Snižte si náklady na výkopové práce s akumulačními a zasakovacími bloky AS-NIDAFLOW 2 v 1

Novinka: dvojí výhody v jednom výrobku
Datum: 9.10.2013  |  Autor: Ing. Oldřich Pírek  |  Organizace: ASIO NEW, spol. s r.o.  |  Firemní článek

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno

tel.:548 428 111
e-mail:
web:www.asio.cz

2 v 1, klasické reklamní lákadlo, které je notoricky známé zejména z propagace drogistického zboží, je možné přeneseně použít jako slogan i ve spojení s poslední inovací plastových akumulačních a zasakovacích bloků AS-NIDA.

2 v 1, jako výraz spojení dvojí výhody v jednom výrobku, přesně vystihuje funkci inovovaných akumulačních a zasakovacích bloků AS-NIDAFLOW, které rozvíjí funkci dlouhodobě úspěšně používaných bloků AS-NIDAPLAST.

Stávající stav

V oblasti HDV (hospodaření s dešťovými vodami) se v dnešní době pro akumulaci a zasakování dešťových vod uplatňují v praxi různé typy plastových bloků, ale jen dva základní systémy skladeb výsledných akumulačních objektů.

Každý ze systémů má pochopitelně své výhody a nevýhody:

 • a) s přímým nátokem dešťových vod
  • výhodou je větší dispoziční variabilita při návrhu akumulačního objektu z pohledu tvaru a možnosti umístění nátoku dešťových vod z kterékoliv strany a směru a nižší náklady úsporou výkopových prací a úsporou potrubí rozvodné drenáže
  • značnou nevýhodou je menší provozní spolehlivost vlivem náchylnosti přímo natékaných objektů k zanášení nečistotami
 • b) s nátokem vod pomocí rozváděcí drenáže
  • základní výhodou těchto systémů je naopak vysoká provozní spolehlivost z pohledu zanášení objektu nečistotami, kterým rozváděcí drenáž neumožňuje vniknout až do bloků a jsou zpětně vyplachovány ze systému ven
  • nevýhodou zůstává vyšší cena a menší variabilita návrhu místa a směru nátoku

Princip inovace

Inovované akumulační a zasakovací bloky AS-NIDAFLOW v sobě kombinují výhody obou výše popsaných systémů. Inovované bloky jsou rovněž jako bloky AS-NIDAPLAST vyrobeny z polypropylenu, stejnou technologií, avšak na rozdíl od svých předchůdců umožňují bloky rozvádět akumulovanou dešťovou vodu také v horizontálním směru. To je umožněno díky nově vytvořeným drážkám v povrchu bloků. Tyto drážky jsou vedeny horizontálně v podélném i příčném směru a ve spojení se standardními vertikálními otvory je tak zajištěn rychlý rozptyl dešťové vody v celém retenčním prostoru akumulačního objektu.


Vytvořené drážky v povrchu bloků umožňující horizontální proudění akumulované vody
Vytvořené drážky v povrchu bloků umožňující horizontální proudění akumulované vody

Díky tomuto řešení dochází ke spojení následujících výhod:

 • zůstává základní výhoda – zásobování akumulačního objektu rozvodnou drenáží což zabezpečuje dlouhodobou provozní stabilitu objektu z pohledu ochrany před zanášením nečistotami
 • rozvodná drenáž díky novým drážkám umožňujícím i horizontální proudění v bloku již nemusí být vedena pod akumulačním objektem, ale je možné ji umístit přímo mezi bloky do kteréhokoliv místa
  • to umožňuje využít výhodu napojení drenáže v kterémkoliv místě akumulačního objektu což je výhodou při dispozičním návrhu konkrétního osazení akumulačního objektu na lokalitě
  • a současně tento způsob osazení rozvodné drenáže je výhodou ve formě úspory výkopových zemních prací, spodního štěrkového lože a tím výrazně nižších nákladů.
a) Systém rozvodné drenáže AS-NIDAPLAST umístěný pod v drenážním štěrkovém loži
a) Systém rozvodné drenáže AS-NIDAPLAST umístěný pod v drenážním štěrkovém loži
b) Systém rozvodné drenáže AS-NIDAFLOW umístěný mezi bloky
b) Systém rozvodné drenáže AS-NIDAFLOW umístěný mezi bloky

