Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Hospodaření s dešťovou vodou podle aktuální legislativy a norem

GLYNWED připravil seminář pro pracovníky stavebních úřadů zdarma

V pátek 8. 11. 2013 proběhne v sídle společnosti GLYNWED ve Vestci u Prahy seminář věnovaný problematice hospodaření s dešťovou vodou podle platné legislativy a aktuálních norem. Cílem semináře je představit a probrat aktuálně platnou legislativu týkající se hospodaření s dešťovou vodou na pozemku a dále projít dvě nejnovější technické normy k této problematice.

Seminář je primárně určený pro pracovníky stavebních úřadů. Budeme prezentovat mimo jiné i základní způsoby decentrálního nakládání s dešťovou vodou s důrazem na zásady návrhu a realizace těchto řešení. Účast na tomto semináři je zdarma.

Seminář je připraven primárně pro pracovníky stavebních úřadů, ale je vhodný také pro projektanty a architekty, pracovníky stavebního dozoru, stavební společnosti a všechny, kteří se s touto problematikou v praxi setkávají a mají zájem o objasnění současných právních a technických požadavků. Na semináři vystoupí Ing. David Stránský, Ph.D. z ČVUT, který se bude věnovat aktuálním normám a především nové TNV 75 9011, na níž se osobně podílel. Dále je do programu zařazen pohled hydrogeologa a také velmi zajímavá přednáška Ing. Jiřího Vítka ze společnosti JV PROJEKT VH s.r.o., který představí zkušenosti projektantů respektive vnášení technických řešení HDV do projektů. Součástí semináře je také přednáška Ing. Ondřeje Samka ze společnosti GLYNWED věnovaná dimenzování a praktické realizaci navržených řešení.

Současná legislativa postupně implementuje požadavky na hospodaření s dešťovými vodami při stavbě nových objektů i při rekonstrukcích stávajících. Stále více preferuje decentrální odvodnění před klasickým odvodem srážkových vod do kanalizace. V současnosti podle novely Vodního zákona nesmí stavební úřad vydat stavební povolení bez vyřešení hospodaření s dešťovými vodami již v samotném projektu stavby. V březnu 2012 začala platit první norma ČSN 75 9010, která se věnuje problematice návrhu a výstavbě vsakovacích zařízení. V dubnu 2013 pak vyšla dlouho očekávaná technická norma TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“. Pro prostředí vodního hospodářství v České republice je to norma velmi důležitá a především pro projektanty bude užitečným nástrojem pro návrhy odvodnění menších nemovitostí i velkých urbanizovaných celků.

Ing. Ondřej Samek komentuje její vydání takto: „Vydání TNV 75 9011 je také velkým zadostiučiněním pro její autory v čele s panem Ing. Davidem Stránským, Ph.D. z ČVUT v Praze, pověřené zpracovatele ze společnosti HYDROPROJEKT CZ a také pro další osoby, které se na ní podílely. Nezbývá než pogratulovat autorům normy TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami i ostatním, kteří se na jejím prosazení podíleli. Naším úkolem je nyní rozšiřování povědomí o možnostech jejího využití, především mezi projektanty, realizační společnosti, ale také mezi úředníky.“

Více informací o semináři nebo tématu obecně naleznete na www.glynwed.cz.

Pozvánka na seminář ke stažení

Kontakty:

Barbora Blanková
PR & Marketing
GLYNWED s.r.o.
Průmyslová 367, 252 42 Vestec u Prahy

Tel.: +420 272 084 643
Mobil: +420 725 862 174
E-mail: blankova@glynwed.cz
Internet: http://www.glynwed.cz

Společnost GLYNWED s.r.o. je jedním z předních dodavatelů plastových materiálů pro stavebnictví v České republice. Kromě dodání materiálu je samozřejmostí technická podpora od fáze přípravy až po samotnou realizaci a uvedení do provozu. Cílem společnosti je nejen poskytovat výrobky a služby nejvyšší kvality, ale díky vysoké odbornosti a dlouholetým zkušenostem také pomoci optimalizovat realizaci projektů z technického i ekonomického hlediska.

GLYNWED s.r.o. působí na českém trhu od roku 1992 a je součástí mezinárodní skupiny Aliaxis. V listopadu 2007 došlo k fúzi společnosti se společností Marley ČR s.r.o. a od té doby je činnost rozdělena do čtyř hlavních oblastí: inženýrské sítě, vodní hospodářství, pozemní stavitelství a průmyslové aplikace.


Nicoll Česká republika
logo Nicoll Česká republika

Od 1.3. 2022 původní společnost Nicoll Česká republika vystupuje na trhu pod názvem Aliaxis Česká republika s.r.o. a je dále vaším spolehlivým dodavatelem materiálů. Dodáváme řešení pro hospodaření s dešťovou vodou, odvodnění staveb, vnitřní instalace, ...