Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odvodnění patrových parkovišť a nástupišť vypařovacími žlaby

Patrová parkoviště, podzemní garáže, železniční nástupiště a zastávky musí při odvodnění splnit požadavky na provoz dopravních prostředků a současně velký pohyb chodců.

Projektování těchto vnitřních prostor musí řešit hlučnost a bezpečnost přechodu/ přejezdu odvodňovacích prvků, někdy nízkou konstrukční výšku, minimální nároky na údržbu. Jednou z variant je použití vypařovacích žlabů z polymerického betonu, což je mimořádně robustní materiál a odolává vysokým zatížením v tlaku a ohybu.

Vypařovací žlab, konkrétně RONN PG, je monolitický prvek bez kovových, pohyblivých dílů a krycích roštů, takže je při přejezdu zcela tichý.

Hřebenový profil žlabu se také používá jako vodicí systém (hmatový bod) pro nevidomé. Šířka drážky odpovídá normám pro pohodlný pohyb osob na vozíku a také cyklistů. Jeho plochá konstrukční výška (30-50 mm) a nízká hmotnost nevyžadují při montáži žlabu velké zásahy do podlahových nebo stropních konstrukcí ani využití těžké techniky.

Projekční servis RONN navíc podporuje partnery při provádění hydraulických výpočtů, plánování a vytváření grafů. Výsledkem je naprosto přesné přizpůsobení terénu a optimální rychlost průtoku. Servis je zdarma.

Podrobné informace o řešení a servisu na www.ronn.cz.

RONN PG polymerbetonové žlaby pro garáže
RONN PG polymerbetonové žlaby pro garáže
MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...

 
 
Reklama