Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Fontány a vodní hospodářství – 2. část. Průtočné vodní soustavy

Zdrojem vody pro průtočné vodní soustavy bývají výše položené studny nebo vodní toky různé velikosti a kvality vody. V tomto dílu podrobně probereme napájení ze zdroje podzemní vody, z vodních toků a pitnou vodou.

Fontána v The Park, komplexu 12 kancelářských budov u dálnice D1 na pražském Chodově Praha, foto redakce
Fontána v The Park, komplexu 12 kancelářských budov u dálnice D1 na pražském Chodově Praha, foto redakce

3 Lidská činnost a vodní prvky

Návrh chemické úpravy vody musí rovněž vycházet také z nároků na osazení vodního prvku rybičkami. Ředitel jednoho objektu s vnitřním vodním prvkem uvnitř objektu chtěl potěšit děti čekající na své rodiče, a tak nechal koupit do nádrže pár karasů. Po týdnu běhaly v okruhu vodního hospodářství pouze šupiny…

Návrh vodních prvků sleduje jak jeho estetickou kvalitu, tak pohodlí návštěvníků veřejného prostoru. Po náročném dni na brněnském výstavišti se lidé uklidňují posezením u vody, kde si s potěšením pokuřují (obr. 4). Před odchodem řada z nich cvrnkne nedopalek do vody. Krásně to zasyčí… Jak si s ním poradí vodní hospodářství, nikoho z nich netrápí. Večer obsluha háčkem odstraňuje z předfiltru čerpadla zachycenou buničinu z nedopalků. Tento vodní prvek u pavilonu G bývá v provozu pouze několik dní během výstav, které se konají jen několikrát do roka. Po každé akci se voda z mělké nádrže vypustí a zařízení se vyčistí. Z tohoto důvodu bylo použito jednoduché zařízení, které se skládá z čerpadla s předfiltrem a armatur pro hlídání hladiny v nádrži. Přístup k čerpadlu je v technické chodbě v přízemí pavilonu. To je naštěstí výhoda pro snadnou dostupnost zařízení (obr. 5).

Obr. 4 Pavilon G, brněnské výstaviště
Obr. 4 Pavilon G, brněnské výstaviště
Obr. 5 Zařízení technologie v technické chodbě
Obr. 5 Zařízení technologie v technické chodbě

Rekonstrukce původních památkově chráněných vodních prvků je někdy obtížné navrhnout. Bývá poničen přívod vody nebo vyschne jejich zdroj, vodní prvky bývají zničeny stavebními zásahy nebo zanedbáním údržby. Nezájem bývalých uživatelů nebo státu v kombinaci s nedostatkem prostředků na údržbu a provoz vodních prvků vedl někdy až k jejich úplné destrukci.

Při návrhu nových vodních prvků nebo při opravách historických vodních prvků se musí individuálně posoudit řešení technologie vodního hospodářství a vazba na okolní inženýrské sítě už při návrhu studie vodního prvku. Důležité parametry jsou zdroj vody, zdroj elektrické energie a způsob odvodnění vodního prvku a okolních ploch s ohledem na platnou vyhlášku a normu [1, 2].

Navrhuje-li a dodává vodní prvek umělec bez zázemí nezbytných profesí, stává se, že při realizaci klade důraz pouze na vlastní umělecké dílo. Dodatečně se zjistí, že chybí voda, není řešeno odvodnění nebo se neřeší energie pro jeho provoz.

Někdy se přistupuje k obnově vodního prvku necitlivou kombinací zachráněných kamenných prvků s moderním řešením technologie cirkulace vody (obr. 6 a 7). Původní umístění v zahradě paláce bylo v jeho zázemí bez přístupnosti veřejnosti. Současné řešení veřejného prostoru vytváří v noci nebezpečnou překážku s velmi nízkou obrubou v cestě. Řešení přepadu je napadáno vandaly, způsob ovládání technologie se mi nepodařilo zjistit.

Obr. 6 Vodní prvek s barokními skružemi Místodržitelský palác Brno
Obr. 6 Vodní prvek s barokními skružemi Místodržitelský palác Brno
Obr. 7 Detail vodního prvku Místodržitelský palác Brno
Obr. 7 Detail vodního prvku Místodržitelský palác Brno

Obr. 8 Kašna Tři Putty, Brno
Obr. 8 Kašna Tři Putty, Brno

Na obr. 8 je brněnská kašna Tři Putty, která prošla úpravou na konci dvacátého století. Během průzkumu k opravě byla zásahem památkářů zrušena (ještě před rekonstrukcí se vyplnila cementovou kaší) původní trubka, která procházela sousoším a umožňovala výtrysk vody na sousoší. Stékání vody po povrchu sousoší bylo odstraněno z obavy před poškozením povrchu sousoší. Vliv kyselých dešťů a potřísnění sousoší ptačím trusem se nebralo v úvahu. Přes moje protesty došlo k nevratnému znehodnocení původního estetického efektu vodního prvku.

