Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Odvodnění zpevněných ploch ve městech

Rychlost stékání vody z povrchu vozovky, parkovišť a komunikací je jeden z parametrů bezpečnosti provozu. Obyvatelé měst to nevnímají, pokud mohou „suchou nohou“ přejít přes silnici a chodit po chodníku. Pocítí, že něco není v pořádku, pokud je chodník v zóně ostřiku ze stojící dešťové vody na silnici nebo musí překračovat kaluže na přechodu.

Odvodnění zpevněných ploch ve městech je jedno z důležitých kritérií bezpečného pohybu chodců i vozidel po komunikacích.

Dimenzování odvodňovacího systému

Projektování systému svádění dešťových vod závisí na hodnotách objemu dešťových srážek v závislosti na době trvání deště a jeho intenzity. Tyto hodnoty se statisticky dlouhodobě sledují po celém území republiky. Jsou také jedním z podkladů pro správné dimenzování odvodňovacího systému a volbu technologie.

Liniový systém odvodnění

Jedním z moderních odvodňovacích systémů je liniové odvodnění. Princip systému je postaven na variabilních žlabech z různých materiálů pro povrchové a podpovrchové odvodnění.

Volba druhu žlabu a materiálu závisí na:

  • objemu dešťových srážek,
  • velikosti plochy a jejího spádu pro odvodnění,
  • druhu komunikace (silnice, parkoviště, most, atd.),
  • druhu podloží a hloubce prostoru pro umístění vsakovacích bloků,
  • individuálních technických možnostech řešení,
  • požadované zátěži pro pojezd vozidel,
  • požadavcích na trvanlivost a životnost řešení,
  • požadavcích na ekologii,
  • architektonických požadavcích.

Projektant se musí při návrhu vypořádat s mnoha požadavky a specifickými nároky. Nemusí však spoléhat jen na technické podklady výrobce, může se obrátit na Projekční servis pro přípravu konkrétního řešení.

Žlaby pro městské komunikace, pěší zóny, chodníky, parkoviště

RONN žlab Mearin pro komunikace
RONN žlab Mearin pro komunikace
RONN Mearin Plus s litinovým roštem
RONN Mearin Plus s litinovým roštem

Asi nejběžnější systém používaný pro odvodnění městských komunikací je MEARIN. Žlab z vysoce pevnostního SMC materiálu v šířkách 100 až 300 mm se širokou škálou krycích roštů. Vlastnosti zcela unikátního kompozitního materiálu umožňují použít žlaby MEARIN i v těžce zátěžových plochách a patentované uchycení roštů STARFIX zajistí snadnou údržbu. Díky své nízké hmotnosti a pevnosti také urychlí montáž.

 
RONN instalace žlabu TSH
RONN instalace žlabu TSH

Náročným architektonickým požadavkům vyhoví unikátní štěrbinový žlab s označením TSH. Používá se pro pěší zóny a náměstí. Úzké štěrbiny žlabu neruší celkový vizuální dojem z plochy. Jsou bezpečné pro chodce i cyklisty, protože se v nich nezachytí podpatek ani kolo.

Ocelový žárově pozinkovaný štěrbinový kryt s příčnými žebry je certifikován až pro zatížení E600 kN. Příčná žebra lépe zachycují vodu a také zabraňují zapadávání větších předmětů do štěrbiny. Snižují tak nároky na pravidelnou údržbu.

 

Odvodnění dopravně zatěžovaných ploch – autobusové zastávky, železniční přejezdy

RONN monolitcký žlab DM Praha-Uhříněves
RONN monolitcký žlab DM Praha-Uhříněves
RONN žlab DM 2000
RONN žlab DM 2000

Pro plochy zatěžované dopravou je nutné projektovat systémy s nejvyšší únosností. Pro tento účel je ideální monolitický žlab z polymerického betonu extra pevné konstrukce DM 1000-1500-2000 pro zátěžové třídy A15- F900 kN.

 

Liniové odvodnění pro silnice a mosty

RONN KERB obrubníkové odvodnění vozovek Praha
RONN KERB obrubníkové odvodnění vozovek Praha
RONN Kerb obrubníkové odvodnění
RONN Kerb obrubníkové odvodnění

Systém RONN Kerb využívá obrubníku jako architektonického i funkčního prvku pro rychlé svedení vody z vozovky.

Vyrábí se z recyklovaného kompozitního materiálu a je určen pro zatížení do D400 kN.

Tento materiál je vysoce pevný, odolný proti nárazu, má nízkou hmotnost prvku (9–19 kg) a umožňuje snadnou manipulaci a instalaci. Tři vtoky na půl metru zvyšují účinnost žlabů hlavně při prudkém dešti. Volbou z několika hloubek/výšek žlabů je možné jednotlivé větve táhnout i na velikou vzdálenost bez nutnosti napojení na kanalizaci. Vtokové otvory lze upravit pro výšku chodníku 125 nebo 150 mm, popřípadě i jiný atypický rozměr. Zvolit ideální řešení podle množství dešťových vod a podle délky jedné větve, umožňují 3 výškové profily 305, 385 a 480 mm.

Výborné hydraulické vlastnosti zajistí rychlý odtok vody a minimální zanášení.

Pro komplexní řešení, nejen žlabů, ale také celé problematiky dešťových vod je dobré se obrátit přímo na zkušený tým projekčních specialistů. Návrh žlabů (zachycení vody) je jen první stupeň komplexního řešení RONN Solution. Následuje regulace, čištění a vsakování nebo retence. To vše je součástí projekčního servisu RONN Solution pro navržení uceleného bezpečného a funkčního řešení odvodnění, který je zdarma. Podrobné informace o řešení a servisu na www.ronn.cz.


MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...