Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

SANHYGA 2018 - Cena prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2018 pre Ing. Jakuba Vránu, PhD.

SANHYGA 2018 – Vodovody, kanalizácia, plynovody – ohliadnutie

Zaujali napríklad nové trendy ZTI vo svete, kvalita vody a jej úprava, navrhovanie zariadení pre zrážkovú a sivú vodu a problematika spotreby vody a jej merania v bytových domoch na Slovensku. Ing. Jakub Vrána, PhD. z VUT Brno prevzal cenu prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2018.

Ing. Jakub Vrána, PhD. z VUT Brno prevzal cenu prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2018. Zľava: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., Ing. Jakub Vrána, Ph.D., prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Ing. Jakub Vrána, PhD. z VUT Brno prevzal cenu prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2018. Zľava: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., Ing. Jakub Vrána, Ph.D., prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

Počas dvoch krásnych dní babieho leta 11. a 12. októbra 2018 sa konala 23. medzinárodná vedecko-technická konferencia zdravotnej techniky „SANHYGA 2018 – Vodovody, kanalizácia, plynovody“ už tradične v hoteli Magnólia v srdci kúpeľného mesta Piešťany.
Konferencie sa zúčastnilo 28 prednášajúcich z Čiech, Rakúska, Maďarska a Slovenska z univerzitného prostredia, realizácie a projektovania zdravotnej techniky. Partnermi konferencie bolo 16 renomovaných firiem, ktoré vystavovali a prezentovali svoje najnovšie výrobky a technológie.

Program na aktuálne témy

Program tohtoročnej konferencie analyzoval problematiku zdravotnej techniky na aktuálne témy: Legislatíva a trendy v zdravotnej technike, priebehy odberov studenej a teplej vody v bytových domoch, meranie spotreby vody, hygiena a úprava vody, plynovody a plynové odberné zariadenia, kanalizačné systémy, využitie zrážkovej vody z povrchového odtoku a udržateľnosť životného prostredia, realizácia ZTI, príprava teplej vody a iné.

Z prednášok zaujali príspevky ohľadom legislatívy a nových trendov ZTI vo svete (doc. Peráčková, prof. Vranayová, Ing. Slobodník), kvalita vody a jej úprava (Ing. Bratská, Mgr. Petergáčová, prof. Barloková, doc. Pospíchal), navrhovanie zariadení pre zrážkovú a sivú vodu (Ing. Vrána, Mgr.Hujo, Ing. Plotěný), navrhovanie vodovodov a príprava teplej vody (Ing. Žabička, Ing. Vavřička), problematika spotreby vody a jej merania v bytových domoch na Slovensku (Ing. Jánošková, Ing. Krafčík), využitie OZE na prípravu teplej vody (prof. Takács, Ing. Juhošová) a pod.

SANHYGA 2018
SANHYGA 2018, zľava: prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., TU Košice, Ing. Jakub Vrána, PhD. VUT Brno, Doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., odborný garant konferencie, SvF STU Bratislava, prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., SvF STU Bratislava, Ing. Zdeněk Žabička.

SANHYGA 2018. Na fotografii vpravo zľava: prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., TU Košice, Ing. Jakub Vrána, PhD. VUT Brno, Doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., odborný garant konferencie, SvF STU Bratislava, prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., SvF STU Bratislava, Ing. Zdeněk Žabička.

Jubileum zakladateľa konferencie a nestora zdravotnej techniky na Slovensku a v Čechách, profesora Ing. Jaroslava Valáška, PhD.

Spoločenský večer konferencie sa niesol v príjemnej atmosfére pri príležitosti okrúhlych 80. narodenín jej zakladateľa, nestora zdravotnej techniky na Slovensku a v Čechách, profesora Ing. Jaroslava Valáška, PhD. K životnému jubileu mu prišli osobne zablahoželať jeho bývalí študenti, kolegovia, predstavitelia firiem a projektanti zdravotnej techniky, ktorí dodnes čerpajú vedomosti z jeho bohatej odbornej a vedeckej publikačnej činnosti – z knižných monografií, vysokoškolských skrípt, článkov, národných technických noriem a veľkého množstva technických podkladov, ktorých je autorom.

Cena prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2018 pre Ing. Jakuba Vránu, PhD. z Ústavu TZB Stavebnej fakulty VUT v Brne

Ing. Jakub Vrána, PhD., Ústav TZB, VUT Brno
Ing. Jakub Vrána, PhD., Ústav TZB, VUT Brno

Na spoločenskom večeri 23. ročníka SANHYGY 2018 bola slávnostne odovzdaná cena SSTP v oblasti zdravotnej techniky - cena prof. Ľudovíta Hrdinu za rok 2018 Ing. Jakubovi Vránovi, PhD. z Ústavu TZB Stavebnej fakulty VUT v Brne. Ing. Jakub Vrána, PhD. prevzal z rúk zakladateľa konferencie SANHYGA prof. Ing. Jaroslava Valáška, PhD. prestížne ocenenie za výnimočný prínos v odbore zdravotná technika.
Ing. Jakub Vrána patrí nesporne k najväčším odborníkom v tejto oblasti, je známy ako autor a spoluautor viacerých monografií a odborných publikácií v Čechách, na Slovensku aj v zahraničí. Môžeme spomenúť publikácie napr. „Voda a kanalizace v domě a bytě instalatérské práce“ (2005), „Technická zařízení budov v praxi. Příručka pro stavaře“(2007), “Zdravotnětechnické instalace“( 2009), „Příručka s praktickými radami pro zřizovatele domovních plynovodů a spotřebičů plynných paliv“ (2013) a iné.
Okrem bohatej publikačnej činnosti je známy ako autor viacerých národných kmeňových noriem pre navrhovanie vodovodov, kanalizácie a tiež pre vypracovanie technických pravidiel v oblasti plynovodov. Je dlhoročným prednášateľom na vedeckých konferenciách, odborných seminároch a všetkých formách vzdelávania napr. v rámci STP v Českej republike a SSTP na Slovensku.
Okrem vedecko-pedagogickej činnosti je autorom viacerých realizačných projektov zdravotnej techniky, ako napr. Rekonštrukcia objektu pavilónu v nemocnici Krásna hôrka Bratislava na Spracovateľské centrum NTS SR, Krytý plavecký bazén v Litomyšli (Stavba roku 2011), Pamiatková obnova katakomb Státní zámek Lednice, Rekonštrukcia štúdiového komplexu budovy Českého rozhlasu Brno a iné.

K oceneniu srdečne blahoželáme!

23. ročník Sanhygy charakterizoval pozitívny ohlas na zaujímavý program a tradičná príjemná atmosféra. Ďakujeme všetkým, ktorí sa jej zúčastnili, dúfame, že si odniesli zaujímavé informácie a poznatky v našom odbore.

Za prípravný výbor 23. konferencie Sanhyga 2018
Doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., odborný garant konferencie, SvF STU Bratislava

 
 
Reklama