Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rekonstrukce nástupišť a odvodnění Hlavního nádraží Plzeň

Plzeňské hlavní nádraží prochází rozsáhlými rekonstrukcemi a další se plánují ještě letos i v nadcházejících letech. V roce 2016 bude dokončena kompletní rekonstrukce východní části stanice.Zdařilou moderní renovací prošla i secesní budova, která byla vyhlášena v roce 1995 kulturní památkou. Nově opravená budova slouží pro různé kulturní aktivity a přispívá k rozvoji cestovního ruchu.

Rekonstrukce nástupišť jsou ze své podstaty účelová. Zvýšená pozornost se věnuje bezpečnému pohybu chodců a také dlouhé životnosti staveb. Jeden z parametrů je i rychlý svod dešťových vod, způsoby řešení prostupů do elektroinstalačních a vodovodních soustav.

Na plzeňském hlavním nádraží bylo pro odvod dešťové vody použito několik linií polymerbetonových žlabů RONN TL 1000 v celkové délce 268 metrů. Polymerbetonové žlaby s integrovanou ochrannou litinovou hranou a těsnicí drážkou mají velmi robustní a odolnou konstrukci těles. Jsou modulární s různými druhy spádů pro rychlý odtok a s vysokou odolností proti působení agresivních látek pro ochranu spodní vody.

Žlaby vzhledem k předpokládanému provozu byly navrženy na zatížení B125 – C250 kN, protože se osazovaly přímo v plochách nástupišť. Žlaby byly kladeny do kamenné dlažby tl. 30 mm a uzavřeny litinovými můstkovými rošty z důvodu estetického sladění s původní historickou budovou.

Pro zabezpečení instalačních šachet se používaly ocelové žárově pozinkované poklopy řady XP 400, popř. SF, které jsou určené pro venkovní zadláždění.

MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...

 
 
Reklama