Pro oživení vody okysličením se na čtyřech místech do nového podstavce vsadily moderní trysky, které byly zakryty nerezovými mřížkami. Ve strojovně se umístilo filtrační zařízení, přes které je voda dopravována čerpadlem přímo do trysek. Podle zanesení filtrů se mění množství vytékající vody a tím tvar výtoků vody. Filtrační zařízení se rychle ucpává psími chlupy, protože majitelé psů je v jezírku nechávají v horkých dnech koupat.

Vydatnost studny může být podstatně ovlivněna lidskou činností, zejména pokud se nachází v intravilánu obce. Hospitál v Kuksu byl založen hrabětem Františkem Antonínem Šporkem na počátku 18. století jako místo odpočinku vysloužilých vojáků, o které pečoval řád milosrdných bratří. Jde o významnou barokní památku, na jejímž vzhledu se podíleli umělci světového formátu: především architekt Giovanni Batista Alliprandi a sochař Matyáš Bernard Braun. Kaskádové schodiště je po obou stranách osazeno kamennými korýtky, kterými po staletí tekla voda ze zdroje podzemní vody. Majitelé dvacítky nemovitostí v Kuksu na Trutnovsku mají od roku 2017 problémy s vodou ve svých studních. Hladina vody výrazně poklesla, krátce poté, co soukromá firma provedla na jednom z pozemků v obci sto metrů hluboké vrty pro tepelné čerpadlo. Voda neteče ani z léčivých pramenů, které zásobovaly kaskádové schodiště. Tak se poničila barokní památka ve jménu ochrany klimatu…

4 Průtočné vodní soustavy

Zdrojem vody pro průtočné vodní soustavy bývají výše položené studny nebo vodní toky různé velikosti a různé kvality vody.

Průtočné vodní soustavy napájené ze zdroje podzemní vody

Čistá pitná voda je v současné době velmi drahá, proto napájení vodních soustav s trvalým průtokem vody je ekonomicky a ekologicky neudržitelné. Výjimkou jsou místa s trvalým vývěrem vody z vodou nasycených hornin (např. zdroj pro Máchadla a pro Brodidlo na Zámeckém vrchu v historické části města Litomyšle). Pod Zámeckým vrchem v Litomyšli existuje zdroj vody, který po staletí zásoboval Máchadla (obr. 9 a 10). Zvodnění úpatí Zámeckého vrchu je v části Na Máchadle svedeno do výtokového objektu, ostatní sousedící historické objekty v ulici řeší odvodnění základové spáry odváděním vody do kanalizace. Přepad z Máchadla je odveden do stávající kanalizace. Z dnešního pohledu by se mohla tato velmi čistá voda v okolních objektech využít jako provozní voda pro nepitné účely. Zatím se s jejím využitím neuvažuje, protože by to znamenalo zajistit jak investiční náklady na zadržení a dopravu vody, tak upravit právní podmínky a majetkoprávní vztahy pro využívání této vody.

Obr.9 Zdroj vody pro Máchadlo, Litomyšl
Obr.9 Zdroj vody pro Máchadlo, Litomyšl
Obr.10 Máchadlo, Litomyšl
Obr.10 Máchadlo, Litomyšl

Na nádvoří zámku v Litomyšli je vodní prvek Brodidlo (obr. 11), které sloužilo k plavení koní ze zámecké stáje asi z 1. pol. 18. století, druhotně bylo upravené na kašnu a nově opraveno jako bazén s vodotryskem. Pískovcový kruhový bazén je tvořen z osmi segmentů spojovaných železem. Uprostřed je osmiboký pilířek s novodobou trubkou pro přívod vody. Zdrojem vody pro brodidlo je mělký přirozený vývěr vody (obr. 12). V současné době je v suchém období zdroj vody nedostatečný a proto se voda doplňuje z městského vodovodu.

Obr. 11 Brodidlo, zámek Litomyšl
Obr. 11 Brodidlo, zámek Litomyšl
Obr.12 Zdroj vody pro Brodidlo, Litomyšl
Obr.12 Zdroj vody pro Brodidlo, Litomyšl

Dalším příkladem průtočné fontány je zpívající fontána v areálu Pražského hradu, která byla původně napájena užitkovým hradním vodovodem z oblasti Střešovic. Na tento vodovod byly za vlády římského císaře a českého krále Rudolfa II. napojeny i ostatní vodní prvky a zálivka zahrad Pražského hradu.

