Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

AS-GW/AQUALOOP – ta správná vodní smyčka od firmy ASIO

Šedé vody ASIO
 

Voda se v přírodě pohybuje v koloběhu. Součástí tohoto koloběhu je jak pitná, tak i povrchová a použitá voda. Pokud chceme ke stavbám a rekonstrukcím přistupovat ve stylu „green“, pak je voda jedním z důležitých článků řetězu. Ač se to nezdá, zacházení s použitou vodou přímo ovlivňuje i kvalitu a množství pitné vody (vliv na kontaminaci podzemních vod) a kvalitu povrchových vod – nejméně znečistí povrchovou vodu ta voda, která nebude vypuštěna.

Recyklace vody jak v domácnostech, tak především v hotelech, obchodních centrech, administrativních budovách je rozšířena v mnoha zemích. Zde se můžeme setkat s certifikací budov dle mezinárodních standardů – LEED, BREAM, SBToolCZ.

Tento článek pojednává o dvou instalacích technologie AS-GW/AQUALOOP. Jedna je pro komerční využití, druhá pro rodinný dům.

Instalace AS-GW/AQUALOOP pro rodinný dům, Kelmis, Belgie

Obr. 1 – Rodinný dům – Kelmis/B/. Šedé vody ASIO
Obr. 1 – Rodinný dům – Kelmis/B/

Rodinný dům leží na belgické straně hraničního přechodu Aachen/Kelmis. Jedná se klasický rodinný dům po rekonstrukci pro 4 trvale žijící obyvatele. Dům je podsklepen (technická místnost), další patro a podkroví jsou obyvatelné. Na střeše jsou osazeny fotovoltaické panely.

Voda v domě

Voda v domě je řešena velice zajímavě. Dešťová voda ze střechy a malého přístřešku je svedena do retenční nádrže o objemu 8 m3. Tato nádrž je podzemní a je umístěna před domem v parku. V nádrži je umístěna vestavba AQUALOOP pro filtraci dešťové vody. Po filtraci je voda čerpána do nadzemní nádrže o objemu 300 l (na obrázku 2 vpravo), umístěné v technické místnosti. Tato voda je posléze přes UV lampu čerpána zařízením RAINMASTER Favorit (na obrázku 2 vpravo nahoře) do rozvodu vody. Na zařízení RAIMASTER Favorit je možno napojit přes volný výtok i vodu pitnou (splňuje EN 1818) a to v případě, že je nedostatek dešťové vody. Velkou zajímavostí je, že tato voda je přednostně používána na sprchování a praní, nikoliv na splachování toalet. Její hygienizace je zaručena MBR filtrací a zároveň UV lampou. Šedá voda je svedena od sprch a vany taktéž do technické místnosti. Pro šedou vodu jsou osazeny dvě nádrže o objemu 300 l (obrázek 2 vlevo dole). První nádrž je brána jako akumulační/bioreaktor. V této nádrži je osazena vestavba AQUALOOP. Po mechanickém předčištění voda natéká do nádrže, kde se biologicky čistí a v přesně stanovených intervalech je přes membrány, odtahována do druhé nádrže – zásobní. Velkou výhodou systému AQUALOOP je možnost zpětného proplachu membrán a to až do tlaku 3 bary. Toto řešení zásadně prodlužuje životnost membrány a zabraňuje razantnímu snížení průtoku, vlivem zanášení. Již vyčištěná voda je používána pro splachování toalet a pro zálivku zahrady. Pitná voda je používána pouze na vaření, a pokud není dostatek vody pro sprchování.

Takovéto zapojení umožňuje plně využít jak dešťovou vodu, tak i vodu šedou. Pro srovnání je možno uvést, že roční spotřeba pitné vody v této domácnosti je cca 10 m3.

Obr. 3 – AS-GW/AQUALOOP 6. Šedé vody ASIO
Obr. 3 – AS-GW/AQUALOOP 6
Obr. 2 – Technická místnost – umístění nádrží. Šedé vody ASIO
Obr. 2 – Technická místnost – umístění nádrží

Instalace AS-GW/AQUALOOP pro hotelový komplex

Instalace vestavby AQUALOOP pro Galant**** hotel Mikulov je jednou s prvních komerčních využití této technologie v ČR. Předčištěná šedá a dešťová voda je akumulována ve stávající jímce o objemu cca 10 m3. V jímce je umístěna vestavba AS-AQUALOOP. Voda je po biologickém čištění filtrována přes 6 ks membrán a čerpána do stávající akumulační nádrže umístěné ve sklepení objektu. Z této nádrže je pak napájen vodovod provozní vody a voda z něj použita na splachování WC.

Obr. 4 – Vestavba AS-AQUALOOP. Šedé vody ASIO
Obr. 4 – Vestavba AS-AQUALOOP
Návrhové parametry
Množství vody: 3 m3/d
Maximální denní nátok: 5 m3/d

Znečištění
NátokOdtok
BSK551,1 mg/l3,8 mg/l
CHSK-Cr248 mg/l25 mg/l
NL95,8 mg/l< 2,0 mg/l
Amoniakální dusík0,182 mg/l< 0,04 mg/l
Celkový fosfor1,1 mg/l0,029 mg/l
Enterokoky0 KTJ/ml0 KTJ/ml
Salmonellanegativnínegativní
Escheria coli0 KTJ/ml0 KTJ/ml
Termotolerantní koliformní bakterie50 KTJ/ml0 KTJ/ml
 
Obr. 5 – ASIO navrhne konkrétní technologie a vypracuje posouzení ekonomické návratnosti. Šedé vody ASIO
Obr. 5 – ASIO navrhne konkrétní technologie a vypracuje posouzení ekonomické návratnosti

Technické parametry

  • maximální množství čištěné vody: 5 m3/den
  • příkon čistírny: 380 W
  • aerace: Start/Stop – 10/5 minut
  • sání: 2 × 20 cyklů (1 cyklus 15 min.)
  • zpětný proplach: 2 × 20 cyklů (1 cyklus 15 s.)
  • denní spotřeba elektrické energie: 4,5 kWh
  • kWh/m3 = 1,5
 

Šedé vody – výpočet

Vzhledem k tomu, že se v současnosti zpracovává několik projektů na využití šedých vod a ze strany projektantů se objevují dotazy týkající se výpočtu produkce a spotřeby vody v rámci domu související s návrhem zařízení na recyklaci šedých vod, rozhodli jsme se nabídnout jim pomůcku. Touto pomůckou je jednoduchý prográmek v Excelu zpracovaný na základě připravované normy ČSN 75 6780 a našich zkušeností. Výpočet stanovení produkce šedé vody ke stažení

ASIO, spol. s r.o. pak nabízí vedle tohoto prográmku i pomoc s technickým řešením, konkrétním návrhem technologie a posouzením ekonomické návratnosti.

Ing. Adam Bartoník
bartonik@asio.cz
tel.: 725 488 790
www.sedevody.cz