Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odstranění legionelly

Legionella je zákeřná bakterie žijící ve vodním prostředí, zpravidla v koutech vodovodních systémů, pod různými úsadami na vnitřních stěnách potrubí či zásobníků.

Legionella je zákeřná bakterie žijící ve vodním prostředí, zpravidla v koutech vodovodních systémů, pod různými úsadami na vnitřních stěnách potrubí či zásobníků. Nejrychleji se množí při teplotách 30 – 50°C. Legionella je pro člověka nebezpečná a bez včasné návštěvy lékaře, může být pro jedince s oslabenou imunitou až smrtelná. Jejich infekční dávka pro oslabené jedince je o hodně nižší než pro zdravé osoby.

Podmínky pro množení bakterie

Množení legionell podporuje několik faktorů. Často se bakterii daří v místech, kde je teplovodní potrubí špatně odizolováno a zvyšuje tak teplotu i v potrubí ze studenou vodou, kde se bakterie díky tomu namnoží. Při teplotách nad 60°C už ale umírá. Druhým faktorem je dostatek "potravy" pro bakterii. To záleží na kvalitě úpravy vody před vstupem do potrubí. Dále je problematické pokud se bakterie "má kam schovat". V případě usazenin, inkrustů a biofilmů nastává problém, protože se dezinfekce používaná k zajištění hygienické stability vody, nedostane kam má a bakterie jsou tak chráněny. Celé situaci přitěžuje i nedostatečná cirkulace vody v potrubí, která umožňuje právě vytváření biofilmů.

Eliminace legionelly

Nejdůležitější je už při projektování stavby potrubí, ho navrhnout tak, aby bylo "vyregulované" a nevznikaly v něm mrtvé kouty. V běžném provozu se pak používá termodezinfekce, kdy dojde přehřátí vody v celém systému na teplotu vyšší než 70°C. Ne však každý systém takové přehřátí umožňuje. Vhodné je ho opakovat cca jednou týdně. Důležitá je také řádná údržba systému a sanitace.

Další metodou snížení množství legionell je Ag/Cu ionizace, tedy ionizace těžkými kovy. Ag působí na syntézu enzymů a proteinů v buňce, Cu redukuje propustnost buněčné membrány. Obě metody jsou v eliminaci poměrně účinné hlavně z toho důvodu, že Ag i Cu dobře pronikají do biofilmů, kde se bakterie náchází.

Velmi častou metodou je dezinfekce vody chlórem, který je poměrně levný dezinfikant. Chlór však ne úplně efektivně proniká do sedimentů. K dezinfekci se používá i ozon, který však nevykazuje reziduální účinky a rychle se rozkládá.

Chlordioxid (Oxid chloričitý)

Chlordioxid je oblíbenou metodou při odstranění legionelly kvůli své vysoké účinnosti. Vyznačuje se schopností likvidovat i biofilmy a pronikat do málo cirkulujících částí rozvodů. Obrovskou výhodou je, že nereaguje s dusíkatými sloučeninami, netvoří THM, jeho účinek nezávisí na pH a z rozvodů odstraňuje i inkrusty.

Vedlejší látky nevytváří i alternativní metoda dezinfekce vody - UV záření. To však nemá reziduální účinky a neproniká do biofilmů.

EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.

Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím..