Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rekonstrukce hlavního nádraží v Brně z pohledu řešení odvodnění

V září se po tříměsíčních opravách opět otevřela všechna nástupiště hlavního nádraží v Brně. Opravována byla historicky cenná nástupiště, přilehlé koleje a trakční vedení nad nimi a také most nad ulicí Špitálka.

Součástí rozsáhlé rekonstrukce druhého a třetího nástupiště bylo i spolehlivé řešení svodu dešťové vody. Je to jedno z klíčových kritérií pro bezpečný pohyb chodců a také dlouhou životnost staveb.

Pro zajištění komplexního odvodnění byly vybrány liniové odvodňovací systémy RONN s pomocí podélných žlabů. S nimi je snadné spádovat plochy a rychle svést dešťové vody.

Pro nádraží v Brně byl použit odvodňovací systém MEARIN 100 vyrobený ze sklolaminátového kompozitního materiálu, který je vysoce pevný a má dlouhou životnost. Umístěn byl například kolem schodišť a výtahových šachet a osazený litinovým roštem. Pro svou tuhost, snadnou manipulaci, odolnost proti mrazům a solím se žlaby MEARIN používají na veškeré zpevněné plochy s požadavkem na zatížení až E600 kN.


V jiných případech se na nástupištích a odbavovacích prostorách používal odpařovací systém PG 1000-1500-3000 nebo žlaby s nízkou stavební výškou (30-50 mm), které vyhovují koridorům pro osoby se sníženou schopností pohybu a cyklistům.

Pro zajištění bezpečného provozu na nástupištích se na zakrytí obslužných šachet použily ocelové žárově pozinkované poklopy řady XP 400. Jsou určené pro venkovní zadláždění a dimenzovány na pojezd nákladních aut D400kN. Většina poklopů (rozměrů 60x60,100x100 cm) je osazena nad elektroinstalačními a vodovodními šachtami. Pracovníci stavby měli usnadněnou práci díky jednoduchosti instalace a přesnosti zpracování výrobků.

MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...

 
 
Reklama