Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Včasné varování. Rakousko testuje odpadní vody na koronavirus

Rakouským vědcům se podařilo prokázat zbytky SARS-CoV-2 ve vzorcích z čistíren odpadních vod. Díky tomu lze rozeznat lokální výskyt viru například v místech s nižším oficiálním počtem nakažených a lépe určovat potřebná opatření.

ČOV ve Vídni © MA18/Christian Fürthner
ČOV ve Vídni © MA18/Christian Fürthner

Tisíce vědců napříč vědeckými obory se v současnosti zabývají otázkou, jak odhalit skutečný počet lidí nakažených virem SARS-CoV-2. Týmy z celého světa vkládají naděje do analýzy vzorků odpadních vod. Ty totiž obsahují nepatrné zbytky viru, nejsou infekční a nevyžadují rozsáhlé testování jedinců.

Čistírny odpadních vod jako zdroj informací

Odpadní vody nyní zkoumali i výzkumníci z Technické univerzity ve Vídni a Univerzity Innsbruck a oběma spolupracujícím týmům se podařilo zbytky viru v odpadních vodách prokázat. Podobné výzkumy nyní probíhají i v Nizozemsku a USA a testování odpadních vod chystá i Austrálie.

Rakouští vědci nyní zkoumají, jak přesně výskyt zbytků viru v odpadní vodě souvisí s počtem nakažených v dané oblasti. Značná část infikovaných osob, včetně těch se slabými příznaky nebo zcela bez příznaků, totiž virus vylučuje ve stolici, která se prostřednictvím kanalizace dostává do centrálních čistíren odpadních vod. Vzorky odpadních vod tak často vypovídají o oblastech zahrnujících celá města nebo dokonce i regiony.

Analýza odhalí i nejmenší částice viru

Díky analýzám na základě polymerázové řetězové reakce lze odhalit i nejmenší neinfekční částice viru, respektive jeho RNA. Právě odhalení i těch nejmenších stop je klíčové, protože podíl virové RNA v odpadní vodě je výrazně nižší než koncentrace viru v infekčních kapénkách. Odpadní vody proto nelze považovat za infekční riziko, dodávají výzkumníci.

Včasné varování i efektivnější opatření

Vědci vídeňské a innsbrucké univerzity budou nyní dále pokračovat ve výzkumu a analyzovat další vzorky z různých regionů, aby vytvořili základ pro epidemiologický monitorovací systém odpadních vod. Informace o skutečném rozšíření koronaviru v dané oblasti lze využít pro včasné varování. Zdravotníci a epidemiologové díky nim mohou také rychleji a efektivněji rozhodovat o aktuálních opatřeních a lépe odhadovat jejich účinnost.

Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi Prahou a Vídní a také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře Eurocomm-PR působí v devíti zemích střední a jihovýchodní Evropy. Vídeň a Praha intenzivně komunikují v oblasti smart city, městského plánování, kultury a v oblasti sociální a na poli krizového managementu. V tématu dopravy je Vídeň pro Prahu vzorem. Intenzivní spolupráci zaznamenáváme také díky pražskému Institutu plánování a rozvoje.

Situace v ČR - vyjádření Ing. Karla Plotěného, jednatele ASIO NEW, spol. s r.o.

Myslím, že to není zase až tak něco překotně nového. Například sledování drog nebo léků už probíhá delší dobu (viz STU Bratislava, nebo VÚV v Praze). Na druhé straně je to jako orientační informace, možný důležitý podklad pro strategické rozhodování a pro kontrolu stavu.

Stejně tak by do budoucna bylo zajímavé mít přehled o tom, jak se šíří v kanalizacích, tocích a následně i v prostředí (včetně měst a zemědělství) rezistentní bakterie na antibiotika – je to problém (obdobný jako viry, co se týká potencionálního rizika), o kterém se už ví dlouho, ale chybí reálné posouzení rizik a rizikům odpovídající preventivní reakce. Zatím jsou informovanost a akce spíše náhodné a podstatně ovlivněné zájmy loby skupin, které prosazují své zájmy. Myslím, že ze současné situace bychom se jako společnost mohli poučit v tom, jak reálněji posuzovat rizika spojená s šíření rezistence a odpovídající tomu zracionálnit předběžnou opatrnost.

 
 
Reklama