Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Novinky v legislativě k hygieně vody

Vnitřní vodovod zásobovaný z vodovodu pro veřejnou potřebu nesmí být přímo spojen s jiným zdrojem vody. Potrubí smísené vody o teplotě 37 až 45 °C vyžadují speciální a individuální zacházení.

Úvod k tematice hygiena vody

Hygiena vody ve vnitřním vodovodu je problematika řešená legislativou:

 • Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby zakazuje propojení vnitřního vodovodu pitné vody s jiným zdrojem vody a předepisuje vybavení vodovodní přípojky zařízením proti možnému zpětnému nasátí znečištěné vody z vnitřního vodovodu.
 • Obdobné ustanovení je uvedeno i v Pražských stavebních předpisech.
 • Od 1. 7. 2023 by měla být vyhláška č. 268/2009 Sb. nahrazena novou vyhláškou.
 • ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem.
 • ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody.
 • ČSN EN 16941-1 a 2 (75 6781) Zařízení pro využití nepitné vody na místě. Části 1 a 2.
 • ČSN 75 6780 Využití šedých a srážkových vod v budovách a na přilehlých pozemcích.
 • TNI CEN/TR 16355 (75 5407) Doporučení pro prevenci zvyšování koncentrace bakterií rodu Legionella ve vnitřních vodovodech pro rozvod vody určené k lidské spotřebě.

Zpětný průtok

Zpětný průtok
Zpětný průtok

Zpětný průtok

Zakázané propojení

 • Vnitřní vodovod zásobovaný z vodovodu pro veřejnou potřebu nesmí být přímo spojen s jiným zdrojem vody. Tento zákaz je, kromě ČSN EN 1717 a ČSN 75 5409 uveden také ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. a Pražských stavebních předpisech.
 • Pokud je vnitřní vodovod zásobován z vodovodu pro veřejnou potřebu a z jiného zdroje, musí být veřejný vodovod chráněn volným výtokem, nebo je možné také zřízení oddílného vodovodu s odděleným (nepropojeným) potrubím pro vodu z různých zdrojů.

 

Třídy tekutin

TřídaDruh tekutiny
1Voda určená k lidské spotřebě odebíraná přímo z vodovodu pro veřejnou potřebu, nebo jiného zdroje pitné vody. Jedná se o pitnou vodu ve vnitřních vodovodech a pitnou vodu mající vyšší tlak než je přetlak ve vnitřním vodovodu.
2Tekutina, která nepředstavuje žádné ohrožení lidského zdraví. Tekutina uznaná jako vhodná k lidské spotřebě, včetně vody odebírané z vodovodu pro veřejnou potřebu, nebo jiného zdroje pitné vody, u které případně došlo ke změně chuti, pachu, barvy nebo teploty (ohřevem nebo zchlazením).
3Tekutina, která představuje určité nebezpečí pro lidské zdraví, vzhledem k přítomnosti jedné nebo více toxických látek. Jedná se o vodu s obsahem chemikálií, přičemž LD50 > 200 mg/kg tělesné hmotnosti (podle směrnice EU 93/21/EHS z 27. dubna 1993).
4Tekutina, která představuje nebezpečí pro lidské zdraví, vzhledem k přítomnosti jedné nebo více toxických nebo velmi toxických látek nebo jedné či více radioaktivních, mutagenních, nebo karcinogenních látek. Jedná se o vodu s obsahem chemikálií, přičemž LD50 ≤ 200 mg/kg tělesné hmotnosti (podle směrnice EU 93/21/EHS z 27. dubna 1993).
5Tekutina, která představuje nebezpečí pro lidské zdraví, vzhledem k přítomnosti mikrobiologických látek a virů.
Poznámka: Pokud není jasné, zda tekutina patří do třídy 3, nebo 4, zařazuje se do třídy 4.

Použití vody

 • Domovní použití je běžné použití vody u kuchyňského dřezu, umyvadla, vany, sprchy, záchodu, bidetu, domácí pračky prádla a myčky nádobí. Dále se jedná o použití vody pro zalévání zahrady, praní čištění, mytí a úpravu vody v bytech (pro pití), použití vody pro klimatizaci vzduchu a přípravu teplé vody pro hygienické účely.
 • Jiné než domovní použití je použití vody pro odbornou činnost (technologické účely) např. v zemědělství (zemědělské zavlažovací systémy apod.), zdravotnických zařízeních a prodejnách, výrobní procesy v průmyslu, požární ochranu, ústřední vytápění, soukromé a veřejné plavecké bazény a doplňování pitné vody do zařízení pro využití srážkových nebo šedých vod.

