Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Silnice pro bezpečný provoz při deštích

Podle statistik bezpečnosti silničního provozu jsou nejčastější příčinou vzniku dopravních nehod člověk a jeho chování, potom technický stav a spolehlivost vozidla a třetí v pořadí je stav komunikace a prostředí kolem ní (návrhové prvky, značení, pevné překážky a odvodnění).

Stav komunikací závisí nejen na kvalitě stavby, ale je ovlivňován i počasím. Na projektovou dokumentaci připravovaných staveb se vypracovává bezpečnostní audit.

Jedním z parametrů, které při bezpečnostním auditu kontrolují správci vozovek, je i rychlost stékání vody za deště.

Rychlost stékání vody za deště

Rychlost stékání vody za deště ovlivňuje nejen bezpečnost provozu, ale také délku životnosti povrchu vozovek. Hlavně v obytných aglomeracích, kde je komunikace ohraničena obrubníky, je třeba dbát na dostatečný podélný spád a vzdálenosti silničních vpustí. Pokud to není zajištěno, vznikají mezi jednotlivými vpusťmi stojící kaluže. To je nebezpečné pro vznik aquaplaningu, narušení povrchu vozovky a stříkání vody na chodce.

Obrubníkové odvodnění a krajnice bez překážek

RONN Kerb odvodnění bez omezení šíře vozovky
RONN Kerb odvodnění bez omezení šíře vozovky

Řešení s obrubníkovým odvodněním umožňuje odvést vodu z vozovky nejrychleji a do jednotlivých vpustí vtéká uvnitř obrubníku. Pravidelně umístěná čistící a kontrolní místa poskytují dostatek možností pro revizi a čistění systému. Vpustě nezasahují do komunikace, takže celá šířka vozovky je zachována pouze pro provoz. Cyklisté se nemusí vyhýbat kanálům, řidiči aut nemusí kličkovat mezi polopropadlými mřížemi.

Vpustě a kontrolní místa se dají kontrolovat a čistit z chodníku bez omezení provozu. V kombinaci s monolitickými žlaby jsou bezpečně a elegantně řešeny také vjezdy do dvorů a areálů podél silnic. V místě snížení obrubníku se plynule naváže žlabem a poté opět pokračuje obrubníkové odvodnění RONN Kerb.

RONN Kerb řešení odvodnění vjezdu na silnici se žlabem
RONN Kerb řešení odvodnění vjezdu na silnici se žlabem

Bez kaluží

Voda se dostane ihned do žlabu nejkratší cestou, nevznikají žádné kaluže. Auta nestříkají stojící vodu na chodce, chodníky a budovy. Po dešti vozovka rychle osychá a do konstrukčních vrstev komunikace se nedostane téměř žádná voda. Tím se výrazně zvyšuje životnost vozovky, hlavně v zimních měsících.

Obrubníkové odvodnění z recyklovaného kompozitu

Obrubníkové prvky RONN KERB z recyklovaného kompozitu jsou několikanásobně odolnější proti nárazu než tradiční betonové materiály. Jsou dimenzované na třídu zatížení D400 kN, což je více, než na krajnice doporučuje norma ČSN EN 1433 pro odvodnění komunikací. Prvky na pohled vypadají jako betonové, ale je s nimi snadná manipulace, protože váží od 9 do 19 kg podle hloubky žlabu.

Pro pokládku není třeba zajišťovat těžkou mechanizaci, vše zvládnou jeden nebo dva lidé.

Výrobky jsou odolné vůči chemickým posypům, pohonným hmotám i mrazu. Výborné hydraulické vlastnosti zajistí rychlý odtok vody a minimální zanášení. Zvolit ideální řešení podle množství dešťových vod a podle délky jedné větve umožňují 3 výškové profily 305, 385 a 480 mm. Standardní výška obrubníku je 120 resp. 150 mm, pro rychlostní komunikace se zešikmenými hranami 75 mm, pro protáhnutí svodu vody (př. u zpomalovacích prahů) s plným tvarem.

RONN Kerb 1
RONN Kerb 1

Optimální návrh je důležitý z hlediska plynulosti odtoku a zanášení. Voda v předimenzovaných širokých žlabech má menší rychlost a snižují se tak samočistící schopnosti. Pokud je profil navržen správně a voda má optimální rychlost, zanášení je zcela minimální. Celkem 3 vtokové otvory na 0,5 m, což je více než mají jiné srovnatelné výrobky, jsou navrženy tak, aby měly dostatečnou kapacitu pro plynulý odvod vody a zároveň zamezily průniku velkých předmětů do systému.

Obrubníkové odvodnění RONN-MEA je jako jediné na trhu dostupné ve dvou materiálových variantách. Z recyklovaného kompozitu nebo z polymerického betonu. Dva systémy, které mají své opodstatnění pro různé druhy použití, jsou osvědčené a vyzkoušené na stovkách aplikací v zahraničí i v České Republice. Zvýšená bezpečnost pro vozidla, komfort pro chodce a delší životnost vozovky jsou hlavní parametry pro použití obrubníkového odvodnění RONN KERB.

RONN Obrubníkové odvodnění na autobusovém nádraží v Náchodě
RONN Obrubníkové odvodnění na autobusovém nádraží v Náchodě
RONN Kerb liniové odvodnění
RONN Kerb liniové odvodnění
RONN Kerb odvodnění bez omezení šíře vozovky
RONN Kerb odvodnění bez omezení šíře vozovky


MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...