Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Příklady hospodaření s dešťovou vodou v Praze

Přinášíme video z exkurze na 4 inspirativní místa v Praze se zajímavými detaily hospodaření s dešťovou vodou. Thomayerovy sady, kancelářská budova Praga Studios, Palác DRN a Čelakovského sady u Národního muzea.

Střešní terasa Palác Drn Praha, foto Počítáme s vodou
Střešní terasa Palác Drn Praha, foto Počítáme s vodou

Mezi příklady dobré praxe patří krajinářské řešení při rekonstrukci Čelakovského sadů, výrazná úloha vegetace Paláce DRN, Praga Studios – budova, která získala certifikáty LEED Platinum a WELL Gold, které cílí na udržitelnost a na zdraví budovy.

Thomayerovy sady v Praze 8-Libni, které se rozkládají na tzv. Zámeckém vrchu za Libeňským zámkem, podél slepého ramena řeky Vltavy a jejího přítoku Rokytky.

  • retenční nádrž pod vyhlídkou, povrchové otevřené žlábky, mělké zatravněné průlehy, opatřeí proti vzniku eroze,...

Moderní kancelářská budova Praga Studios v Praze 8-Karlíně postavená v letech 2017–2019 Skanska a. s. na místě bývalé opravny automobilů Praga. Budova získala certifikáty LEED Platinum a WELL Gold.

  • Na střeše je v odpočinkové zóně vertikální zelená stěna, hmyzí hotel a včelí úly; část střechy je realizována jako extenzivní vegetační střecha, úsporné armatury, akumulace dešťové vody na závlahu,…

Palác DRN na místě proluky na rohu ulic Národní a Mikulandská v Praze 1 byl dokončen v roce 2017 a slouží jako polyfunkční budova s kancelářemi, restaurací, obchody a galerií.

  • Jméno budovy DRN odráží výraznou úlohu vegetace – na stěnách i na střeše. Pro zálivku zeleně se akumuluje dešťová voda, kombinace extenzivní a intenzivní střechy, která není jen rovná, ale i tvarovaná. Kapková závlaha s uzavřeným okruhem a dávkováním živin…

Čelakovského sady u Národního muzea, které spolu s navazujícím veřejným prostorem byly nově upraveny po nedávné rekonstrukci Národního muzea.

  • Trávníky byly založeny sendvičovým způsobem na vrstvách písku a hlinito-písčitého substrátu, dlažební kostky se spárami na cestičkách, výsadba stromů do nadstandardně velkých výsadbových jam, stromové mříže, široké spáry v dlažbě, prokořenitelný prostor stromů v pěší zóně má společnou revizní šachtu,…

Detaily k jednotlivým porojektům v článku Jak se v Praze hospodaří s dešťovou vodou?


Článek vznikl díky projektu Počítáme s vodou www.pocitamesvodou.cz

 
 
Reklama