Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Biologická aktivační čistírna odpadních vod pro 33 rodinných domů v Němčanech

Biologická aktivační čistírna odpadních vod (ČOV) AS-VARIOcomp 150 N, pro 150 EO, průměrný denní průtok 22,5 m3/den, s jemnobublinnou aerací v plastovém kontejneru o rozměrech 8000 x 2160 x 2870 mm se dvěma vstupními šachtami (1 ks 2000 x 2160 mm, 1 ks 600 x 600 mm).
ČOV je doplněná o opláštění z PP, které zamezuje vniknutí spodní vody mezi základovou desku a dno ČOV.


POPIS TECHNOLOGIE ČOV

Odpadní voda natéká do usazovací nádrže ČOV, která slouží zároveň i jako zásobník přebytečného kalu. Zde jsou zachyceny sedimentující a plovoucí nečistoty. V prostoru aktivační části ČOV je mechanicky předčištěná voda biologicky dočištěna. V dosazovací části ČOV dochází k sedimentaci vytvořených kalových vloček a následně k odtoku vyčištěné vody. Zahuštěný kal se ze spodní části dosazovací nádrže vrací automaticky zpět do aktivace. Část aktivovaného kalu z aktivace je jako přebytečný kal odtahován do kalové nádrže.


Výkop před vyčerpáním spodní vody

Uložení opláštění ČOV na základovou desku


Uložení opláštění ČOV na základovou desku

Betonáž dna opláštění


Vybetonované dno opláštění

Ukládání ČOV na vybetonované dno opláštění


Detail osazení ČOV

Detail osazení šachet na dmychadla


Detail šachet na dmychadla včetně el. rozvaděče

Detail ČOV, čerpací stanice, šachet na dmychadla, rozvaděč

Celkový pohled ČOV včetně oplocení