Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Inovace od Nicoll – vsakovací blok ECOBLOC MAXX a integrovaná šachta ECOBLOC VARIO 800

Od května 2015 společnost Nicoll Česká republika, s.r.o. rozšířila nabídku vsakovacích bloků. Vsakovací bloky EcoBloc Inspect naše společnost dodává od roku 2013. Jedná se o bloky, které lze procházet kamerou a čistit. Ne všechny vsakovací nebo retenční objekty je ale třeba čistit. Proto jsme rozšířili sortiment o vsakovací blok EcoBloc MAXX, který čistitelný není a přitom je s čistitelným EcoBloc Inspect plně kompatibilní. To nám dovoluje různé varianty v návrzích vsakovacích a retenčních objektů.

Vsakovací blok EcoBloc MAXX se skládá z podkladové desky, vlastního těla bloku a zakončovacích obvodových desek. Podkladové desky se skládají v jedné vrstvě a další vrstvy jsou již tvořeny pouze těly bloků EcoBloc MAXX. Při kombinaci EcoBloc Inspect a EcoBloc MAXX pak mohou sloužit podkladové desky MAXX k dorovnání výškového rozdílu obou typů bloků EcoBloc. Podkladová deska má rozměry 800 × 800 × 40 mm a váží 4 kg. Tělo bloku má rozměry 800 × 800 × 350 mm a váží 9 kg.

Vsakovací EcoBloc MAXX mohou být pojížděny kamióny o celkové hmotnosti až 40 t, což je dostatečné pro drtivou většinu aplikací v České republice. Minimální krytí při tomto zatížení je 800 mm a maximální krytí činí 2250 mm. EcoBloc MAXX mohou být instalovány až do hloubky 5 m. V takové hloubce je velmi důležité pojmutí bočních tlaků, které zde dosahují vysokých hodnot. Díky propracované konstrukci dochází u EcoBloc MAXX k velmi účinnému roznášení tlaků ve vertikálním i horizontálním směru.

Pokud jde o kombinovatelnost EcoBloc Inspet a EcoBloc MAXX, můžeme např. vsakovací objekt, který má více vrstev vsakovacích bloků nad sebou, poskládat tak, že spodní vrstva bude čistitelná a na ostatní vrstvy použijme EcoBloc MAXX.

Další možností je použití EcoBloc Inspect na trasách mezi revizními šachtami a na zbylé trasy, které není tolik potřeba čistit, můžeme použít EcoBloc MAXX. Čistitelné trasy se nejčastěji navrhují po obvodu vsakovacího/retenčního objektu, nebo v osách nátoku dešťové vody.

Právě použitím co nejvíce EcoBloc MAXX lze snížit celkovou cenu objektu. EcoBloc MAXX může být levnější z toho důvodu, že díky svému propracovanému tvaru lze velmi dobře „štosovat“ a tím pádem lze ušetřit na jeho dopravě. Velkou výhodou je i snadnější skladování, jelikož jeho zásoby zabírají na skladě logicky méně místa.

Důležitým prvkem systému EcoBloc je i nová integrovaná revizní šachta EcoBloc VARIO 800. Tato šachta má půdorys 800 × 800 mm a variabilní výšku dle potřeby. Šachta je součástí kompaktního kvádru vsakovacích bloků EcoBloc a může plnit hned několik funkcí. Na nátoku do vsakovacího/retenčního objektu může být v šachtě EcoBloc VARIO 800 umístěn filtrační koš nebo i prvek regulovaného odtoku. Největší předností šachty je ale to, že umožňuje velmi snadný přístup do tří sousedních řad EcoBloc Inspect pro možnost revize kamerou nebo vysokotlaké čištění.

Nový neinspekční Garantia EcoBloc Maxx
Nový neinspekční Garantia EcoBloc Maxx
Inspekční vsakovací Garantia EcoBloc
Inspekční vsakovací Garantia EcoBloc

Kombinace s inspekčními bloky a šachtou VARIO
Kombinace s inspekčními bloky a šachtou VARIO
Porovnání objemu kapacity vsakovacích bloků EcoBloc a štěrkové drenáže
Porovnání objemu kapacity vsakovacích bloků EcoBloc a štěrkové drenáže

Kombinace s ostatními bloky Garantia a šachtou VARIO
Kombinace s ostatními bloky Garantia a šachtou VARIO
Detail kombinace EcoBloc MAXX, EcoBloc Flex a VARIO šachty s napojením
Detail kombinace EcoBloc MAXX, EcoBloc Flex a VARIO šachty s napojením

Společnost GLYNWED s.r.o. změnila jméno a značku na Nicoll Česká republika, s.r.o.

Tradiční dodavatel produktů pro hospodaření s dešťovou vodou včetně vsakovacích bloků a jejich příslušenství, společnost GLYNWED s.r.o., působí na trhu od 1. 1. 2015 pod novým jménem a značkou Nicoll Česká republika, s.r.o. Značka Nicoll je v rámci skupiny Aliaxis, do níž patří i společnost GLYNWED s.r.o., lídrem na trhu sanitárních instalací a odvodnění staveb v celé Evropě. Cílem tohoto přejmenování je jednak zjednodušení systému značek a zlepšení orientace zákazníků ve značení výrobků patřících do skupiny Aliaxis, tak také užší zaměření společnosti na oblast odvodnění staveb a vnitřní instalace. Informace o společnosti i veškerém sortimentu pro odvodnění staveb najdete na nových webových stránkách www.nicoll.cz.


Aliaxis Česká republika s.r.o.
logo Aliaxis Česká republika s.r.o.

Aliaxis Česká republika je dodavatel plastových materiálů pro přepravu médií a energií a také pro hospodaření s dešťovou vodou a odvodnění budov. Od 1. 3. 2022 došlo také k přejmenování společnosti Nicoll Česká republika s.r.o. a nyní již vystupuje na trhu ...