Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Fontány a vodní hospodářství – 5. část. Technické řešení zařízení vodních prvků

Technické řešení zařízení vodních prvků

Mříže přímo ve vodním prvku, lapače střešních splavenin, filtrace a chemie jsou prvky pro odstranění znečištění vody, která se vrací z vodních prvků. Akumulační nádrž se pro vodní prvky navrhuje v případě, kdy je odběr vody z hladiny přepadem.

6 Technické řešení zařízení vodních prvků

Akumulační nádrž

Obr. 41 Akumulační nádrž z PP
Obr. 41 Akumulační nádrž z PP

Akumulační nádrž se pro vodní prvky navrhuje v případě, kdy je odběr vody z hladiny přepadem. Nádrž bývá provedena nejčastěji z polypropylenu, výrobce by měl s nádrží dodávat i statický výpočet. Pokud je nádrž umístěna ve strojovně, musí se do podzemí vložit před jejím zastropením.

Pro akumulaci vody mimo strojovnu se dají použít kruhové nádrže z polypropylenu. Při umístění nádrže ve volném terénu se musí zohlednit nebezpečí jejího poškození vztlakem okolní vody při prázdné nádrži. Nádrže se musí osadit na betonový základ, při větším počtu se musí propojit tak, aby potrubí umožnilo volný pohyb během teplotních změn nebo během rozdílu v sedání základu.

Na obrázku 41 je návrh nádrže z polypropylenu zesílená vně nádrže ocelovými žebry. Jako korozní ochrana je navrženo opláštění žeber polypropylenem.

Objem akumulační nádrže zajišťuje vodu pro praní filtru a množství vody obsažené v potrubí pro zahájení provozu vodního okruhu a jeho vypuštění po vypnutí všech čerpadel.

Lapače splavenin

Voda, která se vrací z vodních prvků, je zatížena celou škálou splavenin, které se do ní dostávají z rostlinného okolí nebo zásahem člověka. Z rostlinných společenství se do vody dostávají spady oplodí lip, šišky, jehličí a listí. Mezi hlavní znečistění způsobovaná lidskou činností jsou písek, nedopalky cigaret, plasty a zbytky potravin. Velké kusy tohoto znečistění se dají zachytit mřížemi přímo ve vodním prvku. Menší splaveniny zachytí lapač splavenin. Umístění a návrh lapače splavenin musí umožnit snadnou kontrolu a odstraňování zachycených látek. Obsluha musí zintenzivnit dohled na zařízení v případě, kdy se konají v okolí vodních prvků slavnosti s prodejem alkoholu.

Obr. 42 Síto pro zachycení splavenin
Obr. 42 Síto pro zachycení splavenin
Obr. 43 Nerezový lapač splavenin
Obr. 43 Nerezový lapač splavenin

Filtrační zařízení

Filtrační zařízení zachytí z vody jemné splaveniny. Pro úpravu vody se ve vodních prvcích nepoužívá koagulace. Velikost filtru se navrhuje podle celkového objemu vody ve vodním filtru. Výměna vody by měla být jedenkrát za 1–2 hodiny. Filtrační zařízení by mělo být osazeno v samostatném filtračním okruhu tak, aby postupné zanášení filtru neovlivnilo výsledný efekt vodního prvku.

Obr. 44 Pískový filtr s čerpadlem
Obr. 44 Pískový filtr s čerpadlem
Obr. 45 Připojený pískový filtr s čerpadlem
Obr. 45 Připojený pískový filtr s čerpadlem

Pískové filtry

Pro filtraci vody v technologii úpravy vody se navrhují filtry, které se používají pro úpravu vody v plaveckých bazénech. V nabídce je celá řada výrobků od jednovrstvých po více vrstvé filtry. Většina filtrů je osazena ručně ovládaným šesticestným ventilem pro manipulaci se zařízením. Odpadní voda z praní filtru se odvádí do splaškové kanalizace. Potrubí musí být připojeno nad hladinou zpětného vzdutí v kanalizaci. Odpadní voda z praní filtru obsahuje nedefinovatelné množství organických a neorganických látek v závislosti na vlivu okolí a člověka. Předpokládá se praní filtru jedenkrát týdně.

Biologická filtrace

Ideální filtrační systém pro menší objemy jezírek je kompaktní mechanicko-biologické čistění vody. Mechanická část odstraní hrubší nečistoty a biologický filtr, který rozloží organické zbytky. Příkladem je kompaktní průtoková filtrační sada pro malá jezírka do 2 m3 se slabým zarybněním. Součástí je UV-C lampa o výkonu 11 W, která brání vzniku zeleného zákalu vody. Součástí zařízení je vícekomorová filtrační nádoba se 4 různými filtračními materiály (filtrační houby s většími a jemnějšími otvory, japonská filtrační rohož, elementy s velkým povrchem pro biologické čištění) a se 2 oddělovacími stěnami pro optimálnější průtok vody. Tato filtrační sada obsahuje: komorový filtr, výkonné filtrační čerpadlo a propojovací hadice se všemi potřebnými spojkami.

Obr. 46 Mechanicko-biologický filtr
Obr. 46 Mechanicko-biologický filtr
Obr. 47 Mechanicko-biologický filtr, pohled
Obr. 47 Mechanicko-biologický filtr, pohled

Dávkování chemikálií

Obr. 48 Dávkovací čerpadlo
Obr. 48 Dávkovací čerpadlo
Obr. 49 Dávkovač chlóru
Obr. 49 Dávkovač chlóru

Kvalitu vody ve vodních prvcích s úplnou úpravou vody je třeba udržovat dávkováním. Základní požadavek na vodu je hygienické zabezpečení. Pro dávkování je k dispozici řada zařízení, která se používají pro bazény:

  • Dávkovače pomalu rozpustného chlornanu
  • Automatické dávkovače pro připojení do filtračního okruhu
  • Automatická dezinfekce ozonem
  • Dávkovací čerpadla
  • UV reaktory

Provoz dávkovacího zařízení musí být spřaženo s činností filtračního okruhu, aby se zbytečně nespotřebovávaly chemikálie.

Pro snížení růstu řas se šokově dávkuje algecit (cca 1× za týden – podle teploty vzduchu).

 
 
Reklama