Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vídeňská ČOV zahřeje až 112 000 domácností

Vídeň zahájila stavbu jednoho z největších tepelných čerpadel v Evropě. Zařízení u odtoku z čistírny odpadních vod má už v polovině příštího roku začít dodávat dálkové teplo až pro 56 000 domácností.

Vizualizace budovy © smartvoll – Mathias Bank
Vizualizace budovy © smartvoll – Mathias Bank

Celkový výkon zařízení po spuštění plného provozu v roce 2027 má dosáhnout 110 megawattů

Po dokončení v roce 2027 naroste kapacita na 112 tisíc domácností. Veškerou energii Vídeň získá z klimaticky neutrálních zdrojů, konkrétně z odpadního tepla vypouštěné vody a nedaleké hydroelektrárny.

Zahájení stavby tepelných čerpadel. Radní Hanke, ředitel Gruber, radní Czernohorszky © Wien Energie-Martin Steiger
Zahájení stavby tepelných čerpadel. Radní Hanke, ředitel Gruber, radní Czernohorszky © Wien Energie-Martin Steiger

Stavbou velkokapacitního tepelného čerpadla děláme velký krok pro splnění klimatických cílů města. Díky novému zařízení ušetříme v budoucnu až 300 tisíc tun CO2 ročně. V plném stavebním rozsahu bude energetický podnik Wien Energie dálkově zásobovat až 112 tisíc domácností klimaneutrálním dálkovým teplem,“ pronesl při zahájení stavby městský radní pro hospodářství Peter Hanke.

Zrekonstruovaná a modernizovaná ČOV od roku 2020 vyrobí více energie než sama spotřebuje

Jak informuje budoucí provozovatel, energii pro výrobu tepla zařízení získá z regionálních zdrojů. Spotřebu ze dvou třetin pokryje teplo vyčištěné odpadní vody z ČOV, zbylou třetinu dodá blízká dunajská vodní elektrárna Freudenau.
U čistírny odpadních vod názorně ukazujeme, že ve všech ohledech pracujeme na ochraně klimatu. Už dnes je čistírna díky využití odpadních plynů, vodní energie a fotovoltaiky ekologickou elektrárnou. Díky spolupráci s Wien Energie a velkokapacitnímu tepelnému čerpadlu můžeme nyní smysluplně využít i stávající zbytkovou energii,“ doplnil městský radní pro klima Jürgen Czernohorszky.

Vodu vypouštěnou z čistírny odpadních vod přečerpají čerpadla do tepelných výměníků, které odeberou asi 6 °C teploty. Pomocí moderních technologií zařízení zakumuluje teplo na 90 °C a energii zužitkuje v soustavě dálkového vytápění. Proud pro provoz do objektu doputuje díky nově zřízené kilometrové přípojce k hydroelektrárně.

Přechod na ekologické zdroje pro dálkové vytápění je pro rakouskou metropoli jedním z významným předpokladů pro naplnění aktualizované strategie, která definuje cíl klimatické neutrality napříč celým městem do roku 2040. Vídeňský klimaplán stanovuje nárůst významu dálkového tepla, do roku 2040 má pokrývat 56 % spotřeby tepla.

Nový zdroj tepla, do kterého město podle ředitele Wien Energie Karla Grubera investuje kolem 70 milionů eur, zvedne po dokončení podíl ekologického dálkového vytápění až o 14 %. Celkový výkon zařízení po spuštění plného provozu v roce 2027 má dosáhnout 110 megawattů.

Tepelné čerpadlo © Wien Energie-APA-Auftragsgrafik
Tepelné čerpadlo © Wien Energie-APA-Auftragsgrafik

Podobně jako v Praze, i ve Vídni probíhá modernizace a rozšíření hlavní čističky odpadních vod

Do hlavní vídeňské čističky ve čtvrti Simmering každou sekundu z celé Vídně přitéká přes 6 400 litrů odpadních vod, přičemž denně odebere přes 100 tun nečistot. Vídeňská ČOV je v provozu od roku 1980.
Vídeň modernizuje hlavní čističku odpadních vod za plného provozu. Rozšířená ČOV po roce 2020 kromě energetické nezávislosti snižuje i objem zbytkových odpadních látek. V první fázi vznikly nové sedimentační nádrže na mechanické čištění vody i nová zařízení na biologické čištění, která jsou energeticky efektivnější a jejich provoz levnější, dále pak proběhla výstavba moderního kalového zařízení, ve kterém jsou z vody odstraňovány organické nečistoty. Ve Vídni jich takto ročně nashromaždí až dva miliony m3. Tyto kaly zahřáté na teplotu 38 °C putují na 25 dní do šestice uzavřených nádrží o výšce 30 metrů a celkovém objemu 75 000 m3. Vídeňané takto vedle odpadní látky určené k likvidaci získají ročně navíc 20 milionů m3 plynu. Ten prostřednictvím plynových motorů a generátorů vyrobí potřebný elektrický proud pro celou čističku, ale také teplo pro vytápění a ohřev vody. Teplárna v čističce tak dosáhne více než 80 % celkové energetické účinnosti.

 
 
Reklama