Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Úspora vody při splachování pisoárů

Datum: 23.10.2017  |  Autor: Zdeňka Dřevojánková  |  Recenzent: Ing. Zdeněk Žabička

Instalace moderního splachovače se i přes počáteční náklady vyplatí, neboť spotřeba vody při splachování těmito splachovači je velmi nízká. Úsporné splachovací systémy je možno využívat jak v klasicky instalovaných pisoárech, tak i do montážních sestav.

Obr. 1 Dřívější splachování pisoárů deseti litry vody klasickým splachovačem
Obr. 1 Dřívější splachování pisoárů deseti litry vody klasickým splachovačem

Úvod

Dříve se splachování pisoárů provádělo splachovací nádržkou. Původní nádržky spotřebovaly na jedno spláchnutí 8 – 10 litrů vody. U úspornějších vyteklo na jedno malé spláchnutí vyteklo 3 až 5 litrů vody. Současně vyráběné hospodárné nádržky mají možnost nastavení množství splachované vody přibližně na 2 litry. V současné době se instalují hospodárné splachovače pisoárů, které pracují automaticky. Některé lze uvést do činnosti mechanicky (ručně). (to ovšem při mentalitě mužů znamená, že se nesplachuje vůbec. Automatické splachovače pracují při zapojení na elektrické napětí. Výrobci dodávají na trh různé splachovací systémy na různá napětí od 6 V do 24 V. Zdrojem napětí mohou být elektrické baterie či malé akumulátory nebo běžné síťové napětí 230 V. Splachovače fungují při tlaku vody v potrubí od 1 baru do 6 barů. Používáním automatických splachovačů lze uspořit poměrně velké množství vody ve srovnání s dříve používanými splachovači.

Hospodárné splachování pisoárů

Pro splachování pisoárů se v současnosti instalují splachovače s infračerveným senzorem, piezo tlačítkem, radarovým senzorem nebo mechanickým tlačítkem. I při hospodárném splachování pisoárů malým množstvím vody musí být dodrženy požadavky na hygienu provozu pisoárů. Hygienické splachování je automatické a spustí se každých 24 hodin.

Obr. 2 Provoz automatických úsporných splachovačů pisoárů
Obr. 2 Provoz automatických úsporných splachovačů pisoárů

Úsporné splachovací systémy je možno využívat jak v klasicky instalovaných pisoárech, tak i do montážních sestav. V obou případech dochází ke stejné úspoře vody. Při montáži však musí být dodrženy montážní rozměry dané výrobcem.

Systém teplotního splachovače u pisoárů - významný krok k úspoře vody a hygienickému komfortu

Obr. 3 Osazení splachovacího systému do klasického pisoáru a do montážní sestavy
Obr. 3 Osazení splachovacího systému do klasického pisoáru a do montážní sestavy
Obr. 3 Osazení splachovacího systému do klasického pisoáru a do montážní sestavy

Obr. 3 Osazení splachovacího systému do klasického pisoáru a do montážní sestavy

K novým výrobkům patří bezvodé pisoáry, které se nesplachují vodou. Spotřeba vody je tedy téměř nulová. Hygiena provozu je zajištěna jiným způsobem než u splachovacích pisoárů, viz v dalším textu.

Splachovací systém s infračerveným senzorem

Princip funkce: infračervený senzor měří úhel dopadu světla a odraz od osoby stojící před pisoárem a také vzdálenost. Splachovač reaguje na přítomnost osoby před pisoárem. Splachování se aktivuje poté, co senzor zaznamená osobu stojící před pisoárem určitou dobu, což je přibližně 5 sekund. Elektronický systém umožňuje nastavení různých možností. Rozsah vzdálenosti osob od pisoáru může být naprogramován přesně a tím dokáže oddělit pozadí. Pozor je třeba dát na osazení mušlí na protějších stěnách.

Častá menší než minimální osová vzdálenost mušlí je brána jako samozřejmost.

