Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Co všechno ještě (ne)víte o recyklaci?

Recyklace jako způsob nakládání s odpadem, který směřuje k jeho dalšímu využití, se přímo dotýká i oblasti vodohospodářství.

Nedostatek vody a zpřísnění legislativy, co se týká vyvážení odpadních vod na komunální ČOV, bude nutit investory vodu použít vícekrát. Právě recyklací a témat s recyklací spojených, se budou zabývat naše podzimní semináře pod názvem „RE flek-reflek, cyklace-recyklace … aneb ASIO dává RE“.

Seminář proběhne ve dvou termínech: 31.10.2019 v Brně / 5.11.2019 v Praze.

ASIO NEW, spol. s r.o.
logo ASIO NEW, spol. s r.o.

Společnost ASIO, spol. s r.o. a ASIO NEW, spol. s r.o. poskytuje komplexní dodavatelské služby v oblasti čištění odpadních vod, úpravy vod a čištění vzduchu: vývoj, návrh a dodávky technologií pro čištění odpadních vod, úpravu vod a čištění vzduchu ...

 
 
Reklama