Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Společnost GLYNWED představuje novinku pro vsakování dešťové vody

Třetí generace vsakovacích bloků – nový GARANTIA EcoBloc – disponuje vynikajícími technickými vlastnostmi a zajišťuje optimální výkon. Bloky se spojují pomocí spojek a lze z nich vyskládat různé tvary a velikosti vsakovacího zařízení. Jednou z praktických výhod je velmi snadné čištění a inspekce. Blok je navržen na minimální životnost 50 let a lze ho instalovat až do hloubky 5 m.

Obr. 1 Garantia EcoBloc
Obr. 1 Garantia EcoBloc

Nové vsakovací bloky jsou vyrobeny ze 100% recyklovatelného polypropylénu a díky své konstrukci mají tyto bloky třikrát větší retenční objem než štěrkové lože. Bloky se skládají z těla, dna a dvou kusů zakončení. Spojují se jednoduše pomocí spojek a lze z nich vyskládat různé tvary a velikosti vsakovacího zařízení. Nový GARANTIA EcoBloc byl navržen podle nečastějších požadavků projektantů, realizačních firem i samotných investorů a proto představuje řešení skýtající mnoho výhod. Jednou z nich je velmi snadné čištění a inspekce, které umožňuje právě nová konstrukce bloku. Blok je dále navržen na minimální životnost 50 let a lze ho instalovat až do hloubky 5 m.

 
Obr. 2 Tělo bloku
Obr. 2 Tělo bloku
Obr. 4 Zakončení bloku (2 ks)
Obr. 4 Zakončení bloku (2 ks)
Obr. 5 Spojky
Obr. 5 Spojky
Obr. 6 Odvětrávací hlavice
Obr. 6 Odvětrávací hlavice
Obr. 3 Dno bloku
Obr. 3 Dno bloku
 
Technická specifikace bloku Garantia EcoBloc
Část blokuObjem brutto
[l]
Objem netto
[l]
Délka
[mm]
Šířka
[mm]
Výška
[mm]
Váha
[kg]
Připojení
Tělo bloku2051958008003208DN 100/150/200
Dno bloku2520800800404DN 100/150/200

Hospodaření s dešťovou vodou je trendem posledních let a vyžaduje ho i současná legislativa. Systém GARANTIA EcoBloc představuje třetí generaci vsakovacích bloků, které zajišťují bezpečné odvodnění zpevněných ploch. Tento systém s bohatým příslušenstvím lze využít pro zpomalení odtoku dešťové vody, akumulaci či vsakování přímo v místě spadu srážek.

Varianty řešení pro dešťovou vodu s bloky Garantia EcoBloc:

Vsakování

Jendou z možností, která je v naší současné legislativě upřednostňována, je vsakování srážkové vody na vlastním pozemku. Vsakování je nejjednodušší a přesto vysoce efektivní způsob decentralizovaného řešení.

Řešená lokalita však musí splňovat určité podmínky, především hydrogeologické. Půda musí mít dostatečnou propustnost (není možno zasakovat v jílovitých půdách), hladina podzemní vody musí být minimálně 1 m pod dnem vsakovacího zařízení a musí být také splněna dostatečná vzdálenost od podsklepených budov, stromů a větších keřů. Kromě naplnění legislativy a získání stavebního povolení, bývá, především pro majitele provozů s velkými střechami a zpevněnými plochami (logistické a průmyslové areály, nákupní centra, ...), využití vsakovacího systému motivováno úsporou na poplatcích za odvod dešťových vod do jednotné kanalizace.

Nové bloky Garantia EcoBloc disponují díky obdélníkovému tvaru velkou modularitou, lze je skládat libovolně vedle sebe a vyskládat až do 14 vrstev a vytvořit tak zasakovací galerie libovolných rozměrů. Návrh je počítán podle normy ČSN 75 9010.

Retence s regulovaným odtokem

Retence, tedy zdržování dešťové vody s regulovaným odtokem do kanalizace, potažmo vodního toku, je vhodným řešením při nevhodných vsakovacích podmínkách. Retenční nádrže mohou být povrchové nebo podzemní. Retenční nádrž může být řešena jako vsakovací či izolovaná. V druhém případě je kromě ochranné geotextilie nádrž obalena i hydroizolací o min. tloušťce 1,5 mm. Na odtoku je osazena šachta s regulovaným odtokem.

Obr. 7
Obr. 7
Obr. 8
Obr. 8

Akumulace

Akumulační nádrž je řešena jako izolovaná varianta. Čerpání vody umožňuje čerpací šachta propojená s nádrží v její spodní části. K tomuto účelu lze použít běžnou plastovou revizní kanalizační šachtu.

Zásady návrhu vsakovacího objektu

Obr. 9
Obr. 9

Zásadám návrhu vsaků a retencí se věnuje norma ČSN 75 9010 v kombinaci s TNV 75 9011. Vsakovací objekty jsou navrhovány na základě kombinace vstupních údajů. Základními jsou koeficient vsaku podloží, velikosti a charakter povrchu odvodňovaných ploch, region v ČR pro určení nejbližší srážkoměrné stanice. Vsakovací objekt je následně navržen na základě zatížení řadou modelových dešťových událostí s různým srážkovým úhrnem a dobou trvání od 5 minut po 72 hodin. Výsledkem je největší retenční objem vsakovacího zařízení a jeho plocha. Objem se musí vsáknout na dané ploše za max. 72 hodin.

Na webových stránkách společnosti GLYNWED s.r.o. je také k dispozici online kalkulátor pro dimenzování vsakovacího zařízení podle normy ČSN 75 9010.

Výhody nového bloku

 • Úspora a hospodárnost
  GARANTIA EcoBloc má třikrát větší retenční objem než štěrkové lože
 • Snadná montáž a flexibilita
  Pomocí spojek jsou velmi rychle a v různých směrech spojovány jednotlivé části. Jeden blok váží pouze 8 kg a pro jeho instalaci není tedy nutné používat těžkou techniku. Z jednotlivých bloků lze vyskládat různé tvary a velikosti vsakovacího systému či retenční nádrže.
 • Univerzální použití
  GARANTIA EcoBloc může být využíván pro vsakování, retenci s regulovaným odtokem, nebo jako akumulační nádrž.
 • Pevnost, odolnost a dlouhá životnost
  Speciální konstrukce zajišťuje vysokou odolnost a pevnost. Blok lze instalovat až do hloubky 5 m a je navržen na minimální životnost 50 let.
 • Jednoduchá inspekce a čištění
  Standardní inspekční kanály umožňují efektivní kontrolu i přístup pro inspekční kamery. Bloky lze snadno čistit vysokotlakým stříkáním.
 • Efektivita skladu i dopravy
  Promyšlený tvar umožňuje stohování během dopravy i skladování.

Podívejte se také na video GARANTIA EcoBloc – třetí generace vsakovacích bloků


Nicoll Česká republika
logo Nicoll Česká republika

Od 1.3. 2022 původní společnost Nicoll Česká republika vystupuje na trhu pod názvem Aliaxis Česká republika s.r.o. a je dále vaším spolehlivým dodavatelem materiálů. Dodáváme řešení pro hospodaření s dešťovou vodou, odvodnění staveb, vnitřní instalace, ...