Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dezinfekce vody chlordioxidem generátorem Euroclean OXCL Blue

Téměř v každé upravované vodě bývají obsaženy anorganické a organické látky různého původu. Jedna ze vhodných metod, jak udržet vodu hygienicky zabezpečenou, je použití chlordioxidu (ClO2) jako dezinfekčního prostředku.

Oxid chloričitý je velmi účinné oxidační činidlo, které má proti ostatním dezinfekčním metodám (chlorace, termická dezinfekce, UV záření apod.) nesporné výhody.

Termická dezinfekce je metoda energeticky i provozně velmi nákladná. Navíc všude tam, kde nelze přerušit provoz (nemocnice, hotely) může být pro uživatele objektu i nebezpečná. Termodezinfekce sterilizuje jen vodu, zatímco dezinfekce vody chlordioxidem zajistí i zničení biofilmů.

Na rozdíl od ostatních sloučenin chlóru nepůsobí chloračně, ale pouze oxidačně. Nereaguje s metabolickými produkty bakterií a řas a nevytváří tak vznik zapáchajících chlorderivátů.

Chlordioxid má oproti chlóru, ozónu, termodezinfekci nebo UV záření prodloužený reziduální účinek.

Chlordioxid nereaguje s dusíkatými sloučeninami, jeho účinnost nezávisí na pH a při jeho použití nevznikají nebezpečné chloraminy a trihalomethany (THM), které mohou působit karcinogenně.

Umí postupně odstraňovat inkrusty v rozvodech a má silný efekt i v případě nízkých odběrů vody.

Chlordioxid je nejúčinnějším dezinfekčním prostředkem pro eliminaci bakterií Legionella v pitné vodě.

Příprava chlordioxidu generátorem EUROCLEAN OXCL BLUE

Generátor slouží pro bezpečnou přípravu roztoku oxidu chloričitého a následně k dezinfekci pitné, teplé užitkové, nebo průmyslové vody. Je navržen tak, aby ClO2 byl vždy čerstvý a maximálně účinný pro danou aplikaci.

Roztok oxidu chloričitého se připravuje z roztoku chloritanu sodného zředěného pitnou vodou a kyseliny chlorovodíkové. Příprava probíhá plně automaticky se zajištěním odvětrání reaktoru přes speciální uhlíkový filtr.

Roztok je následně dávkován dávkovacím čerpadlem do upravované vody. Dávkované množství je řízeno průtokem pomocí impulsního vodoměru.

Tabulka účinnosti dezinfekčních prostředků
ProstředekÚčinnostVydrží působitVedlejší produktyZávislost na pHNáklady na pořízeníNáklady na údržbu
Chlórstředníněkolik hodintrichlorhalogenmetany, AOXvelmi vysokástřednístřední
Chlordioxidvelmi vysokáněkolik dníchloritanyžádnástřednístřední
Ozónvelmi vysokápouze minutybromičnany,ozonoidystřednívysokéstřední
UV zářenístřednípouze při zářenídusitanyžádnástřednínízké

Vhodné použití

Nemocnice, hotely, teplárenské společnosti, nákupní centra, bazény, koupaliště, kancelářské budovy, rozvody TUV, veřejné objekty, chladící věže, ČOV, bytová družstva a další.

Více informací najdete na www.euroclean.cz/dezinfekce-vody.

EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.

Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím..