Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ochrana potrubí proti zamrznutí a regulace

Samoregulační kabel umí měnit svůj výkon po celé délce, v libovolném místě. Je vhodný pro ochranu potrubí vody, kanalizace, proti zamrzání okapů, namrzání venkovních ploch, jako podlahové vytápění, ale také pro technologické procesy, např. k udržení viskozity látky v potrubí.

Ochrana potrubí proti zamrznutí a regulace, Jiří Tetour, nVent, foto redakce
Ochrana potrubí proti zamrznutí a regulace, Jiří Tetour, nVent, foto redakce

Jiří Tetour ze společnosti nVent byl hostem ve studiu TZB-info. Značka nVent RAYCHEM je lídrem v samoregulačních kabelech, a tak na kraji podzimu jsme zvolili téma nanejvýše aktuální, ochrana potrubí proti zamrznutí.

Samoregulační kabel pro potrubí, podlahové vytápění i venkovní plochy

TZB-info: U jakých instalací si můžeme vaším systémem pomoci?

Jiří Tetour: „nVent nabízí samozřejmě mnohem více, než tuto aplikaci, ale v této oblasti nabízíme klasickou ochranu proti zamrznutí v komerčních objektech nebo udržování procesní teploty, kdy je potřeba udržet nějakou viskozitu, nebo potřebujeme přesné parametry teploty média v nějakém výrobním procesu. Oboje je vlastně stejný problém, udržování teploty látky v potrubí.

TZB-info: Jak se navrhuje? Jaké prvky v systému potřebujeme? A kam je možné kabely umístit?

Jiří Tetour: „V bytových domech se ochrana proti zamrznutí vody většinou řeší na potrubí v podzemí nebo přízemí. Často třeba v garážích, kde je potrubí pod stropem. Může se jednat o potrubní vodovodní, splaškovou kanalizaci, ale i dešťovou, kam se voda dostává při tání sněhu a ledu. Tato situace je samozřejmě úplně stejná i u komerčních objektů, kde jsou parkovací stání.

Společnost Raychem vyvinula technologii samoregulačních kabelů v roce 1975. Do té doby se používaly odporové topné kabely s konstantním výkonem. Tato starší technologie je časem prověřená, ale ne vždy je vhodná. Typickým příkladem je výroba s nebezpečím výbuchu. Kabel stále topí a může dojít k přehřátí, výbuchu, zničení potrubí i kabelu. U samoregulačního kabelu se výkon mění v závislosti na teplotě. S klesající teplotou roste výkon a naopak. To předurčuje samoregulační kabely nejen pro ochranu proti zamrzání, ale i pro podlahové vytápění, pro vytápění okapových svodů, pro vytápění venkovních ploch, ochranu vstupů do objektů, aby nedošlo k namrzání. Tady všude se samoregulační kabely uplatní.

Důležité je, že samoregulační kabel umí měnit svůj výkon po délce, v libovolném místě. Tj. chová se jinak v místě, kde je potrubí na volném prostoru, pak část trasy potrubí s kabelem pod budovou, nebo častý případ, kdy je část na potrubí v otevřených garážích, část v technické místnosti a dále pokračuje zase v garážích. Ve starším provedení bychom potřebovali více různých kabelů, samoregulační kabel nám stačí jeden.

Jiří Tetour: „Co se týká návrhu, tak návrh samoregulačních kabelů je věc, která se neustále prolíná mezi profesemi. Požadavek vzniká v profesi vodo-topo a projektant elektro by měl navrhnout řešení, elektrikář montuje. Zároveň my nabízíme techniky, kteří mohou navrhovat, mají zkušenosti a bývá to spolehlivé řešení. Jedná se stále o elektrické zařízení, tj. mělo by mít revizi. Zároveň nabízíme pravidelné servisní prohlídky, protože během provozu může dojít například k mechanickému poškození, a to jak v provozu, tak v bytovém domě.

I samoregulační kabely potřebují regulaci

Jiří Tetour: „Zdálo by se, že samoregulační kabely další regulaci nepotřebují. Ale to není tak docela pravda, protože se například neumějí samy vypnout. Základní jednotka je AT-TS-13 pro venkovní i vnitřní prostředí, kde s čidlem teploty na potrubí spínáme konkrétní kabely. Varianta do rozvaděče RAYSTAT-CONTROL-11 je menší a využívá se tam, kde nelze umístit do exteriéru. Třetí variantou je řídicí jednotka RAYSTAT V5. Je také pro interiér i exteriér a umožňuje i proporcionální řízení, které je vhodné pro větší systémy, které obsahují potrubí různých dimenzí. Řídicí jednotka Elexant 450c pro vnitřní použití má dotykový display, je vícekanálová, lze s ní řídit například dvoje potrubí, každé na jinou teplotu.

TZB-info: Typ regulační řídicí jednotky volíme nejen podle systému jako takového, ale jak jste říkal i pro exteriér a interiér. Jak je to se samotnými kabely? Je potřeba je nějak chránit?

Jiří Tetour: „U samoregulačních kabelů na potrubí nám jde o to uchovat teplo, které kabely vyvíjejí u potrubí. Tj. potrubí s kabelem by mělo být správným způsobem zaizolováno. Ale kabely jsou přizpůsobeny tomu, že se mohou vyskytovat ve venkovním prostředí, tj. na slunci, větru, mrazu.

TZB-info: Jak si ohlídat kvalitu?

Jiří Tetour: „Jak už jsem říkal, Raychem vyvinul samoregulační kabel v roce 1975, po nějaké době vypršel patent a nyní mohou vyrábět i jiní výrobci. My máme speciální technologii na výrobu kabelového jádra, která zajišťuje vyšší životnost. U kabelů lze kontrolovat popis, který je na plášti natištěn. Je tam jak Raychem, tak typ kabelu. Důležitá je kontrola návrhu. Pro ochranu proti zamrznutí potrubí u komerčních objektů existuje jednoduchá návrhová tabulka v datových listech kabelů, kde podle dimenze potrubí, tloušťky izolace a teploty okolí je vidět typ kabelu.

TZB-info: Děkuji za rozhovor a ať se vám daří.

Upozornění redakce: Výše uvedený text není přesným přepisem, podívejte se na rozhovor.

 
 
Reklama