Obr. 13 Zpívající fontána, Praha
Obr. 13 Zpívající fontána, Praha
Obr. 14 Detail zpívající fontány, Praha
Obr. 14 Detail zpívající fontány, Praha

Fontána stojící před Letohrádkem královny Anny, pochází z 16.století. V roce 1562 uložil císař Ferdinand I. Habsburský vlašskému dvornímu malíři Francescu Terziovi z Bergama, aby vytvořil nákres k fontáně. Později byl zhotoven dřevěný model, podle kterého kašnu z bronzu odléval Tomáš Jaroš z Brna, pomáhal mu tovaryš Wolf Holfprucker. Práci dokončili 7. prosince 1568. Potrubí pro vodu bylo položeno až v roce 1574. Uvádí se, že k vytvoření fontány využil Mistr Jaroš obrovského hmoždíře (děla), jenž býval majetkem města Tábora. Spotřeboval 80 centů mědi. Dřík sloupu zdobí bájné postavy, plastiky pastýřů a starořeckého Pana, boha plodivé síly, ochránce pramenů, v ozdobném vlysu se střídají mužské a ženské masky s palmetovými listy. Horní nádrž je zdobena postavami, girlandami a maskami. Fontána vrcholí figurou hrajícího dudáka. Nad ním bývala ještě dvouhlavá orlice. Voda tryská z lidských a zvířecích hlav, dopadá na kovové desky a „zpívá“. Musíte ovšem přiložit ucho zespodu na dolní velkou mísu, pak teprve vychutnáte ty krásné tóny [3].

Průtočné vodní soustavy napájené z vodních toků

Průtočné vodní soustavy napájené z vodních toků se používaly v minulosti. Soustava vodoteče a parku se v nové zástavbě využívá velmi zřídka. V dnešní době je vzhledem k legislativě prakticky nelze navrhnout.

Obr. 15 Zámek Telč, vodní prvky
Obr. 15 Zámek Telč, vodní prvky
Obr. 16 Zámek Telč, stavidlo
Obr. 16 Zámek Telč, stavidlo

Obr. 17 Vodní prvky kolem zámku Červená Lhota
Obr. 17 Vodní prvky kolem zámku Červená Lhota

Ve středověku se voda využívala k doplnění fortifikace hradů. Voda z řek zaplavila v případě nebezpečí hradní příkopy. Od období baroka se začaly hrady přestavovat na zámky nebo se stavěly zámky nové a voda se využívala ke zvýšení estetického dojmu z parků a k jejich zavlažování. Některé vodní nádrže v areálech parků nebo zámků byly zřízeny přímo na vodoteči jako součásti úprav parků (např. Telč, Červená Lhota). Výhodná řešení nabízí využití velkých výškových rozdílů mezi normální provozní hladinou vody v nádrži a odtokovým recipientem. Voda protéká parkem nebo se z vodoteče přímo odebírá a úroveň hladiny je ovládaná stavidlem nebo požerákem (obr. 15, 16). Jednoduché technické opatřením zabrání poškození okolních sadových úprav (pokud nedojde k zaplavení celého území). Poškození požeráku u zámku Červená Lhota způsobilo v roce 2020 totální ztrátu vody v nádrži (obr. 17).

Průtočné vodní prvky, které jsou součástí parkových úprav, jsou velmi citlivé na znečistění kusy splavenin, které je přinášeno z horní části povodí. Doprovodná zeleň je zdrojem znečistění vody pylem, okvětními lístky, opadajícími plody, listím a jehličím. Výhodou rozlehlých vodních prvků je oživení vody rybami, ptáky a ostatními živočichy vázanými na vodní prostředí. Voda v průtočné soustavě zůstává celoročně, v zimě hladina zamrzá.

Obr. 18 Japonská zahrada napájená vodou z ČOV Los Angeles
Obr. 18 Japonská zahrada napájená vodou z ČOV Los Angeles

Průtočná soustava se využila pro vodní prvky v parku japonského stylu na předměstí Los Angeles, které jsou napájené vyčištěnou odpadní vodou z megapole (obr. 18) a je jí hodně. Oblast je velmi suché území s vysokými letními teplotami, pitná voda se dopravuje ze Severní Kalifornie. Musí se šetřit každou kapkou vody. Část vody se po průtoku parkem vrací do města jako nepitná voda pro údržbu městské zeleně. Park využívají obyvatelé města k rekreaci nebo se zde konají svatby.

 

5 Pitná voda jako zdroj vody pro vodní prvky

Zdrojem vody pro většinu moderních vodních prvků v intravilánu obcí bývá vodovod pitné vody. Náklady na pitnou vodu jsou poměrně vysoké, proto se voda používá v uzavřeném systému. Pitná voda se využívá pro každoroční napuštění soustavy při zahájení letního provozu, pro dopouštění odpařené vody a vody spotřebované technologickými zásahy (např. praní filtru). Množství odebrané vody se měří vodoměrem. Vodoměr bývá osazen ve vodoměrné šachtě nebo v objektu, ke kterému vodní prvek patří. V tom případě je pro vodní prvek použit podružný, nefakturační vodoměr. Dodavatel vody neumožňuje z majetkoprávních důvodů osadit vodoměr přímo do strojovny technologického zařízení vodního prvku. Důvodem je nutnost na obsluze vodního prvku nezávislého odečtu fakturačního měřidla a obava z nákladů na případné poškození jeho technologie.

Hladina vody ve vodním prvku se hlídá automaticky. Voda má známé složení, a tak většinou nehrozí poškození povrchu vodního prvku technologickou vodou.

 
 
Reklama