Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Úspora vody použitím spořičů vody na vodovodních bateriích

Všechny spořiče musí mít certifikát pro výrobek určený pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb. „Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody“ v platném znění.


© Fotolia.com

Úvod

Používání vodovodních baterií se spořiči vody u umyvadel, sprch nebo dřezů je již dlouho samozřejmostí. Spořiče se nazývají také perlátory, některé firmy používají označení aerátory. Moderními spořiči je možné ušetřit velké množství pitné vody, které začíná být v některých oblastech nedostatek. Všechny spořiče musí mít certifikát pro výrobek určený pro přímý styk s pitnou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb. „Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody“ v platném znění.

Funkce spořičů vody

Spořiče vody provzdušňují proud vody vytékající z vodovodní baterie. Množství vytečené vody může být značně menší, než při výtoku vody bez použití spořiče. Výrobci uvádějí u spořičů vody tzv. propustnost (průtok), což je množství protečení vody v litrech za minutu. Toto množství se liší ve velmi velkém rozsahu v závislosti na druhu použitého spořiče a také na tlaku protékající vody. Hodnoty průtoku vody uváděné různými výrobci vodovodních baterií se pohybují od 0,6 l/min do 10 l/min. Podle údajů výrobců spořiče správně fungují při tlaku vody od 0,8 bar do 6 bar.

Obr. 1 Regulace průtoku vody na závitu spořiče
Obr. 1 Regulace průtoku vody na závitu spořiče

Regulaci průtoku vody na spořiči je možno provádět:

  • výměnou sítek či těsnění různých tvarů a materiálů,
  • šroubovákem na závitu přímo na spořiči.

Druhy spořičů

Rozdělení je podle několika hledisek:

1. Podle průměru připojení

Nejčastější připojení je M22x1 vnitřní – šroubování na baterii a M24x1 vnější – šroubování do baterie.
U některých typů baterií se můžeme setkat s průměrem 18 milimetrů (typ M18x1). Výrobci dodávají různé redukce pro potřebu přizpůsobení požadovanému průměru.

2. Podle umístění závitu

Spořiče mohou mít závit vnitřní, vnější, na trhu jsou také výrobky s oběma závity. Při nákupu spořiče tedy musíme vědět, jaký má mít průměr připojení a zda má mít závit vnitřní nebo vnější podle výtokové trubice baterie.

Obr. 2 Redukce z vnějšího (M24x1) na vnitřní závit (M22x1)
Obr. 2 Redukce z vnějšího (M24x1) na vnitřní závit (M22x1)
Obr. 3 Příklady spořičů se závitem vnitřním, vnějším a oběma
Obr. 3 Příklady spořičů se závitem vnitřním, vnějším a oběma
Obr. 3 Příklady spořičů se závitem vnitřním, vnějším a oběma
Obr. 3 Příklady spořičů se závitem vnitřním, vnějším a oběma

3. Podle možnosti pohybu

Nejvíce používané jsou pevné spořiče bez možnosti otáčení. Často se také instalují kloubové spořiče s možností natočení směru proudění vody. Další možností je prodloužený pružný spořič. U těchto výrobků je poměrně velká možnost usměrnění proudu vody, např. pro umytí zařizovacího předmětu ve všech jeho místech.

Obr. 4 Spořič pevný, otočný, pružný
Obr. 4 Spořič pevný, otočný, pružný
Obr. 4 Spořič pevný, otočný, pružný

Obr. 4 Spořič pevný, otočný, pružný

4. Podle způsobu připevnění

Běžně se připevnění spořiče k výtokové trubici baterie provádí zámečnickým klíčem, u některých jen zašroubováním rukou. Do veřejných prostor se stále častěji montují spořiče v provedení antivandal. Zašroubování/vyšroubování spořiče je možné jen speciálním klíčem, který se dodává jako součást výrobku. Bez tohoto klíče se kleštěmi nebo jiným nářadím vyšroubovat spořič nepodaří.

