Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Získávání tepla z odpadních vod rodinných a bytových domů využitím rekuperace AKIRETHERM

AKIRETHERM i v průkazu energetické náročnosti budov

Rekuperační výměník AKIRETHERM umí získat teplo z odpadních vod. Zařízení vrací teplo do objektů z teplých odpadních vod, a to s vysokou účinností 78 %.

Umístění rekuperačního výměníku AKIRETHERM u rodinného domu – Stříbro
Umístění rekuperačního výměníku AKIRETHERM u rodinného domu – Stříbro

TZB-info: Nikdo nepochybuje, že úspory tepla jsou TOP tématem. Můžeme potřebu tepla snižovat, vy ho však umíte zdarma vyrobit, protože jej získáte z dosud nevyužívaného odpadu. Jak moc se pro váš výrobek sami otvírají dveře do kanceláří projektantů a architektů? Nebo spoléháte na zájem a poptávku investorů?

Ing. Vladimír Brandt
Ing. Vladimír Brandt

Vladimír Brandt, jednatel společnosti AKIRE s.r.o.: Rekuperace tepla z odpadní teplé vody tak, jak je náš systém vymyšlen, je pořád unikátem na českém trhu.

Teprve od roku 2019 můžeme hovořit o zahájení obchodní činnosti. Předchozí rok 2018 byl věnován zejména průzkumu trhu, zajištění nutných certifikací, zajištění výroby a uvedení rekuperačního výměníku na seznam dotovaných výrobků v dotačním titulu „Nová zelená úsporám“ Státního fondu životního prostředí.
Takovým startovacím bodem byla výstava Infotherma v Ostravě. Zde náš systém vzbudil velký zájem, a to nejen pro výstavbu rodinných domů a bytů, ale též pro využití technologické odpadní vody, např. v blokových prádelnách, rehabilitačních centrech či mlékárnách.

Při marketingu narážíme na neinformovanost o tomto systému získávání tepla z odpadních vod rodinných a bytových domů. Většina schůzek se odehrává v duchu vysvětlování principu a praktického využití. Intenzivní prací, lokální reklamou a propagačním materiálem již byla oslovena celá řada projektantů, energetických specialistů a konečných investorů. Pozitivní zprávou je, že v naprosté většině všichni ocenili tento systém velmi pozitivně. Do některých projektů se tato rekuperace již zapracovala, v řadě případů projektanti váhají, jelikož nemají srovnání s obdobným zařízením na českém trhu.

Aktivnější přístup mají koneční uživatelé, kteří mají zájem na snížení provozních nákladů a mohou se rozhodovat sami za sebe. Toto vidíme jako jeden z hlavních směrů prostupování na trh, kdy si uživatelé vyžádají na projektantech zapracování rekuperace AKIRETHERM do projektů.

Obdobná situace je u zpracovatelů Průkazů energetické náročnosti budov. Řada z nich byla o novince informována na konferenci jedné z asociací energetických specialistů a příklad zpracování PENB s rekuperací AKIRETHERM ukázal, jak se zlepšily výsledné parametry výpočtů, oproti RD bez rekuperace tepla z odpadních vod. Přesto, jelikož se jedná o novinku, se kterou nejsou zvyklí pracovat v zadávání údajů do svého softwarového programu, nepracují s tím. U energetických specialistů jsme předpokládali větší profesní zájem.

Jako konkrétní příklad můžeme uvést projekt penzionu u Litoměřic, kde investor se již rozhodl pro rekuperaci z odpadní vody a zpracovatel PENB toto nezapracoval. Věříme, že se jedná o přechodné období a energetičtí specialisté budou ve svých výpočtech pracovat i s touto novou technologií energetické úspory.