Obr. 4 Schéma zapojení infračerveného splachovače pisoáru 1 – přívod vodovodního potrubí, 2 – přívod napájení elektroniky, 3 – nerezový kryt, 4 – snímaná oblast, 5 – montážní krabice, 6 – propojení s pisoárem, 7 – tělo pisoáru, 8 – zápachová uzavírka
Obr. 4 Schéma zapojení infračerveného splachovače pisoáru 1 – přívod vodovodního potrubí, 2 – přívod napájení elektroniky, 3 – nerezový kryt, 4 – snímaná oblast, 5 – montážní krabice, 6 – propojení s pisoárem, 7 – tělo pisoáru, 8 – zápachová uzavírka

Splachovací systém s piezo tlačítkem

Princip funkce: ke splachování dochází jen lehkým stlačením piezo tlačítka. Dobu splachování je možné nastavit od 0,5 s do 15,5 s (standardně z výroby 4 s). Tento splachovač je opatřen antivandalovým nerezovým krytem o síle 3 mm. Pracuje při napájecím napětí 24 V DC, průtok vody při spláchnutí je 12 l/min.

Obr. 5 Kryt a obsah krabičky s piezo splachováním
Obr. 5 Kryt a obsah krabičky s piezo splachováním

Splachovací systém s radarovým senzorem

Princip funkce: elektronika splachovače se zapne 15 minut po vložení baterií. Následně se uvede do chodu automatické nastavení (cca 1 minuta). Radarový senzor po vykonání potřeby dá impuls elektromagnetickému ventilu, který pustí vodu do pisoáru.

Nastavení parametrů je možné pomocí dálkového ovládání, regulovat průtok vody lze rohovým ventilem, úsporné splachování se provádí nejčastěji jedním litrem vody.

Obr. 6 Radarový splachovač 1 – přívod vody pro spláchnutí, 2 – splachovací systém, 3 – rohový ventil, 4 – odtok do kanalizačního potrubí
Obr. 6 Radarový splachovač 1 – přívod vody pro spláchnutí, 2 – splachovací systém, 3 – rohový ventil, 4 – odtok do kanalizačního potrubí

Obr. 6 Radarový splachovač 1 – přívod vody pro spláchnutí, 2 – splachovací systém, 3 – rohový ventil, 4 – odtok do kanalizačního potrubí

Hospodárnost provozu splachování je možné zajistit upravením (nastavením) parametrů splachování. Parametry ovládání splachovačů nebo se nastavují pomocí dálkových ovládačů. To se provádí bez nutnosti demontáže pisoáru či splachovacího zařízení. K nastavovaným parametrům patří délka doby spláchnutí (množství protečené vody) a četnost splachování. Tím je možno výrazným způsobem ovlivnit množství protékané vody a její úsporu.

Obr. 7 Dálkový ovladač pro nastavení radarových splachovačů a piezo ovládání
Obr. 7 Dálkový ovladač pro nastavení radarových splachovačů a piezo ovládání

Splachovací systém s tlakovým splachováním

Pro splachování pisoárů se používá tlak vody běžný ve vnitřním vodovodu. Splachovače se ovládají zatlačením ruky na kovové tlačítko. Na splachovací tlačítko se tlačí zepředu dozadu nebo shora dolů nebo se tlačí na páčku, která vyčnívá dopředu. Voda teče do pisoáru tak dlouho, jak dlouho se tlačítko drží. Tím lze určit množství spotřebované vody pro spláchnutí a ovlivnit úsporu vody.

Obr. 8 Tlakové splachovače s různým ovládáním splachování
Obr. 8 Tlakové splachovače s různým ovládáním splachování
Obr. 8 Tlakové splachovače s různým ovládáním splachování

Obr. 8 Tlakové splachovače s různým ovládáním splachování

Úsporu vody lze dosáhnout, pokud splachovač bezchybně funguje, což vyžaduje pravidelnou údržbu. Péče o správný provoz splachovače je u různých druhů splachovacích systémů částečně odlišná. U většiny splachovačů může dojít k zanesení ventilu nečistotami z vody. Běžně se doporučuje provést 1× ročně kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů, aby se zabránilo zanesení a následně zatuhnutí regulačního ventilu a dosedacích ploch konektorů. Dále by se měl 1× měsíčně protočit regulační ventil. Všechny části splachovačů je možné čistit pouze vodou, mýdlem a měkkým hadrem. Nesmí se použít agresivní a abrazivní čisticí prostředky.

