Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Recyklace tepla z šedých vod

Tlak na snižování spotřeby energie (např. i pro ohřev vody) vytvořil prostor pro uplatnění nových technologií, které v duchu zákona o odpadech minimalizují nároky na další nové zdroje.

Průměrný objem vyprodukované šedé vody u rodinných domů se pohybuje mezi 55–112 l/EO/den. U větších aplikací (hotely, bazény, wellness centra) je spotřeba teplé vody až 400 l/EO/den. Navíc je teplota této vody vyšší než teplota běžných komunálních vod, pohybuje se mezi 18–35°C. Pokud jsou tyto vody vypouštěny do stokové sítě, mají pozitivní vliv na čistící proces na stávajících čistírnách odpadních vod.

Při dnešních cenách energií jsou provozovatelé nuceni snižovat provozní náklady. Recyklace tepla z šedých vod je jedním ze způsobů, jak snížit náklady na ohřev TUV (teplá užitková vody), provozní teplé vody, popř. na vytápění objektu.

 
 
Reklama