obr. 29 Umyvadla nainstalovaná v zahraničních vlacích jezdících v ČR; Eurocity
Obr. 29 Umyvadla nainstalovaná v zahraničních vlacích jezdících v ČR; Elefant
Obr. 29 Umyvadla nainstalovaná v zahraničních vlacích jezdících v ČR; Intercity Sprinter 2
Obr. 29 Umyvadla nainstalovaná v zahraničních vlacích jezdících v ČR; Eurocity

Obr. 29 Umyvadla nainstalovaná v zahraničních vlacích jezdících v ČR; zleva Eurocity, Intercity Sprinter 2, Elefant, Albert Einstein
Obr. 30 Umyvadla ve slovenských vlacích jezdících v ČR;  Slovenská strela
Obr. 30 Umyvadla ve slovenských vlacích jezdících v ČR;  Vrůtky

Obr. 30 Umyvadla ve slovenských vlacích jezdících v ČR; vlevo Slovenská strela, vpravo Vrůtky
Obr. 31 Umyvadla v českých vlacích; Portáš
Obr. 31 Umyvadla v českých vlacích; RegioJet
Obr. 31 Umyvadla v českých vlacích; Pendolino

Obr. 31 Umyvadla v českých vlacích; vleva Portáš, RegioJet, Pendolino

Dálkové a zájezdové autobusy jsou vybaveny buňkami obsahujícími malé umyvadlo a WC mísu. Jedná se většinou u umývátka, která nezabírají velký prostor. Některé luxusní autokary pro zahraniční zájezdy jsou vybaveny velkými umyvadly a některé dokonce sprchovými kouty.

Obr. 32 Umyvadla v autobusech; Neoplan
Obr. 32 Umyvadla v autobusech; RegioJet

Obr. 32 Umyvadla v autobusech; vlevo Neoplan, vpravo RegioJet

Karavany mají umyvadla nejčastěji rohová, rovněž z důvodu úspory místa. Pro karavany se vyrábí velké množství umyvadel a umývátek, které je možno do umývacího prostoru umístit.

I na lodích mohou být sociální zařízení na vysoké úrovni. Zejména velké lodě jsou dobře vybaveny, protože je na nich dost prostoru.

Obr. 33 Umyvadlo v karavanu
Obr. 33 Umyvadlo v karavanu
Obr. 34 Umyvadla na lodích
Obr. 34 Umyvadla na lodích
Obr. 34 Umyvadla na lodích

Nejdražší doprava je letadly. V nich se velmi šetří místem, proto jsou v nich umývátka obvykle malá. Letadla s bussines třídou obsahují umyvadla běžných velikostí. Nejvíce letadel u nás létá značky Airbus A 320 a Boeing. Obr. 35 vlevo ukazuje umyvadlo v letadle Boeing 787-8 Dreamliner, obr. 35 vpravo Boeing 737-800. Umyvadla v letadlech Airbus jsou skromnější.

Obr. 35 Umyvadla v letadlech
Obr. 35 Umyvadla v letadlech

Obr. 35 Umyvadla v letadlech

Závěr

Počet umyvadel, jejich tvar, barvu a velikost si vybírá majitel nemovitosti. V obchodech je na výběr velké množství výrobků od mnoha jak našich, tak i zahraničních výrobců. Na základě jeho požadavků majitele nemovitosti projektant navrhne umístění a instalaci umyvadel tak, aby dodržel všechny dotčené předpisy. Montáž provádí instalatér podle výkresů. O montáži umyvadel bude následovat další článek.

[1] https://www.svetkaravanu.cz/umyvadla-a-vanicky
[2] http://www.koupelny-sanita.cz/umyvatka ostré hrany či oblé křivky
[3] ČSN EN 14688 Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Umyvadla – Funkční požadavky a zkušební metody (říjen 2016)
[4] ČSN EN 31+A1 Umyvadla - Připojovací rozměry
[5] https://voda.tzb-info.cz/109815-glynwed-uvadi-na-trh-nove-plastove-umyvadlo-abu-compact
[6] https://www.onlinekoupelny.cz/jak-vybrat/jak-vybrat-umyvadlo