Zmenšení rizika

Pro určitá zařízení (výtokové armatury) určená k domovnímu použití umístěná v jakékoliv budově se podle ČSN EN 1717 uplatňuje princip zmenšení rizika (snížení třídy tekutiny) při zabezpečení proti zpětnému nasátí vody.

Jedná se o tato zařízení:

 • výtoková armatura s volným výtokem pro umyvadlo, dřez, sprchu a vanu, která může být opatřena ruční hadicovou sprchou,
 • vana s přítokem ponořeným pod horní okraj,
 • výtokový ventil s připojením na hadici používaný pro mytí, praní, čištění nebo zalévání zahrady,
 • podzemní zavlažovací systém trávníků.
Ochranná jednotkaDruh tekutiny (číselné označení třídy tekutiny)
(1)(2)(3)(4)(5)
Voda
pitná
Voda
studená stagnující,
ohřátá pitná,
zchlazená pitná,
upravená pro pití,
pro potravinářské účely,
sterilizovaná,
demineralizovaná
Voda
na opláchnutí nádobí,
na oprání ovoce a zeleniny,
pro ústřední vytápění bez přísad,
z nádržky WC
Voda
s přísadou proti korozi, zamrzání nebo řasám,
s dezinfekčními, mycími nebo chladícími prostředky
Voda
na mytí ovoce a zeleniny,
na mytí nádobí,
odpadní,
z tělesné koupele,
z mísy WC,
k napájení zvířat,
pro bazény bez úpravy,
z praní oděvů
AAVolný výtok neomezenýX++++
ABVolný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený)X++++
BAZábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem++++
CAZábrana proti zpětnému průtoku s různými nekontrolovatelnými tlakovými pásmy+++
DAZavzdušňovací uzávěr v potrubíAAA
DBPřerušovač průtoku se zavzdušněním z ovzduší a s pohyblivým článkemAAAA
DCPřerušovač průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší AAAAA
EAKontrolovatelná zpětná armatura++
HAHadicová spojka se zábranou proti zpětnému průtoku++A
HDZavzdušňovací armatura s hadicovou spojkou kombinovanou se zpětnou armaturou++A
ZařízeníTřída tekutinyZmenšená třída tekutinyVhodné ochranné jednotky podle principu zmenšení rizika, které jsou součástí výtokové armatury nebo splachovače
Armatura s volným výtokem pro umyvadlo, dřez, sprchu, vanu51EB Nekontrolovatelná zpětná armatura
ED Nekontrolovatelná dvojitá zpětná armatura
HB Hadice ruční sprchy se zavzdušňovací armaturou
HC Automatická přepínací armatura
Volný výtok
Ostatní ochranné jednotky odpovídající třídě 2
Vana s přítokem ponořeným pod horní okraj.
Ochrannou jednotku je nutno instalovat nad maximální provozní hladinu (horní okraj vany)
53DA Zavzdušňovací uzávěr v potrubí
DB Přerušovač průtoku se zavzdušněním z ovzduší a s pohyblivým článkem
Ostatní ochranné jednotky odpovídající třídě 3
Výtokový ventil s připojením na hadici instalovaný nad maximální provozní hladinou určený pro čištění, mytí, praní nebo zalévání zahrady53DA Zavzdušňovací uzávěr v potrubí
HA Hadicová spojka se zábranou proti zpětnému průtoku
HD Zavzdušňovací armatura s hadicovou spojkou kombinovanou se zpětnou armaturou
Ostatní ochranné jednotky odpovídající třídě 3
Podzemní zavlažovací systém trávníků54BA Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem
DB Přerušovač průtoku se zavzdušněním z ovzduší a s pohyblivým článkem
GB Mechanický přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky
Ostatní ochranné jednotky odpovídající třídě 4
Záchodová mísa nebo výlevka (netýká se nádržkového splachovače)
Bidet
55AA Volný výtok neomezený
DC Přerušovač průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší (u tlakového splachovače)
Ostatní ochranné jednotky odpovídající třídě 5
Nádržkový splachovač pro záchodovou mísu nebo výlevku. Ochranná jednotka musí být součástí splachovače. Platí ČSN EN 14055 a ČSN EN 14124.33AC Volný výtok s ponořeným přítokem zahrnující přívod vzduchu a přepad
AG Volný výtok s přepadem stanovený podtlakovou zkouškou
DA Zavzdušňovací uzávěr v potrubí
Ostatní ochranné jednotky odpovídající třídě 3