Bezvodé splachování pisoárů

Rčení „nejlevnější je ta voda, která se nespotřebuje“, je plně uplatněno u pisoárů, které se nesplachují. Tyto pisoáry se vyrábí z běžné sanitární keramiky, z nerezové oceli (provedení antivandal) nebo ze sklolaminátu. Samotná moč je u zdravých lidí sterilní a bez choroboplodných zárodků, proto nepřijde-li do styku s vodou, nevytváří se žádné bakterie a skvrny na stěnách pisoáru. Speciální povrch a tvar pisoáru zabraňují usazování kapek moči na jeho povrchu. Pisoáry jsou opatřeny speciálním ventilem, který brání šíření zápachu a těsně uzavírá odtok z prostoru pisoáru. Údržba pisoáru je velmi jednoduchá, zahrnuje pouze 1× denně postříkání dezinfekčním roztokem. Touto dezinfekcí se zničí všechny nebezpečné bakterie a viry a zabrání šíření nemocí.

Obr. 9 Bezvodý pisoár vyrobený ze sanitární keramiky
Obr. 9 Bezvodý pisoár vyrobený ze sanitární keramiky

Obr. 9 Bezvodý pisoár vyrobený ze sanitární keramiky
Obr. 10 Detail speciálního těsnicího ventilu vkládaného do pisoáru
Obr. 10 Detail speciálního těsnicího ventilu vkládaného do pisoáru

Problémem u bezvodých pisoárů může být nežádoucí zápach. Pro jeho odbourání se používá tzv. bariérová kapalina s vyšší hustotou, než má moč. Moč se dostává do speciální nádržky, ve které je umístěna bariérová kapalina. Touto kapalinou se odizoluje moč a tím se zamezí průniku pachů zpět do místnosti. Pro bezvodé pisoáry se vyrábějí vonné podložky nebo se v místnostech používají osvěžovače vzduchu.

Protože moč má tendenci ulpívat na odpadním potrubí, je třeba provádět instalaci trubek s co největším možným spádem, aby bylo množství usazenin co nejnižší. Dále se používají čistící kapsle, které efektivně zamezují usazování moči. Čisticí kapsle se vyměňují po 1 500 – 2 000 použití pisoáru. Zde je třeba myslet na náklady na provoz a zajištění údržby, dodavatel pisoárů může požadovat servisní smlouvu.

Jak se vypořádat s náročnou údržbou a úklidem bezvodých piroárů?

Závěr

Možností úspory vody při splachování je dnes více. Každý zájemce si může vybrat z řady různých výrobků na trhu. Instalace moderního splachovače se i přes počáteční náklady vyplatí, neboť spotřeba vody při splachování těmito splachovači je velmi nízká. Na mnoha benzinových pumpách a v restauracích či jiných veřejných záchodcích se již dnes setkáváme s bezvodými pisoáry. Při velkém nedostatku vody a při zvyšující se její ceně se časem jistě rozšíří i do domácností. Vždy je však třeba dodržovat pokyny výrobců při montáži, provozu a údržbě splachovačů a pisoárů.

Použitá a doporučená literatura

https://sanela-shop.cz/set/sanela-slp-splachovace-pisoaru/
https://www.onlinekoupelny.cz/tlakove-splachovace
https://www.ecostep.cz/produkt/bezvode-pisoary/
http://voda.tzb-info.cz/zarizovaci-predmety/10371-suche-pisoary-z-pohledu-spravy-a-uzivatelu

 

Hodnotit:  

Datum: 23.10.2017
Autor: Zdeňka Dřevojánková   všechny články autora
Recenzent: Ing. Zdeněk ŽabičkaSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (2 příspěvky, poslední 31.05.2018 10:53)


Témata 2019

Partneři - Koupelny a WC

CAD a BIM knihovny

Partneři - Voda, kanalizace