Obr. 5 Spořič antivandal s klíčem
Obr. 5 Spořič antivandal s klíčem
Obr. 6 Schéma provozu spořiče typu OneTouchTap
Obr. 6 Schéma provozu spořiče typu OneTouchTap

5. Podle materiálu osazeného sítka

Do spořiče se osazují sítka drátěná nebo plastová. Uprostřed drátěného pletiva se vytváří vodní kámen. Dostává se také do prostoru krytu a pomalu snižuje průtok vody. Tím voda obsahuje méně vzduchu a šplouchá. Plastová sítka zpomalují tvorbu vodního kamene při jakémkoliv tlaku a průtoku vody. Použitím plastových sítek vzniká kvalitní proud vody, který je konstantní a nešplouchá.

Spořič typu OneTouchTap byl vyvinut v roce 2004 jako přímá reakce na virus SARS, jelikož snižuje možnosti přenosu viru a kontaminace. Voda se spouští bez doteku ruky na baterii. K výtoku vody z baterie dochází zatlačením prstem na kolík vyčnívající ze spodní strany spořiče. Spořič je tím „hygienický“, zabrání se přenosu nečistot a bakterií. Proud se po 5 sekundách sám vypne (nastaveno z výroby). Časový interval je také možné nastavit libovolně v rozmezí 2 – 20 sekund. Systém je navržen tak, aby při spouštění nebo zastavování vody nedocházelo k jejímu rozstřikování.

Obr. 7 Pouštění vody spořičem typu OneTouchTap a detail spořiče
Obr. 7 Pouštění vody spořičem typu OneTouchTap a detail spořiče
Obr. 7 Pouštění vody spořičem typu OneTouchTap a detail spořiče

Obr. 7 Pouštění vody spořičem typu OneTouchTap a detail spořiče

Svítící spořič

Patří mezi novinky. Vodu umí šetřit jako jiné spořiče, je avšak rozšířen o barevný efekt. Pokud je teplota vody do 25°C svítí voda zeleně, při rozsahu teplot 25°C – 35°C svítí voda modře, při 35°C – 45°C svítí voda červeně, při vyšší teplotě voda normálně vytéká a přitom červeně bliká. Proud tekoucí vody uvnitř spořiče roztočí zařízení, které vyprodukuje elektřinu. Dioda vestavěná ve spořiči svítí různými barvami podle toho, jak teplá voda z baterie vytéká.

Obr. 8 Barevný efekt svítících spořičů
Obr. 8 Barevný efekt svítících spořičů

Obr. 8 Barevný efekt svítících spořičů

Spořiče „teoreticky“ podle údajů výrobců

Citace dvou výrobců spořičů vody:

Spořiče umožňují měnit intenzitu průtoku vody od 4 do 14 litrů za minutu. Spořiče mísí vodu se vzduchovými bublinkami a zajišťují tím úsporu vody v rozmezí 22 – 78 %. Spořič nejdříve vodu redukuje, potom ji usměrní a nakonec provzdušní. Proud vody teče po obvodu dutého válce a tím je provzdušněný.

Pro úsporu vody stačí vyměnit spořič vody. V základním nastavení spořiče je průtok omezen na 6 litrů za minutu – což znamená úsporu minimálně 60 % oproti běžné, neúsporné vodovodní baterii s průtokem 15 – 18 l za minutu. Vzhledem k povolenému rozmezí tlaku vody mezi 3 a 6 bary může být průtok vody proměnný a také její úspora“.

Většina z informací uváděných výrobci je pravdivá. Každý výrobce však propaguje své výrobky, které jsou „nejlepší ve své kategorii“.

Spořiče ověřené měřením

Objektivně lze zjistit úsporu vody pouze měřením, a to tak, že nás nezajímá výrobce spořiče, ale skutečně naměřené množství protečené vody. Je to náročnější, ale je to možné a pro zjištění skutečného průtoku vody nutné. K tomuto měření průtoku je také na internetu několik videoklipů, ale každý vychází nejlépe vždy pro firmu, která natočila na videu své výrobky.

