Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Biocat – ochrana zařízení proti tvorbě vodního kamene

Vodní kámen uvnitř rozvodu vody, bojlerů, praček, myček, kávovarů, vodovodních baterií a rychlovarných konvic výrazně snižuje jejich výkon a životnost. Řešením je technologie Biocat – bez chemie, bez změny složení vody a bez zatěžování odpadních vod.

Ing. Zdeněk Kratochvíl, Duco Tech CZ, pojistné aramtury a úprava vody, foto redakce
Ing. Zdeněk Kratochvíl, Duco Tech CZ, pojistné aramtury a úprava vody, foto redakce

Kvalita vody je dána parametry zdroje, a ne vždy je optimální pro technické systémy, kde ji potřebujeme zahřívat. Pokud je voda tvrdá, zvyšuje se nebezpečí tvorby vápenatých usazenin, tzv. vodního kamene, který poškozuje potrubí i zařízení. K rozhovoru na této téma přišel do studia TZB-info Ing. Zdeněk Kratochvíl, manažer pro marketing a obchod společnosti Duco Tech CZ.

TZB-info: Začněme stručně o sortimentu. Mohli bychom hovořit dlouze a podrobně o pojistných armaturách, protože DUCO je tradiční značka pro spolehlivé bezpečnostní armatury pro systémy vytápění a rozvody teplé vody. Tedy o armaturách, které má doma každý a každému záleží na tom, aby byly spolehlivé a bezpečné.

Ing. Zdeněk Kratochvíl: „Ano, máte pravdu. Každý uzavřený systém potřebuje jištění proti nadměrnému zvyšování tlaku. Primárním ‚jistidlem‘ je expanzní nádoba a bezpečnostní pojistkou je právě pojistný ventil, který zajistí odfuk přebytečného tlaku a zamezí poškození systému. Správné navržení pojistného ventilu je proto klíčové pro bezpečnou funkci systému. Naše pojistné ventily DUCO nabízíme v široké škále otevíracích tlaků a poskytujeme projektantům kompletní technické parametry pro navrhování.“

Technologie Biocat – bez chemie, bez změny složení vody a bez zatěžování odpadních vod

TZB-info: My jsme si ale pro dnešní rozhovor vybrali novinku, která je svým zaměřením jiná, a to úpravnu vody proti vápenatým usazeninám, bezchemickou, pracující na fyzikálním principu. Tedy pojďme k detailům. Tedy o jaké zařízení se přesně jedná? A proč je potřeba vodu upravovat?

Ing. Zdeněk Kratochvíl: „Začal bych od konce Vaší otázky. ‚Proč je potřeba vodu upravovat?‘ Dešťová voda obohacená o oxid uhličitý (CO2) má zvýšenou kyselost a při průchodu zemskými vrstvami rozpouští minerály solí vápníku a hořčíku, které jsou příčinou tvrdosti vody. Čím je kyselost vody vyšší a čím vyšší je obsah odpovídajících minerálů v podloží, tím větší množství vápenatých a hořečnatých solí je voda v přírodním prostředí schopna akumulovat, a tím větší množství vodního kamene se může v instalaci pitné vody vytvořit.“

Jak víme, vápník je důležitým prvkem pro zdraví člověka. Pro techniku je však prvkem škodlivým a příčinou tvorby vodního kamene. Cílem naší technologie BIOCAT je zachování mineralizace vody při minimalizaci tvorby vápenatých usazenin.
A nyní k první části Vaší otázky ‚O jaké zařízení se jedná?‘. Zařízení BIOCAT pracuje na principu vyvolání mikrokrystalizace pomocí katalyzátoru. Tím je mikrogranulát se speciálním povrchem, který vyvolává podobý proces krystalizace jako biomineralizace v přírodě (tvorba mušlí apod.)
.“

V technologii Biocat nejsou používány žádné chemické látky, nedochází ke změně složení vody a k zatěžování odpadních vod. BIOCAT je proto ekologickou a hospodárnou variantou technologie proti vodnímu kameni.

Na obrázku vidíte celý proces mikrokrystalizace v zařízení BIOCAT:


Popis obrázku: Voda (1) protéká katalyzátorem BIOCAT naplněným granulátem (2), na jehož speciálně upraveném povrchu se usazují ionty vápníku a uhličitanu a tak se vytvářejí nepatrné krystaly (3). Ty se pak přímo vyplachují při každém odběru vody (4) a uvolňují místo pro tvorbu nových krystalků. Uvolněné krystalky jsou tzv. „naočkovány“ do proudu vody. Očkovací krystalky „Seeding Crystalls“ mají na rozdíl od povrchů potrubí nebo výměníků tepla a dalších otopných ploch ideální krystalické plochy a mohou velmi rychle dále růst. Tím dochází ve vodě ke konkurenčnímu procesu mezi dalším růstem krystalků a usazováním na vnitřním povrchu technických zařízení. To účinně zabraňuje usazování vodního kamene v potrubí (6).

