Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Fontány a vodní hospodářství – 4. část. Stavební úpravy a požadavky na energie

Výhody strojovny umístěné v objektech nebo opěrných zdech a požadavky na podzemní strojovny. Pro některá zařízení se může postavit samostatný objekt respektive může být součástí zásadních terénních úprav, ve kterých se dá zařízení skrýt.

Vodní prvek v The Park, komplexu dvanácti kancelářských budov u dálnice D1 Praha, foto redakce na pražském Chodově
Vodní prvek v The Park, komplexu dvanácti kancelářských budov u dálnice D1 Praha, foto redakce

7 Stavební úpravy a požadavky na energie

Stavební řešení strojovny

Strojovny umístěné v objektech nebo opěrných zdech

Výhodou strojoven umístěných v objektech nebo opěrných zdech je snadná přístupnost k technologickému zařízení včetně přívodu vody, energie a většinou i připojení kanalizace. Další výhodou bývají nižší náklady na stavební řešení. Zemní práce zahrnují přípravu pro vlastní vodní prvek a výkopy pro jeho připojení. Umístění technologického zařízení ve stěně opěrné zdi (obr. 31, 32) je výhodné v případě, že se provádí rekonstrukce nebo nová stěna.

Obr. 31 Pohled na terénní úpravy před dokončením
Obr. 31 Pohled na terénní úpravy před dokončením
Obr. 32 Technologické zařízení ve stěně
Obr. 32 Technologické zařízení ve stěně

Obr. 33 Detail nádrže
Obr. 33 Detail nádrže

V rámci terénních úprav Kapucínských zahrad v Brně jsou v terénu osazeny tři betonové nádrže. Nádrže jsou propojeny se zařízením v nice. Zahrady jsou na noc uzavírány. Na základě požadavku majitele (Kapucíni) byla soustava navržena bez filtrace. Majitel zahrady požadoval, aby se zahrada zalévala ručně. Zalévání se provádí vložením ponorného čerpadla do nejbližší nádrže a rozstřikováním na okolní plochy po uzavření zahrady. Hladina vody v nádržích je doplňována automaticky, ovládání hladinovým spínačem, voda je dopouštěna na volnou hladinu v nice v opěrné stěně (65 mm nad hladinu).

Přepad dešťové vody ze soustavy je odveden do kanalizace.

Pro některá zařízení se může postavit samostatný objekt nebo může být součástí zásadních terénních úprav, ve kterých se dá zařízení skrýt.

Atraktivita vody znamená nutnost hygienického zabezpečení vody. Pohyb lidí ve vodě vyžaduje desinfekci vody a šokové dávkování algecidních látek obdobně jako v plaveckých bazénech.

Obr. 34 Vstup do strojovny v opěrné zdi
Obr. 34 Vstup do strojovny v opěrné zdi
Obr. 35 Vodou smáčené schody
Obr. 35 Vodou smáčené schody

Obr. 36 Brno, Bašty, voda na schodech
Obr. 36 Brno, Bašty, voda na schodech
Obr. 37 Brno, Bašty, atrakce pro děti
Obr. 37 Brno, Bašty, atrakce pro děti

Podzemní strojovny

Obr. 38 Příklad poklopu pro dlažbu
Obr. 38 Příklad poklopu pro dlažbu

Technologická zařízení vodních prvků bývají umisťována do podzemí tak, aby byla co nejblíže vlastního prvku. Při návrhu podzemní strojovny se musí vzít v úvahu řešení vstupního poklopu. Nejmenší volný rozměr vstupu je 600 × 600 mm. Poklop do šachty by měl být navržen tak, aby šel snadno otvírat (obr. 38), byl vybaven madlem pro zlepšení pohybu obsluhy. Rozměr poklopu musí umožnit snadnou výměnu největšího použitého zařízení technologie. Při návrhu poklopu se musí vzít v úvahu i jeho hmotnost.

Obr. 39 Špatně vyřešený poklop pro dlažbu
Obr. 39 Špatně vyřešený poklop pro dlažbu

Na obr. 39 je příklad nesprávně navrženého poklopu. Poklop byl navržen tak, aby splynul s dlažbou. Pro otevření poklopu bylo nutno použít pojízdný mechanismus. Tvar poklopu neumožňuje jiné otevření poklopu než zdvižení ve svislém směru mechanismem s únosností větší než 300 kg.

Obr. 40 Osazení poklopu v ploše vodního prvku
Obr. 40 Osazení poklopu v ploše vodního prvku

Podzemní strojovnu je vhodnější osadit mimo navrženou terénní úpravu tak, aby vstupní poklop a vývody větracího potrubí byly pokud možno mimo dlažbu. Neestetické umístění poklopu je vidět na obrázku 40.

Do vstupního komínku nesmí zasahovat stupadla, aby nedošlo ke snížení minimálního světlého otvoru vstupu (600 × 600 mm nebo Ø 600 mm). Pro vstup se musí použít buď kapsová stupadla, nebo se komínek musí rozšířit. Pro vstupní prvek se může výhodně využít žebřík z kompozitních materiálů, který nepodléhá korozi. Poblíž vstupu by měly být osazeny vypínače osvětlení a ventilátoru větrání. Odvodnění strojovny, která má podlahu nad hladinou vzduté vody v kanalizaci, se řeší osazením vpusti s kombinovanou mechanickou a vodní uzávěrkou. Podlaha strojovny s podlahou pod úrovní zpětného vzdutí vody v kanalizaci se řeší jímkou pro odstraňování vyteklé vody čerpadlem.

Návrh vnitřního půdorysného rozměru strojovny musí zohlednit bezpečnostní předpisy pro ovládání elektrických zařízení a přístup k jednotlivým armaturám a zařízením.