Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Co všechno ještě (ne)víte o recyklaci?

Recyklace jako způsob nakládání s odpadem, který směřuje k jeho dalšímu využití, se přímo dotýká i oblasti vodohospodářství.

Nedostatek vody a zpřísnění legislativy, co se týká vyvážení odpadních vod na komunální ČOV, bude nutit investory vodu použít vícekrát. Právě recyklací a témat s recyklací spojených, se budou zabývat naše podzimní semináře pod názvem „RE flek-reflek, cyklace-recyklace … aneb ASIO dává RE“.

Seminář proběhne ve dvou termínech: 31.10.2019 v Brně / 5.11.2019 v Praze.

 
 
Reklama