TZB-info: Jaký konkrétní vliv na hospodárnost provozu zařízení může mít usazený vodní kámen?

Ing. Zdeněk Kratochvíl: „Vodní kámen, který je usazený uvnitř rozvodu vody, bojlerů, praček, myček, kávovarů, vodovodních baterií a rychlovarných konvic, výrazně snižuje jejich výkon a životnost. Usazeniny v bojleru a v kotli zásadně zvyšují spotřebu energie potřebné k ohřevu vody. Mytí v tvrdé vodě může u citlivých jedinců a dětí způsobovat vysychání kůže.
Na obrázku vidíme negativní vliv na snižování schopnosti přenosu tepla u měděné trubky. Při vrstvě 3 mm je to již 25 % energie navíc. A na dalším obrázku, jak mohou dopadnout rozvody, výměník, nebo cirkulační čerpadlo
.“


TZB-info: Abychom se zorientovali, jaká je tvrdost vody v ČR?

Ing. Zdeněk Kratochvíl: „Zhruba polovina ČR má tvrdou vodu, například střed ČR (kromě Prahy) až k Hradci, Olomoucký a Jihomoravský kraj: Ale vždy jde o zdroj vody.“

TZB-info: Pro jak velké objekty se tato úprava vody hodí? A kam se umístí?

Ing. Zdeněk Kratochvíl: „Zařízení Biocat začíná na velikosti pro rodinný dům s obsazeností 3 až 4 lidi a maximální spotřebou 160 m3/rok. Jedná o zařízení označené jako KS 3000. Tato ‚malá‘ zařízení typově končí na kapacitě 38 osob a 1 300 m3/rok. Větší zařízení KS 8000 až KS 25 D zvládnou kapacitu od 66 osob do 2 500 osob a 87 000 m3/rok.
Zařízení vždy instaluje odborná firma. Menší zařízení Biocat se spustí samo a není třeba jej nijak zvlášť uvádět do provozu. Větší zařízení pak uvádí do provozu proškolený servisní tým.
Kromě přípojky pitné vody je třeba zajistit přípojku do odpadu, přípojku elektriky a nových typů zařízení (KLS) pak eternetovou přípojku – zařízení má hlídání provozu a úniku vody prostřednictvím mobilní aplikace.
Každých 72 hodin probíhá desinfekce zahřátím na 80 °C po dobu 2 hodin. Během této doby je v provozu bypass, který zajišťuje nepřerušenou dodávku vody. Následně se zařízení propláchne a přejde opět automaticky do standardního režimu
.“

TZB-info: Můžeme říci nějaké srovnání investice a provozu se změkčovači vody s filtrační hmotou a regenerační solí?

Ing. Zdeněk Kratochvíl: „Investiční náročnost zařízení Biocat oproti úpravnám pomocí výměny iontů vápníku za ionty sodíku je zhruba 2,5 násobek. U technologie změkčování pomocí výměny iontů je pak zapotřebí přidávat sůl k regeneraci výměníku (cca 100 kg/rok u rodinného domku) oproti výměně kartuše s granulátem jednou za pět let (cena kartuše je cca 5 000 Kč). Spotřeba vody k regenaraci u ‚iontoměničů‘ je 13 m3 ročně a spotřeba vody u Biocatu po dezinfekci 1,5 m3 ročně (téměr jedna desetina). K tomu je samozřejmě třeba vzít v úvahu bezúdržový provozu u Biocatu a životnost zařízení 25 až 30 let s nutností pouze jednou za pět let vyměnit zásobník granulátu.“

TZB-info: A vlastně kdo zařízení montuje a co k tomu potřebuje vědět?

Ing. Zdeněk Kratochvíl: „Zařízení mohou montovat pouze odborné instalační společnosti. Biocat budeme distribuovat prostřednictvím odborných velkoobchodů a postupně budovat a rozšiřovat síť proškolených montážních firem – zde máme bohaté zkušenosti.
Jedná se o novinku a předpokládáme, že do prodeje budou zařízení Biocat uvedena během prvního kvartálu příštího roku
.“