Pro zjištění skutečného množství uspořené vody bylo v našem případě použito speciální zařízení, pomocí kterého se měřilo množství protečené vody různými druhy spořičů. Použity byly 3 různé spořiče, na čtvrtém výtoku byl spořič odstraněn. Výtoková ramena jsou napojena na společné přívodní potrubí s uzavírací armaturou, takže na všech výtocích je stejný tlak vody. Všechny výtoky byly otevřeny stejně, otočeny o jednu otáčku = 360°. Po 5 sekundách otevření společné uzavírací armatury ke všem výtokům nateklo do odměřovacích válců různé množství vody.

Obr. 9 Zkušební zařízení spořičů vody
Obr. 9 Zkušební zařízení spořičů vody
Obr. 10 Naměřená množství protečené vody
Obr. 10 Naměřená množství protečené vody

Tabulka Množství vody protečené různými spořiči vody

Číslo spořičeČíslo obrázku se spořičemTvar proudu vodyMnožství vody (ml)
1č. 11sprej280
2č. 12provzdušněný520
3č. 13laminární680
4bez spořičelaminární1000
Obr. 11 Detail nejhospodárnějšího spořiče vhodného do veřejných prostor a tvar proudu vody „sprej“
Obr. 11 Detail nejhospodárnějšího spořiče vhodného do veřejných prostor a tvar proudu vody „sprej“

Obr. 11 Detail nejhospodárnějšího spořiče vhodného do veřejných prostor a tvar proudu vody „sprej“
Obr. 12 Detail všeobecně používaného spořiče a tvar proudu vody „provzdušněný“
Obr. 12 Detail všeobecně používaného spořiče a tvar proudu vody „provzdušněný“

Obr. 12 Detail všeobecně používaného spořiče a tvar proudu vody „provzdušněný“
Obr. 13 Detail nejméně úsporného spořiče typu a tvar proudu vody „laminární“
Obr. 13 Detail nejméně úsporného spořiče typu a tvar proudu vody „laminární“

Obr. 13 Detail nejméně úsporného spořiče typu a tvar proudu vody „laminární“

Ve zkušebním zařízení bylo provedeno několik měření stejných spořičů při různých tlacích vody. Ve všech případech měření vyšel nejlépe vždy spořič vody podle obrázku č. 11. Tento spořič vytváří proud vody známý u odborníků pod názvem sprej. Množství protečené vody bylo při různých tlacích vody i různých délkách toku vody právě u tohoto typu spořiče vždy nejnižší.

Výrobci spořičů uvádějí průtočnost proudu „sprej“ přibližně 2 – 4 l/min, provzdušněného 4 – 6 l/min a laminárního 6 l/min a více.

Obr. 14 Spořič vody prodávaný pod označením adaptér Water Saver
Obr. 14 Spořič vody prodávaný pod označením adaptér Water Saver

Kromě uvedených spořičů, je možno koupit další typy, které mohou být vzhledově až extravagantní. Jeden z méně obvyklých spořičů vody ukazuje poslední obrázek. Spořič se instaluje na vodovodní baterii pomocí převlečné matice. Úspora vody je srovnatelná s běžnými spořiči.

Závěr

Každý spořič umí zmenšit množství protečené vody a slouží tedy ke zlepšení situace při hospodaření s vodou. Ze všech spořičů, které jsou v současné době na trhu, je pravděpodobně nejhospodárnějším výrobkem spořič typu OneTouchTap. Všem zájemcům o podrobnosti k tomuto spořiči doporučuji české webové stránky https://voda.tzb-info.cz/114419-patentovane-usporne-perlatory-hihippo. Další informace včetně videoklipů lze nalézt na různých zahraničních internetových stránkách, zejména na webu http://www.thedispenser.com.au/shop/onetouchtap/index.

Použitá a doporučená literatura

http://www.perlatory.cz/index.php?pgtl=produkty
http://www.modra-usporam.cz/co-byste-meli-vedet/
http://www.econea.cz/watersavers/
https://voda.tzb-info.cz/114419-patentovane-usporne-perlatory-hihippo
http://www.thedispenser.com.au/shop/onetouchtap/index
http://www.esko.cz/svitici-perlator-3-barvy-novinka.html
https://www.prozdravi.cz/sporic-vody-adapter-water-saver.html

 
 
Reklama