Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Automatická tlaková stanice EcoSmart SUB-ECOPRESS pro extrémní prostředí

Datum: 21.11.2018 4:16  |  Organizace: Envexo s.r.o.  |  Firemní zpráva

Automatická tlaková stanice s ponornými čerpadly do vodojemů a akumulací. Vhodné pro instalace v místech, kde není stavební prostor pro povrchová čerpadla, a kde hrozí zatopení strojoven nebo šachet.

Envexo s.r.o.
Kubelíkova 1224/42
13000 Praha 3

tel.:+420 603 561 170
e-mail:
web:www.eco-smart.cz

Automatická tlaková stanice EcoSmart SUB-ECOPRESS pro extrémní prostředí

Automatická tlaková stanice čerpá přímo z akumulační nádrže nebo vodojemu. Vhodné pro instalace v místech, kde není stavební prostor (nebo není vhodný) pro povrchová čerpadla, a kde hrozí zatopení strojoven nebo šachet. Kvalitní ponorná čerpadla ECO4 mají hydraulickou část kompletně vyrobenou z nerezové oceli. Frekvenční měniče EcoPower 400 jsou mozkem této vodárny. Ovládají otáčky motorů, čerpadla postupně zapínají a vypínají a tím udržují konstantní tlak v systému při proměnlivém průtoku . Funkce měničů chrání motory proti nadproudu, přepětí, proti ztrátě fází na vstupu i na výstupu a proti chodu nasucho. Ochrana proti chodu nasucho je v případu vodojemů řešena plovákem nízké hladiny nebo pomocí softwarových funkcí. Automatické tlakové stanice mohou mít v sestavě až 6 čerpadel. Frekvenční měniče EcoPower mohou být umístěny v sestavě na stěně, v rozvodně nebo dle instalačních možností stanoviště stanice. Mezi čerpadly a měniči EcoPower může být vzdálenost řádově desítky metrů.

  • u vodojemu je pro instalaci nutný pouze dostatečně velký rozvaděč pro frekvenční měniče,
  • dostatečná hloubka a prostor ve vodojemu pro trubní připojení ponorných čerpadel, nic nezamrzá, nemusíte temperovat žádný prostor
  • stanice zabezpečuje konstantní provozní tlak při proměnlivém průtoku
  • nulová hlučnost
  • velké množství provozních parametrů lze měnit a doladit pro bezvadný provoz na jakémkoliv vodovodním systému
  • má vysoký hydraulický výkon při malé spotřebě elektrické energie
 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Související z oboru

Aktuální jednání o státní podpoře opatření proti suchu

17.2.2019 | Ministerstvo životního prostředí
Pro boj se suchem je klíčová i adaptace na sucho a připravenost státu na krizové situace. Ministr životního prostředí proto svolal na 2. jednání odborníky z Národní koalice pro boj se suchem.

50 % mělkých vrtů stále vykazuje stav silného až mimořádného sucha

16.2.2019 | redakce podle tiskové zprávy MŽP
Sněhová pokrývka postupně doplňuje nejenom přehrady, ale i stavy podzemních vod, přesto 21 % území ČR je stále postiženo půdním suchem a 50  % mělkých vrtů stále vykazuje stav silného až mimořádného sucha.

Oleje a tuky do kanalizace nepatří

9.2. 8:53   Oleje a tuky do kanalizace nepatří, zanášejí kanalizační stoky a mohou způsobit ucpání. Odkládejte je do sběrného dvora, separovaného odpadu nebo alespoň v PET lahvi do směsného odpadu. více >>>
WC na archeologickém nalezišti Bulla Regia, Tunisko, foto D.Kopačková, redakce

Historie instalatérského oboru

5.2.2019 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Předchůdci instalatérů byli sekerníci, vodáci a studnaři zabývající se stavbou mlýnů a vodních děl, dále pak i zvonaři a kameníci. První instalatéři začali v zahraničí působit už před rokem 1850. Do Českých zemí přišli první instalatéři z Německa v souvislosti s budováním plynovodů.

Optimalizace návrhových parametrů ČOV v obcích do 2000 EO

4.2.2019 | Ing. Petr Hluštík, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov,
Článek se zabývá optimalizací návrhových parametrů produkce odpadní vody a specifické produkce znečištění u čistíren odpadních vod do 2000 EO. Stanovení redukce znečištění není v normách blíže definováno, nejsou definovány návrhové hodnoty pro různé systémy odkanalizování.

Témata 2019

CAD a BIM knihovny

Partneři - Voda, kanalizace