Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Voda pro stromy. Kde vodu vzít a jak ji přivést ke stromům

Zachytit, neposílat do kanalizace, ideálně vytvořit systém komplexního hospodaření s dešťovou vodou sběrnými žlaby, nádržemi a čištěním vody pro další použití, to je myšlenka rozhovoru a výrobků MEA Water Management .

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Stromy ve městech potřebujeme pro čistější vzduch, pro stín a pro psychiku. Jak jim ale zajistit podmínky, aby byly krásné, životaschopné a mohly plnit své funkce?

Ochlazování měst pomocí zeleně je jeden z důležitých způsobů, jak snížit tepelný efekt vytvářený městskou zástavbou a infrastrukturou. Zelené prvky, jako jsou stromy, trávníky a další vegetace, pomáhají snižovat teplotu a zlepšovat kvalitu ovzduší v městských oblastech.
Pro kořeny stromů je nezbytná voda, protože jim poskytuje živiny a hydrataci potřebnou pro růst a vývoj. Voda také pomáhá udržovat stabilitu a pevnost stromu tím, že napomáhá udržovat kořeny pevně zakořeněné v zemi a tím chrání strom před větrem a jinými vnějšími vlivy. Z nedostatku vody mohou kořeny stromů uschnout a strom může být ohrožen úhynem. Proto je důležité zajistit, aby kořeny stromů měly přístup k dostatečnému množství vody, zejména v suchých obdobích.

MEACLEAN žlab – přiveďte vyčištěnou vodu rovnou ke kořenům

„Zachytit, neposílat do kanalizace, ideálně vytvořit systém komplexního hospodaření s dešťovou sběrnými žlaby, nádržemi a čištěním vody pro další použití, to je ve zkratce efektivní hospodaření s dešťovou vodou,“ říká Ing. Jan Ochec, jednatel MEA Water Management s.r.o.

SYSTÉM MEACLEAN – SMC + filtrace je jedinečný systém s víceúrovňovým filtračním substrátem v kombinaci s účinným MEA SMC žlabem. Váže těžké kovy (>99 %), organické a pevné látky. Je určen zejména pro použití u parkovacích a dopravních ploch, stejně jako v soukromém sektoru.

„Vodu musíme nejdříve zachytit. Bodovými vpustěmi, žlaby, podle podmínek ploch, ze kterých vodu sbíráme, podle spádů, podle dlažby, podle zátěže apod., do toho mluví také třeba architekt,“ vysvětluje začátek systému Jan Ochec a pokračuje „potom můžeme vodu zachytávat a odvádět ji do vsaku, do akumulačních nebo retenčních nádrží, nebo ji rovnou čistit a posílat ke kořenům. A to je systém MEACLEAN žlab. Zachytit, vyčistit a rovnou ke kořenům. Z akumulačních a retenčních nádrží lze vodu pro zálivku využít klasickým způsobem, kdy ji technické služby rozvezou a použijí k zalévání, čistění ulic apod. tak, abychom odlehčili vodovodní řád.“
Systém MEACLEAN žlab je prvek pro zalévání stromů a zároveň sběr vody z komunikace

„Žlab se dimenzuje podle přívalových dešťů, aby sloužil právě i k odvodnění komunikace. Životnost systému je od 20 do 25 let a je víceméně bezúdržbový. Pokud je to třeba na pěší zóně, tak je vhodné někdy žlab vyčistit například od nedopalků. Ve žlabu je drenážní vrstva a filtrační vrstva substrátu, která v podstatě nahrazuje zeminu a odpadní vodu čistí,“ říká Jan Ochec.

Ochrana kořenového systému a zároveň ochrana sítí a staveb

Vzhledem k tomu, že města mají často omezené prostory pro zelené prvky, je důležité správně plánovat a umísťovat zelené prvky tak, aby byly co nejefektivnější při ochlazování města. To může zahrnovat například výsadbu stromů na jižní stranách budov, které jsou nejvíce vystaveny slunečnímu záření, nebo zelené střechy.

Potřebujeme však dosáhnout symbiózy stromů a keřů ve městech se základy budovy, dopravními stavbami a sítěmi. Vhodným řešením jsou vysoce kapacitní boxy, které jsou navrženy tak, aby mohly absorbovat velké množství zeminy a poskytovat kořenům stromů dostatek okysličení. Kořenový systém se tak může volně rozrůstat všemi směry. Hlavní kořenové prameny rostou bez překážek v podzemních kanálcích, které mají průměr 500 milimetrů.

„Vysokopevnostní duté bloky MEA TreeBox pro ochranu kořenů je samozřejmě nejlépe instalovat v rámci nové výstavby a s rekonstrukcí komunikace. Kořeny se v tomto přirozeném prostředí snaží držet a vedlejší komunikace je tak více chráněna před prorůstáním, zvedáním apod. Použití systému MEA TreeBox je třeba konzultovat například se síťaři, protože všude je to vhodné, ale ne všude je to možné. TreeBoxy mohou být uzavřené, částečně otevřené, nebo úplně otevřené do stran a směrem dolů, což kořenům umožňuje další rozvoj už mimo ochranný systém,“ vysvětluje Jan Ochec.

Tlaková síla vozovky nebo jiných ploch, jako jsou parkoviště a pěší zóny, je absorbována vertikálně i horizontálně celým systémem a bezpečně přenášena do spodních vrstev. Tato ochrana umožňuje rozvoj kořenového systému zcela přirozeně. Systém také vytváří vodní zásobárnu, která je velice efektivní z dlouhodobého hlediska. Ochranné boxy nenahrazují podkladní vrstvy, ale umožňují okysličení zeminy a zabraňují jejímu zhutňování vlivem tlaků z vozovky.

Skloubením propustného povrchu a plochých systémových prvků MEA/Enregis X Box je možné dodat kořenům potřebné okysličení a vodu. Tento systém se dá instalovat pod chodníkem nebo cyklostezkou i ke stávajícímu stromořadí.

Ochlazování měst pomocí zeleně také pomáhá snižovat emise skleníkových plynů a zlepšovat kvalitu života místních obyvatel. Je to tedy důležitý faktor při plánování a rozvoji městských oblastí.