Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Retence dešťové vody v areálu ZŠ Jílovské v Praze 4

Jsem velmi ráda, že se městská část Praha 4 do této akce pustila, řekla radní hlavního města Prahy Jana Plamínková. Dešťovou vodu bude škola využívat na zalévání zahrady a kropení sportovišť.

Regionální televize zveřejnila reportáž z uvedení do provozu retenčních nádrží v ZŠ Jílovská v Praze 4. Jedná se o pilotní projekt hospodaření s dešťovou vodou.

Křest retenční nádrže v ZŠ Jílovská Praha 4, foto MČ Praha 4
  • retenční objem instalovaných nádrží je 24 m3 dešťové vody, která se bude využívat na zalévání zahrady a kropení sportovišť.

"Retenční nádrže se používají běžně průmyslu, nyní zde je pilotní projekt využití u veřejných budov", řekl radní MČ Praha 4 Ondřej Růžička a dodává: "význam má nejen zeleň samotná, ale údržbou a zaléváním se také snižuje prašnost."

"Jsem velmi ráda, že se městská část Praha 4 do této akce pustila", řekla radní hlavního města Prahy Jana Plamínková a dodala: "myslím, že je to obecně strašně důležité, že dešťová voda se dá užívat na něco smysluplného. Je to důležité i z hlediska ekologické výchovy. Jako dobrý a názorný příklad. "

"Náš areál je nádherný, vidíte rozsáhlou zahradu, krásnou zeleň a tu bychom chtěli udržet po cleý rok", řekl ředitel školy Josef Smetana.

V projektu chce Praha 4 pokračovat. Studie, kterou zpracovalo ČVUT definuje další možnosti využití dešťových vod v rámci MČ Praha 4.

Doplnění redakce TZB-info:
Hospodaření s dešťovou vodou se řeší i v dalších částech Prahy.
S ohledem na pravidelné zaplavování památkové zóny Staré Ďáblice v době přívalových dešťů se snaží radnice městské části přesvědčit sousedy k hospodaření s dešťovou vodou. Na zajímavé besedě jsme natáčeli reportáž.
Na úvod besedy k hospodaření s dešťovou vodou v Ďáblicích řekla RNDr. Plamínková: "V poslední době trpíme suchem, přívalovými dešti a povodněmi v místech, kde je nikdo nepamatuje. Iniciovala jsem adaptační strategii, která by měla pomoci. Jde o to nalézt řešení, které je udržitelné pro přírodu a přijatelné pro lidi. Musíme se vydat na cestu od likvidace k hospodaření s dešťovou vodou."
"Často se nerespektuje, aby si každý likvidoval deš´tovou vodu na svém pozemku, a to ani v místech, kde by to bylo možné. Magistrát má studii vsakovacích podmínek, ze které plyne, že v Praze není moc míst, které jsou pro vsakování vyhovující," řekla dále RNDr. Plamínková.


Na rozdíl od projektu v ZŠ Jílovská v Ďáblicích plánují využit pro retenci přírozenou vodní plochu. Ing. Miloš Růžička, starosta městské části Praha Ďáblice k situaci řekl: "Máme k dispozici monitoring podzemních vod, nacházíme se v oblasti prameniště Mratínského potoka, významného přítoku Labe. Prováděcí studie revitalizace Mratínského potoka obsahuje řešení blízké přírodě, které pomůže při velkých deštích a bude zároveň rekreačně zajímavé. Rádi bychom také pokročili a zvětšili retenční objem rybníčka za velkou ohradou. Děkuji všem vlastníkům pozemků, kteří by byli dotčeni a neodmítli nás."

 
 
Reklama