Výsledkem inovace a nových vlastností akumulačních bloků AS-NIDAFLOW je zejména možnost vést rozvodné drenážní potrubí dle situace v místě instalace jak standardně pod objektem, ale i nad a také skrz akumulační prostor. Díky tomu lze výrazně snížit náklady na výkopové práce a dosáhnout významných úspor.

Možnosti uložení

Díky horizontálnímu rozvodu v retenčním objektu je možné drenážní potrubí uložit těsně pod vsakovací bloky retenčního prostoru nebo přímo mezi bloky. V případech nátoku čistých nebo pouze bagatelně znečištěných srážkových vod (zejména ze střech v obytných oblastech) je možné při zasakování umístit přítokové drenážní potrubí i nad vsakovací bloky AS-NIDAFLOW.

Umístění rozvodné drenáže pod bloky
Umístění rozvodné drenáže pod bloky
Umístění rozvodné drenáže mezi bloky
Umístění rozvodné drenáže mezi bloky

Zasakovací tunely umístěné mezi bloky AS-NIDAFLOW
Zasakovací tunely umístěné mezi bloky AS-NIDAFLOW

S výhodou lze drenážní potrubí nahradit vsakovacími tunely, které se vloží na základní vrstvu retenčního prostoru mezi bloky AS-NIDAFLOW. Vsakovací tunely AS-KRECHT díky postranním otvorům rozvedou dešťovou vodu dále do retenčního prostoru tvořeného bloky AS-NIDAFLOW. Vsakovací tunely mohou být také jednoduše kontrolovány, případně čištěny, čímž se prodlužuje životnost a zachovává provozní spolehlivost objektu.

Technická data

Vsakovací bloky AS-NIDAFLOW jsou vyráběny stejnou technologií jako bloky AS-NIDAPLAST, se shodnými parametry a tak si zachovávají stejná technická data ve všech parametrech. To umožňuje kontinuální a bezkonfliktní přechod k jejich návrhu a použití.

AS-NIDAFLOW
Typ blokuEP 400EP 600
Aplikace (instalace)zelená plocha, silnicezelená plocha, silnice, více zatížené plochy
Rozměry (L×B×H)2400×1200×5202400×1200×520
Pevnost v tlaku (dle ISO 844)400 kPa600 kPa
Vertikální únosnost – dovolená300 kPa500 kPa
Horizontální únosnost – dovolená15 kPa20 kPa
Akumulace vody bez podkladu1422 l1422 l
Akumulační schopnost95 %95 %
Minimální krycí vrstva (zásyp)0,3 m0,3 m
Maximální krycí vrstva (zásyp)1,8 m3,5 m
Hmotnost bloku60 kg75 kg
 

Datum: 9.10.2013
Autor: Ing. Oldřich Pírek   všechny články autora
Organizace: ASIO NEW, spol. s r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Projekty 2017

Partneři - Voda, kanalizace

logo ASIO
logo NICOLL ČR
logo WAVIN EKOPLASTIK
logo GRUNDFOS
logo MEA
logo AUSTRIA EMAIL
 
 

Aktuální články na ESTAV.czJak bezpečněji bydlet se dozvěděli účastníci konference ESTAV.czDruhý den právní poradny zdarma na stánku ESTAV.czJaké jsou nejlepší výrobky a stánky na veletrhu FOR ARCH 2017? A kdo je architektem roku?Dotace na využívání dešťové vody stát přerozděluje i po 14 dnech