Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odvodnění pro maximálně zatěžované plochy v dopravě

Odvodnění vysoce zatěžovaných dopravních ploch a komunikací jako jsou rychlostní silnice a dálnice, autobusové zastávky, železniční přejezdy, tramvajové pásy, zkušební a závodní dráhy a také letiště, vyžadují odvodňovací systémy s nejvyšší únosností.

Ideálním řešením jsou monolitické žlaby z polymerického betonu extra pevné konstrukce DM 1000-1500-2000 pro zátěžové třídy A15 - D400 dle ČSN EN 1433. Žlaby DM jsou schopné spolehlivě přenášet dynamické zatěžování rychle jedoucích vozidel těžké přepravy a zajistit provozní bezpečnost tím, že i při velkém množství srážek dokážou rychle odvést vodu.

Polymerický beton je spolehlivý materiál i za extrémních podmínek. Je mimořádně robustní a odolá vysokým zatížením v tlaku a ohybu. Používá se pro ekologická řešení odvodňování a ochranu spodních vod, protože je vyroben z přírodních materiálů (křemen, čedič, granit), které jsou spojeny směsí pryskyřic.

Odvodnění silnice s monolitickým žlabem z polymerického betonu
Odvodnění silnice s monolitickým žlabem z polymerického betonu

Přesto, že je produkt vyroben z přírodních surovin, velmi dobře odolává chemikáliím, olejům a dalším agresivním látkám a má dlouhou životnost. Materiál má totiž extrémně malý počet pórů a nízkou nasákavost.

Žlaby DM jsou také výrazně lehčí než betonové žlaby a usnadňují zabudování prvků do komunikací. Zapuštěné boční vtokové otvory jsou speciálně navrženy pro použití jednovrstvého nebo dvouvrstvého asfaltu s otevřenými póry a zajišťují tak optimální odtékání vody. Mají hladké vnitřní plochy, takže se nezanáší.

Instalace i údržba odvodňovacího systému je jednoduchá s nízkými provozními náklady. Projekční servis RONN navíc podporuje partnery při provádění hydraulických výpočtů, plánování a vytváření grafů. Výsledkem je naprosto přesné přizpůsobení terénu a optimální rychlost průtoku. Servis je zdarma.

Podrobné informace o řešení a servisu na www.ronn.cz.

MEA Water Management s.r.o.
logo MEA Water Management s.r.o.

Komplexní hospodaření s dešťovou vodou. Firma nabízí odvodňovací systémy pro venkovní plochy z polymerického betonu, nerezové systémy pro gastro provozy, nerezové koupelnové žlaby, podlahové a střešní vpustě, vsakovací systémy a nádrže na dešťovou vodu, ...

 
 
Reklama