Umístění ochranných jednotek

 • Ochranná jednotka má být součástí výtokové armatury nebo zařízení připojeného na vodovod. Pokud tomu tak není, musí být ochranná jednotka osazena před napojené zařízení či výtokovou armaturu.
 • Jednou ochrannou jednotkou je možné zabezpečit také přívodní potrubí pro skupinu zařízení se stejnou třídou tekutiny. Před každé zařízení se potom osadí ještě zpětná armatura.
 • Výtokové armatury zabezpečené společnou ochrannou jednotkou je nutné označit symbolem pro nepitnou vodu.
Volný výtok AA
Volný výtok AA

Volný výtok AA
Chybné napojení odtoku od pojistného ventilu ohřívače vody
Chybné napojení odtoku od pojistného ventilu ohřívače vody

Chybné napojení odtoku od pojistného ventilu ohřívače vody
Použití volného výtoku AA
Použití volného výtoku AA
Volný výtok AB
Volný výtok AB
Použití volného výtoku AB
Použití volného výtoku AB
Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem BA
Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem BA
Přerušovač průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší DC
Přerušovač průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší DC

Kontrolovatelná zpětná armatura EA
Kontrolovatelná zpětná armatura EA
Hadice ruční sprchy se zavzdušňovací armaturou HB
Hadice ruční sprchy se zavzdušňovací armaturou HB
Automatická přepínací armatura HC
Automatická přepínací armatura HC

Zavzdušňovací armatura s hadicovou spojkou kombinovaná se zpětnou armaturou HD
Zavzdušňovací armatura s hadicovou spojkou kombinovaná se zpětnou armaturou HD
Napojení pisoárových mís
Napojení pisoárových mís

Zajímavosti z TNI CEN/TR 16355

Podmínky umožňující zvyšování koncentrace legionel:

 • teplota vody mezi 25 °C a 50 °C;
 • stagnace vody;
 • živiny, biofilm a sedimenty uvnitř vodovodu včetně ohřívačů vody apod.

Potrubí smísené vody o teplotě 37 až 45 °C vyžadují speciální a individuální zacházení. Z důvodu zvýšené nebezpečnosti vody o této teplotě je doporučeno mísení studené a teplé vody ve výtokové armatuře.

Stagnace

 • Pitná voda v každé části vnitřního vodovodu má být odebírána nebo má být nejméně jednou za týden každá část vnitřního vodovodu propláchnuta.
 • Odbočky k nepoužívaným potrubím by měly být pokud možno co nejkratší, jejich délka by neměla být větší než dvojnásobek vnitřního průměru trubky.
 • Nepříliš často používaná potrubí by měla být uzavřena pomocí uzavírací armatury nebo pravidelně proplachována. Délka potrubí mezi odbočením a uzavírací armaturou zřídka používaného potrubí by měla být co nejkratší, ale ne delší než 150 mm.
 • Objem teplé vody v potrubí bez cirkulace v trase k nejvzdálenější výtokové armatuře nesmí překročit 3 l.

Vnější vlivy na teplotu

Vnější vlivy na teplotu
Vnější vlivy na teplotu
 • Pro minimalizaci ochlazování vody ve vodovodu teplé vody s cirkulací (trubky s trvalým průtokem) by měla být potrubí tepelně izolována (viz Directive 2002/91/EC a vyhláška č. 193/2007 Sb.).
 • Z důvodu zpomalení chladnutí vody v potrubí teplé vody, které není součástí cirkulačního okruhu, nemá být takové potrubí tepelně izolováno. Rozpor s vyhláškou č. 193/2007 Sb., která požaduje tepelně izolovat všechna potrubí teplé vody.

V instalační šachtě, může být, vzhledem k ostatním potrubím, teplota vyšší než v okolních prostorách. Tomu lze zabránit, jestliže jsou potrubí teplé vody, vzduchotechnická potrubí apod. tepelně izolována a/nebo potrubí pitné vody vedeno vně této šachty nebo umístěno v oddělené „studené“ šachtě.

 
 
Reklama