Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Revitalizace Karlínského náměstí v Praze – řešení systému odvodnění

Při revitalizaci Karlínského náměstí v Praze projektanti řešili mj. hospodaření s dešťovou vodou. V Karlíně je rozsah znečištěných zpevněných ploch, jako jsou chodníky, silnice apod. příliš velký, než aby se dešťová voda mohla svést rovnou do zeleně. Pro ekologické řešení byl vybrán systém RONN Solution.

Revitalizace Karlínského náměstí v Praze 8 byla zahájena letos na jaře a ještě není u konce.

Náměstí patří mezi nejstarší pražská předměstí. Podstatnou část náměstí tvoří park, který je obklopen bytovými činžovními domy. Na jižní straně je postavena novorománská bazilika, kostel sv. Cyrila a Metoděje. Na severním okraji plochy je velmi rušná ulice, po které jezdí městské autobusy, tramvaje a osobní doprava.

Stavební práce byly zahájeny v březnu 2015 nezbytným kácením dřevin, demoličními pracemi, demontováním a rozebráním některých objektů v parku určených k rekonstrukci.

Zemní práce, které následně probíhaly, připravovaly výkopy pro přípojky vody, kanalizace a elektřiny. Nové přípojky elektřiny umožní instalaci dalšího osvětlení parku, kašny a slavnostního osvětlení kostela.

Jedním z dalších hlavních stavebních kroků bylo řešení systému odvodnění dešťové vody.

Rozsáhlá parková úprava i dřeviny, které budou nově vysazeny na náměstí, budou zalévány novým zavlažovacím systémem.

RONN – schéma odvodnění Karlínského náměstí Praha
RONN – schéma odvodnění Karlínského náměstí Praha

Pro projektanta bylo ale také důležitým úkolem připravit při revitalizaci náměstí i návrh na hospodaření s dešťovou vodou. Přirozené vsakování dešťové vody v místě jejího dopadu na zem je nejvýhodnější řešení pro ekosystém.

Ovšem v centru Prahy je rozsah a míra znečištěných zpevněných ploch, jako jsou chodníky, silnice, tramvajové pásy a parkoviště, příliš velká na to, aby se dešťová voda mohla svést rovnou do zeleně.

Ideální způsob hospodaření s dešťovou vodou je její zachycení, předčištění a vsáknutí. Pro toto ekologické řešení byl vybrán systém RONN Solution.

Na Karlínském náměstí byl vyprojektován systém zachycení vody do liniových žlabů, které rychle odvedou stojatou vodu ze silnic a chodníků. Bez kaluží na silnicích se chodci budou cítit pohodlněji.

Předčištění dešťové vody je zajištěno v šachtě a dalším krokem je vsakovací systém.

Vsakování bylo vyřešeno instalací podzemních vsakovacích bloků, kde se voda při dešti akumuluje a následně se vsakuje do podloží.

Vsakovací bloky X-Box, které dodává společnost RONN Water Management s.r.o., mají nosnost přes 600 kN/m2. Při uložení pod komunikací spolehlivě unesou i váhu nákladních aut, která pojíždí po povrchu při minimálním krytí. Nosnost bloku umožňuje instalaci i ve větších hloubkách. Vysoká pevnost je důležitá hlavně z dlouhodobého hlediska, kdy musí trvale odolávat neustálému působení tlaku od zeminy bez jakékoliv deformace.

S profesionální přípravou detailů pomohli projektantům zdarma technici Projekčního servisu RONN.

Odvodnění Karlínského náměstí Praha
Odvodnění Karlínského náměstí Praha
Povrchové úpravy po vyřešení odvodnění Karlínského náměstí Praha
Povrchové úpravy po vyřešení odvodnění Karlínského náměstí Praha

Více informací na http://www.ronn.cz/rubriky/sortiment/ronn-solution-schema/

MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Firma nabízí - odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, odlučovače ropných látek a tuků, ...