Vladimír Brandt, jednatel společnosti AKIRE s.r.o., objasňuje panu premiérovi a ministru průmyslu funkci zařízení AKIRETHERM.
Vladimír Brandt, jednatel společnosti AKIRE s.r.o., objasňuje panu premiérovi a ministru průmyslu funkci zařízení AKIRETHERM.
Společná diskuze o úsporách energií. Vladimír Brandt, Tereza Brandtová, premiér Andrej Babiš, ministr průmyslu a obchodu ČR pan Karel Havlíček, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu ČR Silvana Jirotková.
Společná diskuze o úsporách energií. Vladimír Brandt, Tereza Brandtová, premiér Andrej Babiš, ministr průmyslu a obchodu ČR pan Karel Havlíček, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu ČR Silvana Jirotková.
Vladimír Brandt diskutuje s premiérem Babišem o úsporách energií.
Vladimír Brandt diskutuje s premiérem Babišem o úsporách energií.

Dotace 30 000 Kč na jedno zařízení

TZB-info: Na rekuperaci tepla z odpadních vod se myslelo v rámci dotačního titulu Nová zelená úsporám. Jak velkou roli hraje známost celé problematiky? Myslíte, že se tématu dostává dostatečné pozornosti? I v souvislosti s tím, že zařízení je již použito při výstavbě 28 vila domů, u některých vzorových energeticky nezávislých rodinných domů a v nově budovaném rehabilitačním zařízení a wellness centru.

Vladimír Brandt, jednatel společnosti AKIRE s.r.o.: Státní fond životního prostředí vyhodnotil zařízení jako velmi přínosné v úsporách energie a od ledna 2020 dokonce navyšuje dotaci na 30 tis. za jedno zařízení.

Jak opětovně uvádíme, jedná se o absolutní novinku v systému získávání tepla z odpadních vod s takto vysokou účinností, dlouhou životností min. 25 roků a s návratností investice, která překonává všechna současná používaná zařízení FVE, TČ, rekuperace vzduchu, kotle na paliva z obnovitelných zdrojů.

Úžasná informace pro ekologii je, že instalací jednoho zařízení AKIRETHERM se ročně uspoří 6 000 kWh. To znamená, že ochráníme ovzduší o minimálně 6 tun CO2 ročně, neboť 1 kWh vyrobená v elektrárně na uhlí představuje vypuštění 1 kg CO2 do ovzduší.

Realizace AKIRETHERM jako aktuální reference

Bohužel naše společnost AKIRE s.r.o. nedisponuje obrovskými finančními částkami na reklamu a publikační činnost, takže současný stav informovanosti odborné veřejnosti a investorů je pořád velmi nízký.

Pravdou je, že zásluhou naší osvětové práce, se začínají objevovat zájemci, kteří se o zařízení dočetli nebo dostali informace zprostředkovaně.

Osazení rekuperačního výměníku AKIRETHERM v kombinaci s ČOV a nádrží na dešťovou vodu – Jesenice.
Osazení rekuperačního výměníku AKIRETHERM v kombinaci s ČOV a nádrží na dešťovou vodu – Jesenice.

Snažíme se šířit odborné informace plošně na celém území České republiky. V současné době realizujeme dodávky a aplikace rekuperací AKIRETHERM např. v Ostravě, Čáslavi, Boskovicích, Stříbře, M. Boleslavi, Litoměřicích a Brně. Řada již byla také zapracována do projektů, které se teprve budou realizovat.

Význam tohoto patentovaného řešení na získávání tepla z odpadních vod v bytové výstavbě a průmyslu zaujal i členy vlády ČR. Na zařízení se přijel podívat premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Seznámili se s funkcí systému, ocenili jeho jednoduchost a na závěr dali tomu zařízení plnou podporu, kdy slíbili sjednat kontakty na developery, kde by se rekuperace na jejich projektech mohla aplikovat.AKIRE s.r.o.
logo AKIRE s.r.o.

Ryze český výrobce a prodejce rekuperačních výměníků zpětného získávání tepla z odpadních vod AKIRETHERM určených zejména pro rodinné domy. Zařízení vyrovnává nekontinuální provoz v objektu a významným způsobem snižuje jeho energetickou náročnost.